Mit kell tennem adatváltozás esetén?

Üzleti partnerek

Egyetemes szolgáltatás esetén

Ha egy ingatlant új tulajdonosként vagy bérlőként birtokba vesz, kérjük, a változásról tájékoztasson minket.  

Változás bejelentési folyamat

 

no_image
no_image
no_image
no_image

Mire figyeljek, ha az alábbiak miatt történt ügyfélváltozás?

Ha a kiköltöző ügyfél nem írja alá az ügyfélváltozás bejelentést, akkor kérjük csatolja a tulajdoni lapot, az árverési jegyzőkönyvet (amely tartalmazza az ingatlan átadásának állapotát (lakott vagy lakatlan)) és a birtokbaadási - átvételi jegyzőkönyvet is.

Az ügyfélváltozás bejelentése nyomtatvány (a cégnyilvántartásból való törlésig a kiköltöző fél helyett a felszámoló biztos, végelszámoló jogosult aláírásra) mellé kérjük, csatolja a birtokbaadási jegyzőkönyvet és a használat jogcímét igazoló dokumentumot (adás-vételi szerződés, bérleti szerződés, tulajdoni lap).

Az ügyfélváltozás bejelentése nyomtatvány mellé kérjük, csatolja a birtokbaadási jegyzőkönyvet és a használat jogcímét igazoló dokumentumot (adás-vételi szerződés, bérleti szerződés, tulajdoni lap). Ebben az esetben a kiköltöző fél aláírása nélkül is elfogadjuk az ügyfélváltozás bejelentése nyomtatványt. Fontos tudnivaló, hogy a törlési eljárások alatt a képviseletre az ügyvezető jogosult, azonban jognyilatkozatot nem tehet.

A társasházi közösségi mérővel kapcsolatban csak a közös képviselő járhat el. Kérjük, az ügyfélváltozás bejelentése mellé a jegyzőkönyvet is csatolja a közös képviselő megválasztásáról.

A nyomtatvány kitöltésénél kérjük ezekre figyeljen:

 • A szerződő fél neve pontosan meg kell, hogy egyezzen a társasház alapító okiratban szereplő nevével
 • Ha van adószáma, kérjük azt is írja be
 • Jelölje meg, hogy az épületben az önálló lakások száma több-e vagy a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma.

Mire figyeljek, ha előrefizetős mérő van a fogyasztási helyen és ügyfélváltozás történik?

Közigazgatási intézmények

Mi a teendő, ha az alábbiakban változás történik?

Ha megváltozott a bankszámlaszámuk, kérjük, hogy postán vagy szkennelt formában emailben küldjék el nekünk a szerződő fél hivatalos, bélyegzővel ellátott nyilatkozatát, mely tartalmazza az alábbi információkat:

 • érintett felhasználó azonosító(k),
 • partnerszám(ok),
 • szerződéses folyószámlaszám(ok),
 • új, érvényben lévő bankszámlaszám.

Ha közterület elnevezés megváltozott a területükön, kérjük, hogy postán vagy szkennelt formában emailben küldjék el nekünk a hivatalos, bélyegzővel ellátott nyilatkozatukat és a változást igazoló, hivatalos dokumentum másolatát.

Ha házszám vagy helyrajzi szám megváltozott a területükön, kérjük, hogy a szerződő fél, illetve a szerződő fél által meghatalmazott harmadik fél jelezze számunkra postán vagy szkennelt formában emailben:

 • a szerződésszám,
 • a mérési pont azonosító (POD),
 • mérő gyártási számának

megadásával.

Ha változott az elnevezésük, kérjük, küldjék el nekünk postán vagy szkennelt formában emailben:

 • a névváltozás tényét igazoló, hivatalos, bélyegzővel ellátott dokumentumot, vagy nyilatkozattételre jogosult nyilatkozatot, melynek kötelezően tartalmaznia kell az intézmény korábbi és új megnevezését valamint a névváltozás hatályba lépésének dátumát;
 • és az alábbi, hiánytalanul kitöltött „Névváltozás bejelentő közigazgatási ügyfelek részére” című nyomtatványt.

Ha változott az adószámuk, kérjük, küldjék el nekünk postán vagy szkennelt formában emailben az alábbi, hiánytalanul kitöltött, hivatalos, bélyegzővel ellátott „Adószám változás bejelentő közigazgatási ügyfelek részére” című nyomtatványt.

Ha a korrábitól eltérő számlafizetőt vagy számlafogadót szeretnének beállítani, kérjük, küldjék el nekünk postán vagy szkennelt formában emailban az alábbi, hiánytalanul kitöltött, hivatalos, bélyegzővel ellátott "Eltérő számlafizető és/vagy számlafogadó bejelntése közigazgatási ügyfelek részére" nyomtatványt.

A bejelentéshez kapcsolódó fogalmak:

Számlafizető: aki az adott felhasználási helyen az áram/földgáz szolgáltatás díját kifizeti.
Számlafogadó: aki a felhasználó nevében jogosult a számlát és egyéb általunk küldött iratot átvenni. Az áram/földgáz szolgáltatás díját a felhasználó fizeti.

Jogutódlás esetén kérjük, küldjék el nekünk postán vagy szkennelt formában emailben:

 • a jogutódlás tényét igazoló, hivatalos, bélyegzővel ellátott dokumentumot, melynek kötelezően tartalmaznia kell a jogelőd és a jogutód megnevezését valamint a jogutódlás hatályba lépésének dátumát.
 • és az alábbi, hiánytalanul kitöltött „Jogutódlás bejelentő közigazgatási ügyfelek részére” című nyomtatványt.

Ha egy ingatlant új tulajdonosként vagy bérlőként birtokba vesznek, kérjük, a változásról tájékoztassanak minket. Részleteket a folyamatról az alábbi linken találnak.

Amennyiben Önök versenypiaci ügyfeleink, kérjük, keressenek elérhetőségeinken.