Miért van szükség az indokolatlan kiszállás díjra?

A kiszállás a szakembernek időt és költséget jelent még akkor is, ha esetleg a helyszínre kiérkező szerelő megállapítja, hogy a szükségesnek tartott helyszíni hibaelhárítás nem az áramszolgáltató (hálózati engedélyes) tulajdonában/kezelésében lévő vezetékeken, berendezéseken, hanem a ház közös tulajdonában vagy a lakásban/házban lévő részen szükséges.

Az indokolatlannak minősülő kiszállásokat, a fogyasztók felé kiszámlázzuk. Az indokolatlan kiszállás díjának összege a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet alapján kerül meghatározásra.

Hogyan segíthetjük elkerülni a felesleges kiadásokat?

Fontosnak tartjuk, hogy Ön, mint az E.ON Társaságcsoport megbecsült fogyasztója, ne fizessen ki feleslegesen indokolatlan kiszállási díjból eredő költségeket. Éppen ezért telefonos ügyintézőnk köteles minden esetben (belső szabályzatok szerint) tájékoztatni a fogyasztót azokról a teendőkről, amiket a konkrét bejelentés megtétele előtt szükséges elvégeznie. Ha az ügyintéző meggyőződött arról, hogy nagy valószínűséggel nem a fogyasztó berendezéseiben van a hiba, abban az esetben a bejelentést elfogadja és intézkedik. Az ügyintézőnek kötelessége felhívni a fogyasztó figyelmét arra, hogy az indok nélküli kiszállás költségei őt terhelik. Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy Önt sem terhelik az indokolatlan költségek. A telefonos bejelentésekről hangfelvétel készül.

A személyesen történő bejelentések esetében is az eljárás a fentieknek megfelelően valósul meg. Amennyiben a kiszállás mégis indokolatlan, így az arról szóló számlát minden esetben postai úton juttatjuk el a fogyasztókhoz.