Visszakapcsolás megrendelése

 
 
 
Fizetési hátralék miatt kikapcsolt helyek visszakapcsolása
 
 
 
Műszaki okból kikapcsolt felhasználási helyek visszakapcsolása

Változatlan műszaki feltételekkel történő visszakapcsolás


Változatlan műszaki feltételnek tekintjük:

  • ha nincs változás a csatlakozó vezeték nyomvonalában;
  • ha nincs rendelkezésre álló teljesítményváltozás (fogyasztásmérők száma sem változik);
  • mérőhely kiépítésének helyét nem változtatják meg.


A visszakapcsolás feltételei:

  • kérjük ügyfelünket, hogy a visszakapcsolás megrendelésekor az alábbi dokumentációt nyújtsa be személyesen vagy írásban: ajánlott szerelő által kiállított csatlakozó műszaki dokumentáció; 
  • a csatlakozó műszaki dokumentációra, hiba, vagy káreset után kérjük ráírni, hogy a bekapcsoláshoz szükséges hibaelhárítás, karbantartás/felújítás megtörtént;
  • a dokumentumot az info@aram.eon.hu címre küldje el, vagy adja le az ügyfélszolgálatunkon, ezután egyeztetett időpontban elvégezzük a hálózatra kapcsolási munkát. Tájékoztatjuk, hogy a munkavégzéskor a csatlakozó műszaki dokumentáció egy példányának a helyszínen kell lennie - kérjük, hogy ezt mutassa is be szerelőinknek. 
 
 
 

Eltérő műszaki feltételekkel történő visszakapcsolás 

Az Elosztói üzletszabályzatnak megfelelően igénybejelentést kell benyújtani, amelyben jeleznie kell, hogy a felhasználási hely káreset miatt leválasztásra került a hálózatról. Az igénybejelentéssel kapcsolatos teendőket itt megtalálja.