A rangsorcsere kérelem az 1997. évi CXLI. törvény 44. paragrafusa alapján kérhető a földhivataltól. A beadványok rangsora valamennyi érdekelt hozzájárulásával megváltoztatható. A rangsor közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat vagy olyan magánokirat alapján változtatható meg, amelyen az érdekeltek névaláírásának valódiságát közjegyző tanúsítja.

Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet. A beadványok rangsorának megváltoztatásáról az ingatlanügyi hatóság határozattal dönt. E határozattal szemben felügyeleti eljárásnak nincs helye.

Az ELMŰ Hálózati Kft. (a tulajdoni lapon széljegyen lévő vezetékjog jogosultja ) hozzájárulhasson a rangsorcseréhez, az Ingatlangazdálkodási szakterületre kell  megküldeni az ingatlan szkennelt , néhány napnál nem régebbi  tulajdoni lapját . Amennyiben a rangsorcserének nincs akadálya, két eredeti példányban megküldjük Önnek hozzájárulásunkat, illetve személyesen is átveheti azt irodánkban.

Az engedély a tulajdoni lap beérkezését követően egy héten belül elkészül és aláírásra  kerül. A rangsorcserét  a körzeti földhivataltól kell kérni valamennyi érintett fél hozzájárulását tartalmazó okiratokkal együtt.