Elosztói üzletszabályzat tervezet

 
 
 

Tisztelt Véleményező!

Tájékoztatjuk, hogy az ELMŰ Hálózati Kft., mint elosztói engedélyes, üzletszabályzat készítésére kötelezett társaság – figyelembe véve a villamos energia piac jogszabályi környezetében az elmúlt időszakban hatályba lépett változásokat – módosítani kívánja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által korábban jóváhagyott elosztói üzletszabályzatát.

Figyelemmel a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI tv. 72.§ (3) bekezdésében valamint a törvény végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet 51.§ (3) bekezdésében foglaltakra az ELMŰ Hálózati Kft. ezúton tájékoztatja Önöket arról, hogy a jogszabályban előírt 20 napos véleményezési határidőt biztosítva, 2023. január 12-ig az üzletszabályzatokkal kapcsolatban észrevételeket tehetnek.

Az Üzletszabályzat tervezett módosításával kapcsolatos véleményüket a velemenyezes@eon.hu e-mail címen várjuk 2023. január 12-ig. Kérjük, hogy szervezetenként egy levélben, lehetőleg táblázatos formában adják meg módosítási javaslataikat, amelyeket kérjük, hogy indokoljanak is meg.

Együttműködését köszönjük!