A villamosenergia-rendszer együttműködése és a közcélú hálózathoz való hozzáférés biztosítása érdekében cégünk feladata az általa üzemeltetett közcélú hálózatot biztonságosan, hatékonyan és a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével üzemeltetni, fenntartani, a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket időben elvégezni, valamint gondoskodni a szükséges készletekről és tartalékokról, biztosítani a közcélú hálózat üzemeltetéséhez szükséges műszaki feltételeket. A közcélú hálózatot úgy fejleszteni, hogy ahhoz minden fogyasztó hozzáférhessen.

A nagy/középfeszültségű táppontoktól a fogyasztói mérőberendezésekig terjedő szakaszon megoldandó üzemviteli feladatok:

 • Közép- és kisfeszültségű hálózatok üzemirányítása, üzem-előkészítés, operatív üzemirányítás, üzemértékelés.
 • Üzemzavar elhárítás: a hibahely behatárolása, javítása (szükség szerint idegen kivitelezővel).
 • Energiaigényekkel kapcsolatos tevékenységek: az árampályák kapacitásvizsgálata a szabadkapacitások feltérképezése, kiajánlása.
 • Tervezési folyamat tevékenységei: tervfeladat-lap kiállítása, kiviteli tervek engedélyezése.
 • Kivitelezési, rekonstrukciós folyamat lebonyolításának tevékenységei: munkaprogram egyeztetés, munkaterületek átadása-átvétele, szakfelügyelet, műszaki átadás - átvételi eljárások.
 • Hálózaton szükséges tervszerű mérések végrehajtása (terhelés, feszültség, feszültség-aszimmetria, földelési ellenállás, kompenzálási mérés).
 • Hálózatok minősítő bejárása.
 • Éves karbantartási program előkészítése, karbantartási munkák irányítása, átadás-átvételi jegyzőkönyv készítése, ellenőrzések, vállalkozók minősítése.
 • A fogyasztói berendezések felülvizsgálata és a szükséges intézkedések megtétele (felszólítás a berendezés szabványosítására vagy áramváltó cserére, szabálytalan vételezési jegyzőkönyv felvétele, stb).
 • Fogyasztásmérők szerelése: új felszerelése, bővítése és hibacseréje, helyszíni (műszeres) ellenőrzések, leszerelések.

Milyen tartományban szabványos a feszültség?

 • A hálózati frekvencia együttműködő szinkron csatlakozású hálózatoknál: 50 Hz ± 1% a hét 99,5% -ában és 50Hz +4% / -6% az idő 100% -ában.
 • A hálózati frekvencia együttműködő nem szinkron csatlakozású hálózatoknál (szigetüzem) 50 Hz ± 2% a hét 95%-ában és 50Hz ± 15% az idő 100%-ában.
 • A tápfeszültség nagysága négyvezetékes háromfázisú hálózatokban Un = 230V a fázis és a nullvezető között. (fázisfeszültség). A tápfeszültség változás (kiesés figyelmen kívül hagyva) 95% a hét bármely időszakába – a 10 perces átlagos effektív érték alapján – Un ± 10% értékű legyen. Hosszú tápvonalak esetében pedig Un +10% / -15% érték is megengedett.
 • Gyors feszültségváltozás általában nem haladhatja meg az Un ± 5%-os értéket, de rövid időre elérheti az Un ± 10%-át.
 • A tápfeszültség rövid idejű kimaradás évente 10...100 alkalom és 70% -ának időtartama kisebb lehet 1 másodpercnél. Néhány dokumentum csak az egy percet meghaladó időtartamú kimaradást tekinti rövid idejűnek.
 • A tápfeszültség tartós kimaradása általában a 3 percet meghaladó időtartamú kimaradás, amelynek éves gyakorisága 10-50 alkalomig terjedhet.