Az ELMŰ Hálózati Kft. nevére bejegyzett vezetékjoggal, használati joggal, vagy szolgalmi joggal érintett földrészlet telekalakítása esetén szükséges cégünk hozzájárulása is. Ennek célja, hogy az érintett vezetékjogok, használati jogok, szolgalmi jogok megfelelő engedély számmal és megfelelő területi mértékben az újonnan kialakuló földrészletekre átjegyzésre kerüljenek.

Jogszabályi háttér

A Villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) kormányrendelet 5. § (8) bekezdése szerint a villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és közvetlen vezeték vezetékjoga, használati joga vagy szolgalmi joga által érintett ingatlan telekalakítása esetén a vezetékjogot, a használati jogot, a szolgalmi jogot érvényesíteni kell. A változási vázrajzot a jog jogosultjával ellen kell jegyeztetni. Ha a vezetékjog, használati jog, szolgalmi jog feltüntetése megfelel az alapjául szolgáló hatósági határozatnak, az ellenjegyzést a jogosult nem tagadhatja meg.