Az idősoros méréssel ellátott és ilyen tarifával vételező fogyasztóink részére a napi, havi terhelési adataikat Interneten keresztül ingyenesen hozzáférhetővé tesszük. Az adatok letöltésével, energiaforgalmuk vizsgálatán keresztül felhasználóink optimalizálhatják energia felhasználásukat.

A terhelési görbék a vizsgált időszak (napi, heti, havi) során mért negyedórás fogyasztási adatokból állnak elő. Az értékek leképezik a felhasználó fogyasztásának napi lefutását. Vizsgálható például, hogy a felhasználó mely berendezése képes a havi maximum teljesítmény értékek elmozdítására. A fogyasztói berendezések optimális üzemeltetési körülmények mellett igen jelentős energia megtakarítás is elérhető.

Az adatok a felhasználási terület függvényében tekinthetők meg. A szoftver lehetőséget nyújt napi, heti illetve havi adatok elemzésére. Több mérés esetén lehetőség van az adatok egységes vizsgálatára, maximálisan 5 készülék vonatkozásában. A negyedórás értékek exportálhatók EXCEL és XML formátumban, ezáltal a vállalkozás saját rendszerében is felhasználásra kerülhetnek. Az adatok lekérése vevőkód és a vevőkódhoz tartozó fogyasztásmérő alapján történik. A lekérdezés során a távleolvasott terhelési görbéből elszámolt és profilozott fogyasztási helyek is láthatóak, de adat hó közben csak a terhelési görbéből elszámolt távleolvasott fogyasztóknál szerepel. Az adatok hónap közben csak előzetes adatoknak tekinthetők, és a tárgyhónapot követő 4. munkanapon megjelenő adatok szolgálnak az elszámolás alapjául.

Az adatok a 4. munkanap után a MAVÍR üzemi szabályzatban rögzítettek szerint módosulhatnak. Ügyfeleink az adatok elérésével saját energiaforgalmuk vizsgálatán keresztül optimalizálhatják energiafelhasználásukat, ezen keresztül csökkentve a villamos energiára fordított költségüket.

Az E.ON Társaságcsoport online ügyfélszolgálatán érhetők el a terhelési adatok. A szolgáltatás igénybe vétele a nap bármely szakában lehetséges, feltétele a meglévő, illetve a szolgáltatás igénybevételének kezdetekor rendelkezésre álló távleolvasással ellátott fogyasztásmérő berendezés megléte, amelynél az adatátviteli út zavartalan biztosítása a fogyasztó feladata.