Az idősoros méréssel ellátott és ilyen tarifával vételező fogyasztóink részére a napi, havi terhelési adataikat Interneten keresztül ingyenesen hozzáférhetővé tesszük. Az adatok letöltésével, energiaforgalmuk vizsgálatán keresztül felhasználóink optimalizálhatják energia felhasználásukat.

Idősoros felhasználók mérési terv követelménye


Idősoros elszámolású felhasználó fogyasztásmérését tervezni kell, a fogyasztásmérő hely, méretlen vezeték, a hálózati engedélyesi zárópecséttel zárt főelosztó berendezés rész, vagy készülékei létesítése, áthelyezése, átalakítása, eltérő típusú cseréje esetén. Az oldalról letölthető a fontos előírásokat tartalmazó tájékoztató, a kivitelezői nyilatkozat valamint az idősoros bekapcsolás kiviteli terv nélkül tipizált megoldással.

Tipizált mérőhellyel szerelt (mérési terv készítését nem igénylő) fogyasztásmérőhelyek esetén, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén elegendő (a mérőhely kivitelezését követően), a társaságunk által alkalmazott 564-es számú kivitelezői nyilatkozat elfogadtatása:

  • a felhasználó a mérőhely kialakítását ajánlott vagy regisztrált vállalkozóval végezteti;
  • csatlakozási pontra telepített, igényelt teljesítményhez illesztett, elszámolási módnak és tarifa igénynek megfelelő, és társaságunk által elfogadott rendszerengedéllyel rendelkező tipizált fogyasztásmérő szekrény kerül kialakításra;
  • a mérőhelyet a csatlakozási ponton, kisfeszültségű földkábeles csatlakozás esetén az ingatlan közterületi határán, vagy attól egy méter távolságon belül kell kialakítani.


Az online formában létrejövő 564. sz., kivitelezői nyilatkozat mellé az alábbi dokumentumok csatolása szükséges*:

  • az 564. sz. nyilatkozat regisztrált, vagy ajánlott szerelő által aláírt példánya
  • az áramváltók hitelesítési bizonylata
  • a fogyasztásmérő szekrény típusát igazoló dokumentum

*A dokumentumokat PDF formátumban lehetséges feltölteni. A feltöltési méretkorlát értéke 8 MB.

Ebben az esetben a vállalkozó által kiállított 564-es számú kivitelezői nyilatkozat, illetve  a fentebb említett dokumentumok együtt tartalmazzák a méréstechnikai kiviteli terv lényegi, Társaságunk által elvárt adattartalmát.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganz Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft.

 
 
 

Elektro Plastic Kft.

 
 
 

Eaton

 
 
 

Csatári Plast Kft.

 
 
 

BUDAI ELEKTROMECHANIKA KFT.

 
 
 

Sziget-com

 
 
 

KONTAKT Elektro Kft.

 
 
 

JET - VILL KFT.

 
 
 

Hensel

 
 
 

Haskela

 
 
 

Gyulai Irányítástechnikai Kft.

 
 
 

Villkiterv Bt.

 
 
 

Schrack

 
 
 

Közvillszer Kft.

 
 
 
 
 
 

Betáp 2000

 
 
 

Elektro-plastic

 
 
 

Haskela

 
 
 

HENSEL Hungária Kft.

 
 
 

Jet-Vill Kft.

 
 
 

Közvillszer Kft.