Felhasználóváltozás versenypiaci vállalkozások számára

 
 
 
Villamosenergia és földgáz szolgáltatás esetén
 
 
 

Amennyiben a fogyasztási helyet új felhasználó veszi át és/vagy Ön más fogyasztási helyre költözik, felhasználóváltozásról beszélünk, mely versenypiaci vállalkozások esetében a jelenlegi fogyasztási helyre szóló szerződése megszüntetését jelenti.

 
 
 

Változás bejelentése

Csatlakozási igény bejelentése

A változás bejelentését a vonatkozó jogszabályok alapján 15 napon belül írásban szükséges számunkra jeleznie.

Hogyan teheti meg?

Az erre szolgáló nyomtatvány „Felhasználóváltozás (szerződésbontás-kötés) versenypiaci vállalkozások számára – villamos energia/földgáz” kitöltésével, mellyel kezdeményezi a fogyasztási helyre szóló kereskedelmi szerződése megszüntetését.

A szükséges nyomtatványt megtalálja honlapunkon, amelyeket eljuttathat nekünk

 
 
 
 
 
 
Mi történik akkor, ha határozott idejű kereskedelmi szerződése van?

Amennyiben a változás a határozott időre szóló szerződésének lejárta előtt, vagy éves fordulónapos szerződésének fordulónapja előtt következik be, a változás bejelentésével együtt kezdeményeznie kell a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését.

Erre az alábbi esetekben van lehetőség, melyet a nyomtatványon is jelölnie kell:

  • Amennyiben a fogyasztási helyet új felhasználó veszi át, akkor az új felhasználóval történő szerződéskötés esetén.
    Az új felhasználó, mint a beköltöző ügyfél, a nyomtatvány kitöltésével tudja jelezni számunkra szerződéskötési igényét.
  • Amennyiben Ön új fogyasztási helyre költözik, akkor az új helyen történő szerződéskötése esetén.
    Ez esetben kérjük, a „Villamos energia/földgáz adatbekérő” nevű nyomtatványt is küldje el nekünk kitöltve.

Amennyiben a fenti két eset egyike sem helytálló, akkor szerződésmegszüntetés díj fizetése mellett tudja a szerződését felmondani.

Ez esetben kérjük, a „Fogyasztói nyilatkozat” nevű nyomtatványt kérje kapcsolattartójától.

 
 
 
FONTOS!

A nyomtatványt Önnek, mint kiköltöző ügyfélnek és a beköltöző ügyfélnek is alá kell írnia! Mindkét félnek csatolnia kell egy-egy érvényes, 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányt és cégkivonatot is a nyomtatványhoz. Amennyiben a beköltöző ügyfélnél eltér a számlafizető és/vagy számlafogadó, akkor az ő aláírása is szükséges.

 
 
 
Adatellenőrzés, tartozásvizsgálat

A nyomtatvány, illetve az egyéb mellékletek beküldése után először ellenőrizzük, hogy minden kötelezőnek jelölt adatot helyesen kitöltött-e a nyomtatványon. Amennyiben valamilyen információ hiányozna, felvesszük Önnel a kapcsolatot és kérjük a hiányzó adatok pótlását.

Következő lépésként a tartozásvizsgálat során ellenőrizzük, hogy minden számláját befizette-e. Amennyiben lejárt számlatartozása lenne, felhívjuk figyelmét annak befizetésére, mivel csak a tartozás kiegyenlítése után tudjuk folytatni a változás átvezetését.

Ezután tájékoztatjuk Önt, hogy a szerződését várhatóan milyen dátummal tudjuk megszüntetni. Az igénye beérkezésétől számítva 30 nap áll rendelkezésre, hogy minden szükséges folyamati lépés megtörténjen.

 
 
 
FONTOS!

A változás átvezetésének feltétele, hogy ne legyen lejárt esedékességű számlatartozása, így jelenlegi szerződését addig nem tudja megszüntetni, ameddig tartozását be nem fizeti.

 
 
 
Jelenlegi szerződés megszüntetése, új felhasználóval vagy új fogyasztási helyen történő szerződéskötés
Amennyiben a szerződését közös megegyezéssel szüntetjük meg, a nyomtatványon jelölt folyamat szerint járunk el (1. pont):
  • Amennyiben a fogyasztási helyet új felhasználó veszi át, akkor az új felhasználónak szerződéses ajánlatot küldünk, melynek elfogadásával szerződést kötünk az új ügyféllel.
  • Amennyiben Ön új fogyasztási helyre költözik, akkor Önnek szerződéses ajánlatot küldünk az új fogyasztási helyére, melynek elfogadásával szerződést kötünk Önnel.

Amennyiben a szerződésmegszüntetési díj fizetése mellett dönt, akkor erről számlát állítunk ki Önnek, melyet a változás átvezetéséhez be kell fizetnie.

A folyamat utolsó lépéseként végszámlát készítünk Önnek.

Mi történik akkor, ha az új felhasználóval vagy az új fogyasztási helyen mégsem kerül sor szerződéskötésre?

Ez esetben jelenlegi szerződését csak szerződésmegszüntetési díj fizetése mellett tudjuk megszüntetni.

Mi történik akkor, ha nem fizeti be a szerződésmegszüntetési díjat?

Ez esetben a felhasználóváltozásra vonatkozó igényét el kell utasítanunk, így a jelenlegi szerződése változatlan feltételek mellett hatályban marad. Az elutasítást követően új igényt kell beadni a felhasználóváltozás átvezetéséhez.

 
 
 
FONTOS!

A felhasználóváltozásra vonatkozó igénye beérkezésétől számítva 30 nap áll rendelkezésre, hogy minden szükséges folyamati lépés megtörténjen, beleértve a számlák befizetését és az új szerződés(ek) kötését.

Amennyiben 30 napon belül nem sikerül a folyamatot teljes mértékben lezárni, a felhasználóváltozásra vonatkozó igényét el kell utasítanunk, így a jelenlegi szerződése változatlan feltételek mellett hatályban marad. Az elutasítást követően új igényt kell beadni a felhasználóváltozás átvezetéséhez.