Az előrefizetős fogyasztásmérők alkalmazása szélesebb körben, elsők között Angliában terjedt el. Az ott szerzett tapasztalatok alapján jogalkotóink is beemelték az előrefizetős mérővel történő elszámolás intézményét a hazai gyakorlatba.

Jogi háttér, előzmények


Az előrefizetős mérőkről a VET (273/2007.(X.19) sz. Kormányrendelet) és a Szociális törvény (1993. évi III. törvény) rendelkezik, amely alapján előrefizetős mérőket kell felajánlani a védendő fogyasztóknak.

Védendő fogyasztók

A védendő fogyasztók a lakossági fogyasztók azon köre, amelyek külön jogszabályban rögzített tulajdonságaik (szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő) alapján a villamosenergia ellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt.

Az előrefizetős mérők alkalmazási köre

  • Azoknak a védett fogyasztóknak, akik hátralékot halmoznak fel, lehetőségük van előrefizetős mérés igénybevételére.
  • A két hónapnál hosszabb idejű részletfizetési megállapodás megkötésének feltétele az előrefizetős mérő felszerelése.

A mérő működése
A fogyasztásmérő a rendelkezésre álló energia mennyiséget mutatja kijelzőjén, mely a felhasználás mértékében csökken, a 25 kWh értékhatárt elérve figyelmeztető jelzést is ad.
A fogyasztásmérőben a rendelkezésre álló energia mennyiségét feltöltő kód vásárlásával lehet növelni. A kódot a mérő kezelőfelületén lévő számbillentyűk használatával, vagy egyéb elektronikus eszközökhöz használt távirányítóval (pl. TV távirányító) lehet a fogyasztásmérőbe betölteni.
Az előrefizetős mérőket az ügyfélszolgálati irodákban lehet igényelni, feltöltőkódot pedig a partnerüzletekben lehet vásárolni.

Az előrefizetős mérők alkalmazásának egyéb lehetőségei

  • Az Önkormányzatok által meghatározott felhasználók;
  • Értékesítési szakterület döntése alapján meghatározott felhasználók (hátralékos ügyfelek, bérlakások, nyaralók);
  • 2012-től az ELMŰ előirányozza a 60 napon túli tartozással rendelkező védett (kizárólag szociálisan rászorult) fogyasztók számára az előre fizetős mérők felszerelését.

Fogyasztásmérő hely kialakítása
Előrefizetős mérő felszerelése esetén, a mérő fogadására és kezelésére alkalmas, új mérőhelyet kell kialakítani. Követelmény a fogyasztásmérő szekrénnyel szemben, hogy az elvárt IP és beavatkozásokkal szembeni védelem biztosítása mellett, tegye lehetővé a fogyasztásmérő kezelőfelületének elérését. Ezt általában nyitható kezelőajtóval oldják meg a szekrénygyártók.

Nem szükséges új fogyasztásmérő helyet kialakítani, megfelelő műszaki állapotú meglévő fogyasztásmérő hely esetén, ha a zárpecsétek felhelyezése után is biztosított a fogyasztásmérő kezelő felületének elérése, vagy ha a készülék kezelését a felhasználó távirányítóval megoldja, és erről írásban nyilatkozik.

Az előrefizetős mérők alkalmazásának előnyei

  • Megakadályozza a hátralék további felhalmozódását;
  • Gazdálkodásra ösztönöz;
  • A fogyasztásmérő felszerelésének költsége nem a fogyasztót terheli.