Ügyfél-elégedettségmérés

 
 
 

Felhasználói elégedettség felmérés (FEF)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Energiahivatal) előírásai alapján 2021. évtől kezdődően minden páratlan évben országos Felhasználói Elégedettség Felmérés (FEF) zajlik a villamosenergia ágazatban. A felmérés célja a lakossági felhasználók villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos elégedettségének vizsgálata. A vizsgálat több csatornán és többféle formában a Energiahivatal által kiadott Szabályzat és Ütemterv alapján zajlik, mely megköveteli a Szolgáltatóktól (elosztó hálózati engedélyesektől) a módszertani egységességet, így többek között az általa előírt kérdések alkalmazását a szolgáltatónál történő ügyintézés során. 

A Szabályzat alapján három vizsgálat zajlik párhuzamosan:

 
 
 
Alapfelmérés

A felhasználók személyes kérdőíves megkérdezését a Szolgáltató által megbízott külső Kutató cég végzi. A kérdezőbiztosok háztartásukban keresik fel a Szolgáltató ügyfeleit, ahol kizárólag az ügyfél hozzájárulása után végezhetik el tevékenységüket. A vizsgálat témája a villamosenergia-szolgáltatás egésze. A felmérés a 2021. év I. féléve során fog megvalósulni. A felmérés azokat a tevékenységeket vizsgálja, amelyek minden felhasználót érintenek:

 • villamosenergia-ellátás folyamatossága;
 • leolvasás, mérés;
 • ügyfélszolgálat;
 • tájékoztatás;
 • villamosenergia-ellátás minősége;
 • ár-érték arány,
 • környezet védelme;
 • számlázás;
 • szolgáltatóváltás.


Az Energiahivatal az általa megbízott Koordinátor cégen keresztül telefonhívással, véletlenszerűen ellenőrzi a beérkezett kérdőívek kitöltésének valódiságát.

 
 
 
Kiegészítő felmérés

Az eseményközeli felmérést az Energiahivatal által megbízott Koordinátor végzi telefonon vagy elektronikus formában. A Szolgáltatónak az ügyfelek által kezdeményezett és lezárt ügyekre vonatkozó adatbázist kell biztosítania és az ügyfelektől az ügyintézés során (személyesen, telefonon, elektronikus) hozzájáruló nyilatkozatot kell beszereznie, melyek közül a Koordinátor választ ki eseteket. A vizsgálat témája a konkrét ügyintézéssel való elégedettség. A felmérés azokat a tevékenységeket vizsgálja, amelyek az alapfelmérésben nem szerepelnek:

 • panaszkezelés
 • hibabejelentés
 • igénybe vett ügyfélszolgálati csatorna (személyes, telefonos, online, e-mail).

A felmérés 2021. egész évében zajlik.

 

Esemény közeli: Az Energiahivatal számára a megelőző időszakból lezárt ügyekről a Szolgáltató személyes és telefonos ügyintézés esetén júniusban, augusztusban, októberben, decemberben és januárban; míg elektronikus (e-mail-es, vagy internetes on-line) ügyintézés esetén szeptemberben, novemberben és januárban állít össze jelentést.

 
 
 
Azonnali felmérés

A felmérést a Szolgáltató végzi közvetlenül az ügyintézés után, személyes, telefonos és internetes ügyfélkapcsolat befejező lépéseként egy véletlenszerűen kiválasztott kérdés feltételével az Energiahivatal által kiadottak közül. A vizsgálat témája a különféle ügyfélszolgálati csatornákkal való elégedettség.

 

A kérdések az alábbi területek valamelyikére vonatkoznak:

ügyfélszolgálati iroda megközelíthetősége, nyitvatartási rendje, komfortja;

várakozási idő hossza;

 • ügyintézéssel való elégedettség
 • ügyintézés gyorsasága, szakszerűsége, eredményessége;
 • telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségeinek gyorsasága;
 • on-line felület gyorsasága, kezelhetősége, információtartalma;
 • ügyfélszolgálati tevékenységgel való elégedettség;
 • ügyintézés gyorsasága, szakszerűséget, eredményessége.

 

Ez a felmérés 2021. egész évében zajlik.

 

Ezúton kérjük segítő közreműködésük a felmérés teljesítésében!

 

Alábbiakban található a felmérések kapcsán használt adatkezelési nyilatkozat és az ahhoz tartozó adatkezelési tájékoztató:

 
 
 
Kapcsolódó dokumentumok
 
 
 
Általános ügyfélelégedettség mérés

Azokban az években, amikor nem zajlik az előző menüpontban bemutatott Felhasználói Elégedettség Felmérés (FEF) a Szolgáltató saját felmérést végez. Társaságunk kiemelt céljai között szerepel a szolgáltatás minőségének folyamatos javítása és ezzel a fogyasztói elégedettség növelése. Annak érdekében, hogy Társaságunk valós információk alapján hatékonyan tudjon szolgáltatás-fejlesztést, illetve folyamatjavítást beépíteni az ügyfelei részére nyújtott szolgáltatásaiba, ügyfélelégedettség mérést végez a saját kérdései alapján.  

A kialakított mérés alapelve, hogy kizárólag az ügyfél beleegyezésével történik az alábbi ügyfélszolgálati csatornákon közvetlenül az ügyintézés után:

 • személyes ügyfélszolgálati irodákon az ügyintézést követően tableten
 • telefonos ügyfélszolgálaton az ügyintézést követően indított méréssel
 • online ügyfélszolgálaton az ügyfél által végzett tevékenységet követően automatikusan felugró üzenettel kérve
 • e-mailen történő megkeresés esetén a válaszlevélben lévő linken keresztül

 

Kérjük segítő közreműködésüket szolgáltatás minőségünk növelése érdekében!