Jogi nyilatkozat

 
 
 

Általános felhasználási feltételek

Az E.ON Hungária Csoport minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ezen a weboldalon pontos és teljes információ jelenjen meg. Felhívjuk a figyelmüket azonban arra, hogy az E.ON Hungária Csoport weboldalán megjelenő - illetőleg a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető - információk és adatok, tájékoztató jellegűek és az E.ON Hungária Csoport döntésétől függően változnak/változhatnak. Erre tekintettel az E.ON Hungária Csoport nem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljeskörűségéért.

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások csak a könnyebbséget szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti az E.ON Hungária Csoport jóváhagyását a weboldal tartalmát illetően. Az E.ON Hungária Csoport nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A honlapon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Az E.ON Hungária Csoport semmilyen esetben sem felelős semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, vagy bármilyen más, használatkiesésből, adatvesztésből, vagy elmaradt haszonból eredő szerződéses, gondatlan vagy egyéb szerződésen kívüli károkozásért, amely az erről weboldalról elérhető dokumentumok, szolgáltatások vagy információk használatából illetve teljesítéséből ered, vagy azzal összefüggésbe hozható. 

 
 
 

Szerzői jogok és védjegyek

Az E.ON Hungária Csoport weboldalain szereplő nevek, grafikák, térképek, képek, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag az E.ON Hungária Csoport előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

 
 
 

Szerzői jogok és védjegyek

Az E.ON Hungária Csoport weboldalain szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek védjegyoltalom alatt állnak, azok az E.ON Hungária Csoport tulajdonát képezik. A weboldalon elhelyezett logók, ábrák, márkanevek letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag az E.ON Hungária Csoport előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén az E.ON Hungária Csoport a jogsértővel szemben a szerzői jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult.

 
 
 

Sütik (cookie-k) a honlapon