Hírek, információk

 
 
 

A lejárt engedélyeztetési folyamatok újranyitása

A 2024. 01. 01-től hatályos jogszabálymódosítás1 több esetben is lehetőséget ad a háztartási méretű kieserőmű (HMKE) engedélyeztetési folyamat határidejének kitolására, vagy az érvényességi időszakok újraindítására. Ezeket foglaljuk össze röviden az alábbiakban:

A szaldó elszámolásban maradás lehetőségei a 2022.10.11. - 2023.09.07. között benyújtott, de megszűnt igénybejelentés esetén:

1.     A felhasználási helyre 2022.10.11. - 2023.09.07. között igénybejelentést nyújtottak be, amire műszaki gazdasági tájékoztatót (MGT) már nem adtunk ki, mert az igény pontatlan volt és a hiánypótlási felszólításunkra nem, vagy késve érkezett válasz.
Ha Önt ez a feltétel érinti, kérjük, adjon be egy új igénybejelentést, amihez csatolja az igénybejelentés folytatásáról szóló nyilatkozatot kitöltve, aláírva.
(Az igénybejelentésben szereplő HMKE az eredeti igénybejelentésben szereplővel azonos vagy kisebb teljesítményű, illetve azonos vagy nagyobb fázisszámú lehet.)

Ezt követően elküldjük Önnek az MGT-t. Ha nem felel meg a feltételnek, akkor arról írásban tájékoztatjuk.

A nyilatkozatot kérjük, minden esetben csatolja az igénybejelentéshez!

2       A felhasználási helyre 2022.10.11. - 2023.09.07. között igénybejelentést nyújtottak be, amire kiadtuk az MGT-t, de csatlakozási tervet az MGT érvényességi idején belül nem küldtek be.

Ha Önt ez a feltétel érinti, kérjük, küldje el az igénybejelentés folytatásáról szóló nyilatkozatot kitöltve, aláírva az info@aram.eon.hu e-mail címünkre.

(Az igénybejelentésben szereplő HMKE az eredeti igénybejelentésben szereplővel azonos vagy kisebb teljesítményű, illetve azonos vagy nagyobb fázisszámú lehet.)

Ezt követően a csatlakozás feltételeit újra felülvizsgáljuk és egy új, érvényes MGT-t küldünk Önnek. Ha nem felel meg ennek a feltételnek, akkor arról is írásban tájékoztatjuk.

 

Fontos: A szaldó elszámolásra jogosultság másik kritériuma a fenti két feltétel valamelyike mellett, hogy a HMKE-t legkésőbb 2026.01.01-ig üzembe is kell helyezni!

 A hálózati engedélyes a műszaki és gazdasági tájékoztató érvényessége alatti körzetzárolásra való tekintettel jogosult a már kiküldött műszaki és gazdasági tájékoztató műszaki feltételeinek módosítására. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az igénybejelentőre, aki a megjelölt időszakban benyújtott igénybejelentése alapján a kapott műszaki és gazdasági tájékoztatót elfogadta és az alapján a műszaki tervet 2024.01.01-ig már benyújtotta a hálózati engedélyes számára.

A folyamat újraindítását követően az Elosztói szabályzatunkban meghatározott határidők érvényesek!

1 273/2007. (X. 19.) Kormányrendelet (VET Vhr.) (128/E. (4) és (5) bekezdései

 
 
 

Automatikusan meghosszabbodik a lejárt, vagy lejáró HMKE csatlakozási terv

Azon felhasználók esetében, akik a háztartási méretű kiserőmű létesítését célzó műszaki igényüket a 2022. október 11. és 2023. szeptember 7. közötti időszakban nyújtották be és jóváhagyott csatlakozási tervdokumentációval rendelkeznek, azonban annak érvényességi ideje lejárt vagy 2024. február 29-ig lejár, a csatlakozási tervdokumentáció érvényessége automatikusan meghosszabbodik az eredeti lejárattól számított 365 nappal.

Az érintett felhasználóknak a hosszabbítással kapcsolatosan külön teendőjük nincs. 

 
 
 

Tájékoztató a visszatáplálás korlátozásról és a hozzá kapcsolódó teendőkről

A visszatáplálás korlátozás egy olyan technológiai megoldás (akár fizikailag, akár szoftveresen oldják meg), amely azt gátolja, hogy az érintett háztartási méretű kiserőmű (HMKE), a megtermelt villamos energiát visszajuttassa az elosztói hálózatba. Ilyen védelemmel felszerelt HMKE rendszereknél a megtermelt energiát az éppen szükséges fogyasztásra fel lehet használni, de a rendszerek nem képesek visszatáplálni a hálózatba.

 

Három okból írhatja elő a hálózat üzemeltető, hogy visszatáplálás védelemmel szereljék fel a HMKE rendszert:

 

1.    413/2022 (X.26) kormányrendelet alapján az igénybejelentés 2022.10.31 után érkezett.

2.    Az ingatlan (felhasználási hely), olyan hálózati szakaszon található, amit korábban műszaki okokból (pl. túl magas vagy alacsony feszültég) lezártak a további csatlakozások elől, amíg a tervezett fejlesztés nem készül el.

3.    Az első pont szerinti határidő után érkezett az igénybejelentés és az ingatlan (felhasználási hely) zárolt hálózati szakaszon található

 

Az 1. pontban érintett rendszerek esetén egy végleges dátumról beszélhetünk. A zárolt hálózati szakaszok viszont az új igények és a hálózatfejlesztések számával folyamatosan változnak, ezért a hálózat üzemeltetőnek lehetősége van arra, hogy csak visszatáplálás védelemmel engedélyezzen HMKE rendszereket a hálózatra. Ezek a zárolt hálózati szakaszok mindig az adott terület műszaki jellemzőitől és várakozó igényeitől függenek. A hálózat üzemeltető csak addig zár le a visszatáplálás elől egy hálózati szakaszt, amíg az új igény megvalósítása a hálózatfejlesztés nélkül veszélyeztetné a már ott lévő ingatlanok zavartalan működését.
 


Tájékoztatás már bekapcsolt HMKE ügyfeleknek

Ha az Ön HMKE rendszerre vonatkozó igénybejelentése 2022.10.31-ét követően került benyújtásra és 2024.01.01-ét követően már nem zárolt hálózati szakaszon található, értesíteni fogjuk, hogy feloldhatja a visszatáplálás korlátozást és onnantól teljeskörűen jogosult használni a HMKE rendszerét.


Értesítésünkhöz mellékelve módosított Hálózathasználati szerződést küldünk, amin már szerepel a betáplálásra rendelkezésre álló teljesítmény.


Ameddig a visszatáplálás korlátozás feloldását megerősítő levelünket nem kapja meg, addig ne kapcsolja ki a korlátozót, mert az szerződésszegésnek minősül, aminek következménye kötbér, illetve a hálózatról történő leválasztás is lehet.


A hálózat üzemeltetők a jogszabály szerint a zárolt hálózati szakaszokat félévente felülvizsgálják és az érintett felhasználókat tájékoztatják, amennyiben egy hálózati szakasz feloldásra kerül a visszatáplálási tilalom alól.

 

Tájékoztatás folyamatban levő HMKE igénybejelentéssel rendelkező ügyfeleknek

Még engedélyezés alatt lévő HMKE rendszer esetén két eset lehetséges:

 • Ha már megkapta a Műszaki Gazdasági Tájékoztatót (MGT), és abban az szerepelt, hogy visszatáplálás korlátozással csatlakozhat fel a hálózatra, viszont az ingatlan 2024.01.01-ét követően már nem zárolt hálózati szakaszon található, a szerződés megküldésével értesíteni fogjuk, hogy nem szükséges korlátozót bekapcsolnia.
 • Ha már megtörtént a készre jelentés, de a bekapcsolás még nem, illetve már kiküldtük Önnek a korlátozást tartalmazó Hálózathasználati szerződést, a felhasználási hely pedig nem zárolt hálózati szakaszon található, ebben az esetben értesíteni fogjuk, hogy nem kell a korlátozót beüzemelnie, módosított Hálózathasználati szerződést fogunk küldeni.
 
 
 

Tájékoztatás a háztartási méretű kiserőművek (HMKE) bruttó elszámolásáról | Frissítve – 2024.01.12.

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján * bizonyos feltételek teljesülésekor a HMKE-nél a szaldó elszámolás** kötelezően bruttó elszámolásra*** változik, illetve lesznek olyan HMKE rendszerek, amelyek a bekapcsolástól kezdődően bruttó elszámolással indulnak.

Az alábbiakban ezeket a feltételeket és információkat összegeztük.

 

Mi változik így?

A bruttó elszámolás esetén a betáplált és az elfogyasztott villamos energia mennyiségét külön-külön kell kezelni az elszámolásban. A betáplált és elfogyasztott mennyiségek tehát nem összevonhatók.

 • A bruttó elszámolás havonta történik.
 • A szaldó elszámolástól eltérően a bruttó elszámolásnál az elfogyasztott energia teljes mennyiségét kiszámlázza Önnek a villamosenergia-kereskedője (ideértve a lakossági szolgáltatásban érintett kereskedőt, az egyetemes szolgáltatót is) (kereskedő) a szerződésben meghatározott vételezési áron.
 • Bruttó elszámolásban az elfogyasztott teljes energia mennyiség után rendszerhasználati díjat is kell fizetni.
 • A hálózatba betáplált energia teljes mennyiségéről külön tájékoztatást nyújt a kereskedője. Ha Ön és kereskedője között a bruttó elszámoláshoz a szerződéses feltételek adottak, Ön jogosult minden hónapban számlát kiállítani a teljes betáplált mennyiség ellenértékéről (betáplálási áron).

 

Milyen esetekben és mikortól változik az elszámolásom?

Az alábbi esetekben változik az Ön elszámolása szaldóról bruttóra:

 • A HMKE beüzemelés dátuma 2014. január 1. előtti, ekkor 2024. január 1-től,
 • A HMKE üzembe helyezésének időpontját követő 10 éves üzemidő lejárt. Ekkor a 10. év végével érintett naptári hónapot követő hónap első napjától változik az elszámolás,
 • A már üzembe helyezett HMKE bővítése történik úgy, hogy a bővítéshez 2023. szeptember 7-ig benyújtott igénybejelentés alapján a bővített rész csak 2026. január 1-jét követően kerül üzembehelyezésre. Ekkor a teljes HMKE rendszerre alkalmazva legkésőbb a bővített rész üzembe helyezésének időpontjától,
 • A már üzembe helyezett HMKE bővítéséhez az igénybejelentés 2023.09.07 után érkezik, ilyenkor a bővített rész üzembe helyezésének időpontját követő naptári hónap első napjától, valamint
 • Ha kéri a bruttó elszámolás alkalmazását a kereskedőjétől (ekkor a megállapodásuk szerinti időponttól)

 

Milyen esetekben nem változik az elszámolásom?

Az alábbi esetekben nem változik az Ön elszámolása szaldóról bruttóra:

 • Energiatároló (villamosenergia) üzembehelyezésekor, ha az ingatlanon a lekötött fogyasztási és betáplálási teljesítményt nem növelik,
 • Meghibásodott inverter helyettesítésekor, ha a javításhoz felszerelt berendezés azonos vagy kisebb névleges teljesítményű, illetve azonos, vagy magasabb fázisszámú, mint a lecserélt, hibás eszköz,
 • A jelenleginél kisebb névleges teljesítőképességű erőmű üzembehelyezésekor.
   

A szaldó elszámolásnál a jogszabályban meghatározott 10 év nem a felhasználó személyéhez, hanem a HMKE beüzemeléséhez, vagy teljesítménybővítéséhez kapcsolódik, így a felhasználóváltozás nem változtatja meg sem a 10 éves időtartamot, sem pedig az igénybejelentésre, illetve bővítésre vonatkozó határidőket.​

 

Még nincs bekapcsolva a HMKE rendszerem, milyen elszámolásba kerülök?

A következő esetekben Ön a HMKE rendszerét már a bekapcsolástól kezdve csak bruttó elszámolással üzemeltetheti:

 • A HMKE 2023. szeptember 7-ét követően benyújtott csatlakozási igénybejelentés alapján kerül üzembehelyezésre.
 • A 2023. szeptember 7-ét megelőzően benyújtott csatlakozási igénybejelentés alapján a HMKE csak 2026. január 1-jét követően kerül üzembehelyezésre.

 

Milyen teendőim vannak?

Az elszámolási módok közötti átsorolás automatikus, ezt a szabályozásban rögzített feltételek alapján az Ön elosztói és kereskedelmi engedélyese végzi el. A bruttó elszámolás feltételeiben azonban a kereskedőjével meg kell állapodnia, így bruttó elszámolásra vonatkozó szerződést kell kötnie. Enélkül a betáplált mennyiség elszámolására nem lesz jogosult.

 

Irányadó jogszabályok:

 • 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól  
 • 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 

*273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 5.§ 

**szaldó elszámolás: 10/2016 (XI.14) MEKH rendelet 9.§ (2a)  Háztartási méretű kiserőművek esetében a mérési intervallumokban mért, irányonként elkülönített és összegzett mennyiségek különbsége alapján kell a forgalomarányos rendszerhasználati díjakat megfizetni.

***bruttó elszámolás: 10/2016 (XI.14) MEKH rendelet 9.§ (2)  A forgalomarányos rendszerhasználati díjakat az adott elszámolási időszakban az irányonként elkülönített és összegzett villamosenergia-mennyiségek alapján, irányonként kell megfizetni.

 
 
 

Inverterlista változása

2023. augusztus 1-től változik az alkalmazható inverterek köre; átmeneti szabályok 2023. július 31-ig


2023. augusztus 1-től változik az alkalmazható inverterek listája
. Az elosztói szabályzat módosítása* előírja, hogy a 2,5 kVA teljesítmény feletti invertereknek a szabványmegfelelőségen kívül a következő feltételeknek is igazoltan meg kell felelniük:

 • rendelkezik beépített WiFi (és/vagy LAN) modullal vagy külsőleg csatlakoztatott WiFi (és/vagy LAN) adapterrel;
 • rendelkezik legalább 4 db konfigurálható kontaktus bemenettel az AC oldali teljesítmény több lépcsős korlátozásához;
 • rendelkezik legalább 1 db RS-485 szabványt támogató csatlakozóval, amelyen keresztül az inverter modbus RTU kommunikációra képes;
 • rendelkezik feszültségfüggő hatásos teljesítményszabályozással.

Azokat az invertereket, melyek ezeknek a feltételeknek nem felelnek meg, vagy megfelelőségükről még nem érkezett megfelelő nyilatkozat / dokumentum, a „Feltételes alkalmazhatóság” oszlopban jelöltük a listán:

 • ezen inverterek alkalmazása csak olyan HMKE létesítéseknél elfogadható, ahol a HMKE igénybejelentés legkésőbb 2023. július 31-ig megtörtént;
 • a 2023. augusztus 1-én, illetve azt követően beküldött HMKE igényeknél ezek az inverterek már nem alkalmazhatók;
 • ezen inverterek a forgalmazó vagy gyártó hiánytalan és megfelelő hivatalos nyilatkozatának beérkezése után válnak csak újra alkalmazhatóvá.

Alkalmazható inverterek listája >>

*Az elosztói szabályzat 19. módosításában a Háztartási méretű kiserőművek elosztóhálózati csatlakozásának műszaki feltételeit tartalmazó 6/B mellékletben előírásra került, hogy a HMKE invertereknek – 2,5 kVA teljesítmény felett – az előírt szabványmegfelelőségen kívül a levélben felsorol kitételeknek is igazoltan meg kell felelniük.

 
 
 

Lejáró tervek kezelése

 

A 2022. októberében bejelentett, energia betáplálási lehetőséget érintő jogszabályi módosítások kapcsán egyszerűsítettük folyamatainkat.

 

A 2022.10.31 és 2023.06.30 között lejáró tervek esetén, ha ugyanebben az időszakban megtörténik a készrejelentés, nem szükséges új igénybejelentés benyújtása, vagy a lejárt dokumentáció újra engedélyeztetése. A jelenlegi helyzetre való tekintettel átmeneti intézkedésként, további adminisztráció nélkül elfogadjuk a készrejelentést.

 
 
 

Hálózati betáplálást megakadályozó megoldások

A közcélú hálózati betáplálás megakadályozását az inverter váltakozóáramú kimenetének szabályozására ható felhasználói tulajdonú berendezéssel kell biztosítani.

 

A szabályozási alapjelnek a mért fővezeték felhasználói oldalán a fázisáramok mérésén kell alapulnia, és biztosítania, hogy a termelő berendezést tartalmazó fázisvezetőkön a közcélú hálózatra villamos energia a termelő berendezés irányából ne kerüljön.

Szabályozásra az alábbi három megoldást javasoljuk:

 1. Mérőberendezés (inverterhez illeszthető, gyártói katalógusokban szereplő smart meter / Okos mérő) szabályozza az invertert
  A mérőberendezés a mért fővezeték felhasználói oldalán a feszültségek és a fázisáramok mérési eredményei és a beállított határérték alapján – mely a betáplálás megakadályozása érdekében 0 kVA – szabályzó jellel vezérli az invertert a kitáplálási korlát betartása érdekében.
 2. Az inverter külső mérőberendezéstől kapott adatok alapján önmagát szabályozza.
  A mérőberendezés a mért fővezeték felhasználói oldalán a feszültségek és fázisáramok mérési eredményeit továbbítja a HMKE inverterének. A mérési adatok és a beállított határérték alapján – mely a betáplálás megakadályozása érdekében 0 kVA – az inverter önmagát szabályozza a kitáplálási korlát betartása érdekében.
 3. Az inverter külső áramváltó jelét felhasználva önmagát szabályozza.
  Az inverter áramváltó csatlakoztatására alkalmas bemenettel rendelkezik. A külső áramváltó mért fővezeték felhasználói oldali áramjele és az inverter kapcsain lévő feszültségek alapján a beállított határérték figyelembevételével – mely a betáplálás megakadályozása érdekében 0 kVA - az inverter önmagát szabályozza a kitáplálási korlát betartása érdekében.

 

A fenti megoldásokban a termelőberendezés szabályozása a legkisebb terhelésű fázisáram alapján történik, ezért háromfázisú felhasználói berendezés esetén a termelési időszakot figyelembe véve célszerű a felhasználói berendezések fázisoptimalizálását elvégezni.

 
 
 

Az inverterek megfelelő feszültség beállításai

Az elosztói hálózatra csatlakoztatott háztartási kiserőművek száma rohamosan növekszik, és ezek egyre gyakrabban okoznak feszültségproblémákat.

 

Saját és más felhasználói berendezések védelmére olyan készülékeket kell alkalmazni, melyek beállíthatósági tartománya a következő:

 • Feszültségcsökkenési védelem 1,00-tól 0,70 Un-ig beállítandó érték: 0,8 Un/5 min
 • Feszültségnövekedési védelem 1,00-tól 1,15 Un-ig beállítandó érték: 1,1 Un/1 min

Az elosztó a műszaki-gazdasági tájékoztatóban – a fenti beállíthatósági tartományokon belül – a megadottól eltérő beállítási értékeket is előírhat.

(A fenti beállítási értékekkel egyenértékű a VDE-AR-N 4105 szabvány szerinti beállítások alkalmazása.)

A feszültségcsökkenés és feszültségemelkedés elleni védelmet (3 fázisú berendezésnél) háromfázisúan kell kialakítani. A frekvencianövekedési és frekvenciacsökkenési védelem egyfázisúan is kivitelezhető.

A feszültségcsökkenés és feszültségemelkedés, frekvenciaemelkedés és frekvenciacsökkenési elleni védelem kioldása az elosztói engedélyes engedélye alapján késleltetett is lehet, az időzítéseket a közcélú hálózat jellemzőihez, védelmi beállításaihoz kell illeszteni.
 

 

beállítás értéke:

késleltetés értéke:

 

 

Feszültségcsökkenési védelem: (0,7Un– 1Un)

0,8 Un

5 min

 

 
  

Feszültségnövekedési védelem: (1Un – 1,15Un)

1,1 Un

1 min

  
  

Frekvenciacsökkenési védelem: (47Hz - 50Hz)

47,5 Hz

10 sec

  
  

Frekvencianövekedési védelem: (50Hz - 52Hz)

51,5 Hz

10 sec

  
  

Frekvenciafüggő teljesítmény szabályozó küszöbfrekvencia: (50,2Hz – 52Hz)

50,2 Hz

   
  

Teljesítményszabályozás meredeksége: (100% PM/Hz - 16,7% PM/Hz)

40 %PM/Hz

   
  
  

Hálózatra kapcsolódás késleltetése: (1 min – 5min)

5 min

   
  

 

A HMKE létesítésének, elosztóhálózati csatlakozásának részletes műszaki feltételeit, az inverterek műszaki jellemzőire vonatkozó elvárásokat, valamint az üzemeltetési alapszabályait az ESZ6/b számú melléklete tartalmazza.

Az Elosztói Szabályzat 19. számú módosításának hatályba lépése napján (2022.10.28.) már folyamatban lévő csatlakozási igények esetében, ahol a telepítendő inverternél elérhető a feszültségfüggő hatásos teljesítményszabályozás, azt az invertert csak a Szabályzatban szereplő beállítási értékekkel lehet üzembe helyezni.

 

P(U) szabályozás

Az inverter vagy központi hálózatvédelem feszültségfüggő hatásos teljesítményszabályozással kell rendelkezzen. Ez megvalósítható lépcsőzetes vagy lineáris karakterisztikával. Elvárás a lineáris karakterisztika, de ha ez nem biztosítható alkalmazható lépcsős karakterisztika.

 

A P(U) lineáris karakterisztikát az alábbiak szerint kell beállítani:
 

Uküszöb

∆P%

250 V

-33.34%/V

 

A P(U) lépcsőzetes karakterisztikát az alábbiak szerint kell beállítani:
 

U

P%

250 V

100%

251 V

66,6%

252 V

33,3%

253 V

0%