Áram ügyfélcsere, költözés, átírás

Mit kell tennie ügyfélváltozás esetén?

Ha egy ingatlant új tulajdonosként vagy bérlőként birtokba vesz, kérjük, a változásról tájékoztasson minket!

 
 
 
1. lépés

Ügyfélváltozás bejelentése

Kérjük, töltsék ki az ügyfélváltozás bejelentése nyomtatványt, amelyben a kiköltöző ügyfél felmondja a szerződését, a beköltöző pedig benyújtja a szerződéskötési igényét.

Mikor?

Az ügyfélváltozástól számított 15 napon belül.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az elosztói engedélyesek két hónappal korábbi 1-jéig vezetik át az ügyfélváltozást, így csak abban az esetben tudjuk bejelentését az átadás-átvétel napjával feldolgozni, amennyiben a dokumentumok a fenti határidőn belül benyújtásra kerülnek.

 

A benyújtott dokumentumok alapján a villamosenergia kereskedő szerződéskötés miatt a megadott elérhetőségek valamelyikén felkeresi az új felhasználót.

Ki intézheti?
  • Kiköltöző ügyfél az ügyfélváltozás bejelentését
  • Beköltöző ügyfél az új szerződéskötést
  • Meghatalmazott
Szükséges dokumentumok

Ügyfélváltozás bejelentése a Felhasználóváltozás (szerződésbontás-kötés) - áram elnevezésű nyomtatvány kitöltésével

Kérjük, mind a ki- és beköltöző ügyfél aláírása szerepeljen a nyomtatványon! 
Ha nem a szerződő fél intézi az ügyfélváltozást, kérjük, a Meghatalmazás versenypiaci üzleti és közigazgatási ügyfelek részére nyomtatványt is hiánytalanul kitöltve mellékeljék.

Ha Ön az új (átvevő) felhasználó...

...akkor szerződéskötéséhez kérjük az alábbi iratokat, nyomtatványokat küldje meg Társaságunk részére:

  • az igénybejelentés jogcímének igazolása (30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, bérleti/üzemeltetési szerződés, szerződés, jogutódlásnál cégbírósági végzés/határozat, hagyatéki átadó végzés, stb.),
  • valamint egy mindkét fél által (cégszerűen) aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv, amely tartalmazza a birtokbaadás-kori mérőállást, a felhasználási hely azonosító számát és a birtokbaadás dátumát.

Ha Ön az előd (elköltöző) felhasználó...

…a szerződés felmondásához kérjük az alábbi iratokat, nyomtatványokat küldje meg Társaságunk részére:

  • mindkét fél által (cégszerűen) aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv, amely tartalmazza a birtokbaadás-kori mérőállást és a mérőóra gyártási számát, a felhasználási hely azonosító számát és a birtokbaadás dátumát.

A szerződéskötéshez és felmondáshoz szükséges teljeskörű tájékoztatás a honlapunkon elérhető Üzletszabályzatban található.

Rendelkezik vagy érdekli kiegészítő termék?

Kiköltöző ügyfél: Kérjük jelezze, ha rendelkezik egyéb termék szerződéssel és azt az új fogyasztási helyére is szeretné tovább vinni.

Beköltöző ügyfél: Ha érdekli kiegészítő szolgáltatásaink egyike, kérjük, bővebb információért látogasson el a termékek oldalunkra.

Hogyan intézhető?
no_image
no_image
 
 
 
2. lépés

Új szerződés küldése és visszaküldése

Az igény feldolgozását követően az új, beköltöző ügyfél részére elsődlegesen a bejelentéskor megadott e-mail címre, igény esetén postai úton megküldjük az új szerződéseket 2 példányban. Kérjük, a cégszerűen aláírt szerződést az e-mailben megjelölt címre, postai kézbesítés esetén egy példányt a levélben megjelölt elérhetőségek egyikére küldjön vissza részünkre. 

A postai küldés esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy az átfutási idő hosszabb lehet.

 
 
 
3. lépés

Az ügyfélváltozás feldolgozása

A hiánytalanul beérkezett dokumentumokat továbbítjuk a területileg illetékes elosztói engedélyes részére.

Az elosztói engedélyes a saját rendszerében történő névátírását követően megküldi az új felhasználó részére a Hálózathasználati Szerződést, melyet aláírva részükre szükséges visszaküldeni.

4. lépés

Számlázás elindítása

Az elosztói engedélyes a feldolgozást követően megküldi a villamosenergia kereskedő részére az adatokat, amelyek alapján az új felhasználó nevén a kereskedő elindítja a számlázást.

 
 
 

Kapcsolódó nyomtatványok

 
 
 

Kapcsolódó, hasonló ügyek