2020. március 8.

A vállalatcsoport arra kéri ügyfeleit, hogy aki teheti, mobilapplikáción keresztül adja meg a mérőóra állását

A koronavírus terjedésének megakadályozására tett kormányzati intézkedésekkel össz-hangban valamennyi ügyfélszolgálati irodájában ideiglenesen felfüggeszti a személyes ügy-intézést az ELMŰ-ÉMÁSZ. Az energiacég elsődleges célja továbbra is, hogy ügyfelei és mun-katársai egészségét megóvja. Az ügyfelek hétfőtől várhatóan március 22-ig a cég digitális platformjain, azaz online, telefonon vagy e-mailben intézhetik ügyeiket. Mivel a következő időszakban sokan dolgoznak és tanulnak otthonról, a tervezett üzemszünetek számát - megvizsgálva azok lehetőségét - csökkenti a társaság. Emellett arra kérik az ügyfeleiket, hogy mérőóráik állását a digitális csatornákon keresztül adják meg.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ mindent elkövet annak érdekében, hogy hozzájáruljon a koronavírus további terjedésének megelőzésére tett kormányzati lépésekhez. A társaság célja, hogy ügyfelei, mun-katársai, partnerei és hozzátartozóik egészségét megóvja, ugyanakkor szolgáltatásainak bizton-ságát garantálja.

Ideiglenesen bezárnak az ügyfélszolgálatok

A hétfőtől életbe lépő korlátozó intézkedéseknek megfelelően 2021. március 8-tól ideiglenesen felfüggeszti a személyes ügyintézést az ELMŰ-ÉMÁSZ valamennyi ügyfélszolgálati irodájában.

Személyes megjelenés nélkül egyszerűbb, gyorsabb és a jelenlegi helyzetben biztonságosabb az ügyintézés, amely a következő időszakban az ELMŰ-ÉMÁSZ digitális platformjain, azaz telefo-non, e-mailben és online lesz elérhető. Az ELMŰ-ÉMÁSZ arra kéri ügyfeleit, hogy lépjenek be, illetve, ha még nem tették, regisztráljanak az online ügyfélszolgálaton (https://ker.elmuemasz.hu), ahol többek között az alábbi ügyek kényelmesen és teljes körűen intézhetők:

  • mérőállás diktálás
  • számla- és egyenlegmegtekintés
  • számlabefizetés
  • e-számlára váltás
  • értesítés tervezett üzemszünetekről

A hosszabb várakozási idő elkerülése érdekében a vállalat kéri az ügyfelek együttműködését abban, hogy csak sürgős esetben keressék a következő időszakban a telefonos ügyfélszolgálatot.

 
 
 

Csökentik a tervezett üzemszünetek számát

A vállalat szakemberei a következő napokban egyesével felülvizsgálják azokat a korábban terve-zett hálózati beavatkozásokat, melyek az ügyfelek számára áramszünettel járnának. Ezeket a munkálatokat még a március 8-ától érvényes védelmi intézkedéseket megelőzően hirdették meg az érintetteknek, a kialakult helyzetre való tekintettel azonban az ügyfelek kényelme érde-kében átszervezik ezeket. Az ELMŰ-ÉMÁSZ arra törekszik, hogy minél kevesebb, csak a valóban feltétlenül szükséges beavatkozást végezze el, hiszen a jelenlegi helyzetben sokan dolgoznak és tanulnak majd otthonról. Épp emiatt a döntésnél minden esetben figyelembe veszik, hogy a tervezett üzemszünet mennyire sürgős, elhalasztása veszélyeztetné-e az áramellátás biztonsá-gát. A társaság kiemelt figyelmet fordít az oltópontok áramellátásának folyamatos biztosítására.

A meghirdetett munkálatok halasztása kapcsán előfordulhat, hogy a változásról az idő rövidsége miatt hagyományos, postán kézbesített lemondó értesítést nem kapnak az ügyfelek. Az ELMŰ-ÉMÁSZ ezért arra kéri ügyfeleit, hogy az őket érintő tervezett munkálatokról és azok esetleges törléséről kérjenek email vagy sms értesítést az ELMŰ-ÉMÁSZ online ügyfélszolgálatán.

Amennyiben az ügyfél nem talál információt a térképen a korábban számára hivatalosan jelzett üzemszünetről, akkor a munkát elhalasztották és egy későbbi időpontban végzik majd el a társa-ság munkatársai.

Folytatódik a mérőórák leolvasása, az adat mobilapplikáción kereszetül is megadható


Az éves mérőállás megadására – azon ügyfelek számára, akiknél ez a következő időszakban lesz esedékes - a vállalat mobilapplikációján keresztül, fényképes leolvasással, személyes kontaktus nélkül van lehetőség. Ha az ügyfél nem adja meg az óraállást, akkor a vállalat munkatársai az eddigiekhez hasonlóan védőfelszerelésben, a biztonságos távolságot és minden szükséges óvin-tézkedést betartva elvégzik az áram- és gázfogyasztásmérők személyes leolvasását.

Előre fizetős mérók feltöltése


Az előre fizetős mérők feltöltése többségében a Komfort Kártya elfogadóhelyeken és az ELMŰ online ügyfélszolgálatán történik. A hétfőtől életbe lépő korlátozások a legtöbb feltöltőpont, azaz az élelmiszerboltok és a hírlapárusító üzletek nyitva tartását nem érintik, így az ügyfelek többsége a megszokott módon tudja majd feltölteni egyenlegét. Azok az ügyfelek, akik eddig személyesen az ügyfélszolgálaton töltötték fel egyenlegüket, az ELMŰ online vagy telefonos ügyfélszolgálatán éjjel-nappal tájékoztatást kaphatnak a számukra elérhető legközelebbi töltő-pontról.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ elkötelezett munkatársai, ügyfelei és partnerei egészségének védelmében, ezért szükség esetén további óvintézkedéseket is kész megtenni a járványhelyzetre reagál-va. Szakemberei továbbra is elsődleges feladatuknak tekintik az energiaszolgáltatás folya-matos és zavartalan biztosítását.