Kiserőművek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az igénybejelentésekre vonatkozó tájékoztató, megvalósíthatósági tanulmány és csatlakozási terv felülvizsgálati díjai az alábbiak (H440/2021. MEKH határozat D melléklete alapján):
 • Kiserőművi igénybejelentésre vonatkozó tájékoztató díja: 143 832 Ft+ ÁFA / kiserőmű
 • Megvalósíthatósági tanulmány vagy csatlakozási terv felülvizsgálati  díja:143 832 Ft+ ÁFA / kiserőmű
 
 
 
 
 
 

A legfeljebb 50 MVA névleges teljesítményű kiserőmű közcélú hálózathoz való csatlakozásának igényét az igénybejelentőnek az ELMŰ Hálózati Kft.  Csatlakozási szakterület osztályára szükséges benyújtania az alábbi elérhetőségek valamelyikén "Kiserőmű" megjelöléssel.

Elektronikusan: kiseromu@elmu.hu

 
 
 
 
 
 

A <=50 kVA inverterek a háztartási méretű kiserőművekben minden további megkötés nélkül alkalmazható inverterek. Ezekből az invertertípusokból <200 kW villamosenergia-termelő berendezések („A” kategória) is kialakíthatók. Az inverterek elosztói engedélyesek hálózatán történő alkalmazásához a berendezésnek meg kell felelnie a következő szabványoknak:

-       EN 62109

 • EN 61000-6-x
 • EN 62116
 • EN 50438 vagy  VDE-AR-N 4105

Az engedélyezéshez a fentieken kívül az alábbiakat kell csatolni:

 • Katalóguslap az invertercsaládról
 • Magyar nyelvű használati leírás
 • Nyilatkozat/leírás a készülék magyarországi felhasználásra való beállításának/átállításának módjáról.
 • Inverter validációs dokumentáció megfelelően kitöltve

Megjegyzés: A <=50 kVA inverterek listája országosan egységes.

Az E.ON közcélú hálózatára csak olyan >50 kVA névleges teljesítményű inverterek csatlakoztathatók, amelyek rendelkeznek az alábbi szabványmegfelelőség bizonyítványokkal:

 • EN 62109,
 • EN 61000-6-x,
 • <1000V AC csatlakozási feszültség esetén VDE-AR-N 4105,
 • >1000V AC csatlakozási feszültség esetén BDEW megfelelőség, vagy VDE 4110 szabványmegfelelőség

Az engedélyezéshez kérjük még az invertercsalád katalóguslapját.

Megjegyzés: A > 50 kVA névleges teljesítményű inverterek listája nem országos, csak az E.ON ellátási területére érvényes, és engedélyezési folyamatunk gyorsítása érdekében hoztuk létre.

2016/631 számú EU rendelet 2019. május 17-től az EU valamennyi tagállamában alkalmazandó. (A rendelet 4. cikk (2) bekezdés b) pontja, a 7., 58., 59. és 61. cikk, valamint a VI. cím 2016. május 17-től, a rendelet többi követelménye 2019. május 17-től kötelezően alkalmazandó.)

A villamosenergia-termelő berendezések kategóriabesorolása a tagállam átviteli rendszer-üzemeltető (MAVIR) javaslatára, a szabályozó hatóság (MEKH) által kerül jóváhagyásra. A kategóriabesorolás a MAVIR honlapján elérhető.

Az adott kategóriákhoz tartozó csatlakozási feszültségszintek és teljesítményhatárok a következők:

„A” kategória: U < 110 kV csatlakozási feszültségű 0,8 kW < P < 200 kW teljesítményű villamosenergia-termelő berendezés

„B” kategória: U < 110 kV csatlakozási feszültségű 200 <= £ P < 5 MW teljesítményű villamosenergia-termelő berendezés

„C” kategória: U < 110 kV csatlakozási feszültségű 5 MW <= P < 25 MW teljesítményű villamosenergia-termelő berendezés

„D” kategória: U ³ 110 kV csatlakozási feszültségű P >= 25 MW teljesítményű villamosenergia-termelő berendezés

A villamosenergia-termelő berendezésekre vonatkozó, kategóriák szerinti követelmények a tagállam átviteli rendszer-üzemeltető (MAVIR) javaslatára a szabályozó hatóság (MEKH) által kerül jóváhagyásra. A kategóriák szerinti követelmények a MAVIR honlapján elérhetők. 

A termelőegységek hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2016/631 számú EU rendelet 40.  cikke alapján a kiserőműnek kötelessége biztosítani a rendelet villamosenergiatermelő létesítményekre vonatkozó követelményeket. A rendelet 41. cikke alapján az érintett rendszerüzemeltető az előírt követelményeknek való megfelelést előírja, illetve ellenőrzi.

Az „A” kategóriába sorolt erőművek az inverterlistákon szereplő típusokból kialakíthatók. A „B”, „C”, „D” kategóriába sorolt erőművek esetén az adott kategóriának megfelelő követelményrendszert kielégítő inverterek alkalmazhatók!