Háztartási méretű kiserőművek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Háztartási méretű kiserőművekről általában

Villamos energia előállítására alkalmas, az áramigényének csökkentését segítő berendezés. Pl. napelemek, házi szélerőművek. A HMKE a kisfeszültségű hálózatra csatlakozik, illetve a csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t és a felhasználási helyen rendelkezésre álló teljesítményt.


A HMKE telepítése terv- és engedélyköteles (de nem termelői engedélyhez kötött), ha a kiserőmű a közcélú hálózathoz csatlakozik és a hálózattal párhuzamos üzemben működik/működhet. 

Ha a termelő berendezés nem csatlakozik a közcélú hálózatra, akkor a létesítéshez csak bejelentés szükséges.

A rendszer teljesítménye nem haladhatja meg a felhasználási helyen rendelkezésre álló teljesítményt. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor teljesítménybővítés is szükséges a telepítés előtt vagy azzal együttesen.

Napelemes termelő berendezés

A napelemtáblák soros és párhuzamos kapcsolásával állítható elő az áramátalakító (inverter) szükséges bemeneti feszültsége. Az inverter a napelemek által szolgáltatott egyenáramú energiából a hálózati feszültségnek megfelelő nagyságú és frekvenciájú váltakozó áramú energiát állít elő. Az 1 kW teljesítményű napelemes rendszer által szolgáltatott villamos energia körülbelül 1000-1100 kWh/év. 

Jelenleg az amorf és a kristályos (ezen belül: mono- és polikristályos) napelemek használata jellemző. Az amorf napelemek ára kedvezőbb, de élettartamuk és hatásfokuk körülbelül a fele a kristályos napelemekének.  

A jobb hatásfokú kristályos napelemek közül a polikristályos szórt fénynél, a monokristályos tiszta napsütésnél teljesít jobban, a különbség azonban az éves termelt energiamennyiségben nem számottevő.  


Szélturbinás termelő berendezés

A berendezés által szolgáltatott villamos energia az előzetes szélmérések alapján becsülhető. Kisebb teljesítmények esetén általában inverteres, nagyobb teljesítmény esetén inverteres vagy közvetlen váltakozó áramú generátoros kitáplálással rendelkezik a szélturbinás termelő berendezés. 


Vízturbinás termelő berendezés

A vízturbinás termelő berendezés által szolgáltatott villamos energia a vízhozamból és az esésmagasságból becsülhető. A berendezés kisebb teljesítmények esetén általában inverteres, nagyobb teljesítmény esetén közvetlen váltakozó áramú generátoros kitáplálással rendelkezik.  


Motorhajtású termelő berendezés

A motorhajtású termelő berendezés által szolgáltatott villamos energia a hajtómotor teljesítményének 30-50%-a. Ha a motorban képződő hőmennyiség is hasznosításra kerül (pl. fűtés, használati melegvíz előállítás) a teljes rendszer hatásfoka 90% feletti értéket is elérhet. 

Kétféle közcélú hálózatra kapcsolt termelőrendszer alakítható ki.


Hálózatra tápláló (szigetüzemre alkalmatlan) termelő berendezés 

Ez a legelterjedtebb, legegyszerűbb, legtakarékosabb kialakítás. Fontos tudni, hogy ez a berendezés nem képes üzemelni, ha a közcélú hálózaton megszakad az energiaszolgáltatás (üzemzavar vagy tervszerű kikapcsolás). 

Ilyen termelő berendezés a normál (szigetüzemre alkalmatlan) inverteres és a teljesítményszabályozásra alkalmatlan közvetlen váltakozó áramú generátoros rendszer.


Szigetüzemre alkalmas termelő berendezés

Közvetlen váltakozó áramú generátoros rendszer: teljesítményszabályozásra alkalmas rendszer, a közcélú hálózaton bekövetkező áramkimaradás esetén a közcélú hálózatról lekapcsolódik, és a generátor kapacitásáig biztosítja a felhasználó villamos berendezéseinek működéséhez szükséges energiát. Az áramkimaradás megszűnése után visszaáll közcélú hálózati táplálásra.

A szigetüzemre alkalmas rendszerek jóval drágábbak (az olyan plusz eszközök miatt, mint: akkumulátortelep, töltésvezérlő, speciális inverter, szabályozás), alkalmazásuk közcélú hálózati kapcsolattal rendelkező felhasználók esetén csak gyakori hálózati zavarok, illetve speciális (szünetmentes) táplálási igény esetén megtérülő.

A HMKE igénylés folyamata

Javasoljuk, hogy tájékozódjon az elérhető rendszerekről, márkákról, kivitelezőkről. Fontos, hogy kellően körültekintően járjon el a megfelelő szolgáltató kiválasztása során, hiszen napelem és napelem között is különbségek lehetnek. Lehetősége szerint több kivitelezőtől kérjen ajánlatot és ne feltétlenül az ár alapján döntsön, hiszen ez egy hosszú távú befektetés. 


Áramigény meghatározása

A rendszer szükséges teljesítményének meghatározásánál a nappali mérőn mért villamosenergia-felhasználásából induljon ki. 

Javasoljuk, hogy az igény paramétereinek meghatározásában, keressen fel egy HMKE létesítéssel foglalkozó vállalkozást, aki a további feladatokban is tájékoztatást és segítséget tud adni. 

Fontos, hogy a létesített HMKE teljesítménye nem lehet nagyobb, mint a felhasználási helyen rendelkezésre álló teljesítmény. Ha a rendelkezésre álló teljesítménynél nagyobb rendszert szeretnének telepíteni, akkor teljesítménybővítés is szükséges a HMKE telepítés előtt vagy azzal együtt. 

Ha a megbízott kivitelezőnek megfelelő adattartalmú, írásos meghatalmazást ad ügyei intézéséhez, a teljes folyamatban eljárhat Ön helyett. 

Ezen információk birtokában kell az engedélyeztetés folyamatát elindítani, amely során kiderül, hogy a tervezett nagyságú és fajtájú rendszer csatlakoztatható-e a hálózatunkhoz.


A tervek jóváhagyásáig kérjük ne telepítsék a rendszert!


HMKE elosztóhálózathoz csatlakoztatása csak az adott területi hálózat engedélyével lehetséges. A HMKE berendezést a kétirányú (ad-vesz) mérő felszereléséig bekapcsolni (üzembe helyezni) TILOS!

Ha egy áttekintő képet szeretne kapni a folyamatról és a legfontosabb feladatokról, kérjük tekintse meg összefoglalónkat.


Ha további kérdése van a HMKE engedélyeztetésével, létesítésével, működésével kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink egyikén.

Az elmúlt időszakban sokszorosára növekedett a napelemes igények száma, ezek feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe.

A növekvő számú igény feldolgozására kiemelt figyelmet fordítunk

Az igények száma olyan gyorsan növekszik, hogy a közcélú hálózatokat ezzel megegyező ütemben fejleszteni egyre nagyobb kihívást jelent számunkra. Az igények vizsgálatához és a szükséges fejlesztések meghatározásához bonyolult elemzések és számítások szükségesek. Az említett növekedéshez mi is igyekszünk minél inkább igazodni kollégáinkkal, de kérjük az Ön megértését is az előzőekből eredő ügyintézési idő meghosszabbodás miatt.

Energiatermelő rendszere saját kockázatra telepíthető

A pénzügyi megtérülés számításakor kérjük vegye figyelembe, hogy a rendszer működése nem veszélyeztetheti a közcélú villamos hálózat működését, így rendszeres hálózatvédelmi okokból automatikusan kikapcsolhat. A HMKE automatikus kikapcsolásakor az energia betáplálás az Ön háztartásában szünetelni fog.

 

A HMKE igénybejelentést Ön vagy meghatalmazottja indíthatja el az alábbi nyomtatvány kitöltésével és elérhetőségeinkre való elküldésével.


Ha további kérdése van a HMKE engedélyeztetésével, létesítésével, működésével kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink egyikén.

Ha meghatalmazott útján intézi az engedélyeztetést, akkor a kitöltött Meghatalmazás nyomtatványt is el kell küldenie elérhetőségeinkre.

Napelemes HMKE telepítése esetén az inverter beszerzését bízza a kivitelezőre, aki az engedélyezett tervben és az aktuális engedélyezett inverter listában szereplő paramétereket is ellenőrzi. 

Előfordulhat, hogy mérőhelye nem felel meg a jelenlegi előírásoknak ezért mielőtt Ön HMKE rendszert telepít javasoljuk ellenőriztesse ajánlott szerelővel, melyet egyeztessen a HMKE rendszer kivitelezőjével is. 

Műszaki vizsgálat

A benyújtott igénybejelentés alapján megvizsgáljuk, hogy a tervezett rendszer a hálózatunkhoz milyen feltételekkel tud csatlakozni. Azt ellenőrizzük, hogy hálózatunk tudja-e majd fogadni a tervezett rendszerrel termelhető energiamennyiséget.


Műszaki gazdasági tájékoztató (MGT)

A vizsgálat után az igény beékezésétől számított 30 napon belül műszaki gazdasági tájékoztatót (továbbiakban MGT) küldünk Önnek a rendszer csatlakozásának műszaki és gazdasági feltételeiről. Ekkor kap pontos választ a telepíthető HMKE nagyságáról. Ha az igényelt teljesítmény csak megkötéssel, vagy csak kisebb teljesítmény csatlakoztatható, akkor ezt ebben jelezzük. 

Az MGT elfogadására 3 hónap áll rendelkezésére, ha ezt elmulasztja új igénybejelentést kell beadnia. Ha a HMKE-t ezen a határidőn túl telepítik, kérjük egy aláírással elfogadott példánnyal ezt jelezze számunkra, hogy rögzíteni tudjuk az igényt. Az elfogadott MGT-t eljuttathatja bármelyik igénybejelentés fogadására megadott csatornánkra.

Az elfogadás után 1 év áll rendelkezésre a beüzemelésre, azaz ez idő alatt a kétirányú mérés kiépítésének is meg kell valósulnia.

HMKE üzembe helyezése tervköteles. Csatlakozási dokumentációt kell készíttetnie egy a Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott, aktív státuszú és villamos szakirányú regisztrációval rendelkező tervezővel (mérnök). A dokumentációt a lenti linken található weboldalon készítheti el a tervező: 

https://tervezok.elmuhalozat.hu/login

 

Az elkészített tervhez kérjük csatolja: 

  • Aláírással elfogadott műszaki-gazdasági tájékoztató (MGT)

  • Elhelyezési vázrajz

  • Egyvonalas rajz

  • HMKE megbízói levél

A dokumentáció jóváhagyása után telepíthetik a tervezett rendszert.

Az ad-vesz mérő cseréjekor/programozásakor a szerelést végző kollégáinknak a tervdokumentációt, a jóváhagyó levéllel együtt be kell mutatni. Ezen dokumentumok hiányában a helyszíni munkavégzés megtagadható.

A HMKE rendszerek közcélú hálózatra csatlakoztatásának részletes eljárásrendjét és a máshol nem szabályozott műszaki feltételeit az „Elosztói szabályzat (6/B melléklet)” tartalmazza. 

A terv jóváhagyásáról visszajelzést küldünk a terv benyújtójának. 

A tervdokumentáció jóváhagyása után telepíthetik a tervezett rendszert.

A terv jóváhagyása után telepítheti a HMKE rendszert. Mérőhelyét ellenőriztesse ajánlott szerelővel. Ügyeljen arra, hogy ennek ügyintézését vagy elvégzését nem minden kivitelező cég vállalja, erről kérdezze meg megbízott kivitelezőjét.

A telepítés után küldje el elérhetőségeinkre a telepítés befejezéséről szóló kitöltött készre jelentési nyilatkozatot és a műszaki-gazdasági tájékoztató dokumentumok részében feltüntetett dokumentumokat. 

Mit kell tennie, ha a helyszíni ellenőrzés során kiderül, hogy a rendszere nem helyezhető üzembe? A HMKE üzembe helyezésének meghiúsulása után, a hiányosság elhárítását jelezze nekünk.  

Az üzembehelyezésnek a terv jóváhagyásától számított 1 éven belül meg kell történnie. Ha ez nem teljesül, újra be kell nyújtani igényét. 

A készre jelentés és a szükséges díjak befizetése után elkészítjük a hálózatcsatlakozási-, hálózathasználati szerződést és az üzemviteli megállapodást. Az adatok ellenőrzése után kérjük, aláírva küldje vissza részünkre a megjelölt elérhetőségeink egyikén.

A szerződések beérkezését követő 8 napon belül időpontot egyeztetünk Önnel a mérőcserére az igénybejelentéskor megadott elérhetőségek egyikén.


Kollégáink a helyszínen ellenőrzik az invertert és a mérőhelyet. Szükség esetén mérőt cserélünk, vagy a jelenlegi készülékét tesszük alkalmassá arra, hogy a fogyasztott és a hálózatunkba betáplált energiát is mérni tudja.


Ha a helyszínen a szerződéses felhasználónk nincs jelen, megbízottjánál legyen kéznél a meghatalmazás. Javasoljuk, hogy az egyeztetett időpontban legyen a helyszínen Ön által megbízott szakember (regisztrált szerelő/a telepítő cég munkatársa) is, így az esetleges hiányosságokat akár azonnal pótolni tudja.


A mérőcsere/programozás alkalmával kollégáink mérőhelyi adatlapot adnak Önnek. Ezt a hálózathasználati szerződéssel együtt őrizze meg, mert a mérőhelyi adatlap a szerződés elválaszthatatlan részét képezi és csak együtt érvényesek.

A HMKE üzembe helyezése után örömmel köszöntjük energiatermelő ügyfeleink között.


A HMKE csatlakoztatását követően villamosenergia-kereskedője kiállítja és elküldi Önnek az elszámoló számlát, mellyel a rendszer üzembe helyezését megelőző időszakot zárják le. Nem számít teljes évnek sem ez, sem az ezt követő elszámolási időszak. A továbbiakban az elszámolás alapja a fogyasztott és visszatáplált energia lesz.

 
 
 

Kövesse az engedélyeztetéssel kapcsolatos változásokat!

Kérjen rendszeres tájékoztatást hírlevélben!

Kötelezően kitöltendő mezők *

Személyes adatok
*