A közműegyeztető iroda feladata a kis-, közép- és nagyfeszültségű, valamint a távközlési hálózatok közműegyeztetése.

Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló (324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet) alapján, 2017 július 1-től, a Kérelmezők kizárólag az e-építés portálon elérhető, egységes elektronikus közműnyilvántartó rendszeren (www.e-epites.hu/e-kozmu) keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően indíthatják el a közműegyeztetési folyamatot, és a közművezeték-üzemeltetők is csak itt tehetik meg nyilatkozatukat.

Kérjük, hogy a közműegyeztetési igényeiket ezen a felületen keresztül jutassák el hozzánk.

A közművezeték-üzemeltetők által tett, egyenkénti nyilatkozatok alapján, a rendszer egy egyesített közműnyilatkozatot állít ki, amely tartalmazza az összes érintett közművezeték-üzemeltető válaszát, és amelynek az érvényessége 12 hónap.

Jelentősen meggyorsítja az ügyintézést, és csökkenti a hiánypótlások szükségességét, ha a portálra feltöltött tervezési dokumentáció az alábbi szempontok figyelembevételével készül:

Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 9/B. § (3) szerint „A közműegyeztetést kérelmezőnek az EOV koordináta hálót tartalmazó terv rajzi mellékleteit georeferált képként, a szakági előírásoknak megfelelő rétegkiosztással és annotációval ellátva kell az e-közmű rendszerbe feltöltenie.”

A tervezési genplanon kérjük a feszültségszinteket és hálózat-típusokat (légvezeték és földkábel) egyértelműen megkülönböztethetően ábrázolni, a dxf-ben külön azonosítható rétegeken (azonosítható rétegnevekkel) feltüntetni, a pdf-en pedig jelmagyarázattal ellátva.

Az e-Közmű rendszerbe kérjük minden esetben feltölteni a pdf és dxf állományokat is. A tervezési genplanon, a légvezeték esetében is kérjük a nyomvonalakat minden esetben feltüntetni.

Ha ugyanazon a nyomvonalon több egyforma feszültségű földkábel megy, akkor a rajzvonal darabszám feliratozással (vagy zászlózással) történő megjelölése - annak érdekében, hogy egyértelmű legyen hány darab földkábel van az adott vonallal ábrázolva - nagymértékben segíti a közműegyeztetés lefolytatását.

A tervezési genplanon kérjük a kisfeszültségű állományban lévő közvilágítási és fogyasztói csatlakozó vezetékeket (szabadvezeték és fölkábel) is feltüntetni.

2017. július 1-jét követően, a tervezőknek nem szükséges közművezeték-üzemeltetőnként külön-külön igényelniük a tervezéshez szükséges adatokat, hanem, a tervezői jogosultsággal rendelkező, a rendszerben regisztrált tervező, az összes érintett közművezeték-üzemeltető hálózatára vonatkozóan, az e-közmű portálon keresztül teheti ezt meg.

A tervezők az www.e-epites.hu/e-kozmu oldalon tölthetik le a közművezeték-üzemeltetőktől származó térképi adatokat.