Mit kell tennem adatváltozás esetén?

Üzleti partnerek

Mi a teendő, ha az alábbiakban változás történik?

Az adatokban történt változást az ügyfélnek 15 napon belül kell bejelentenie.

kozigazgatas-aram-ugyfelvaltozas
 
 
 

Ha megváltozott a bankszámlaszámuk, kérjük, hogy telefonon, postán vagy szkennelt formában emailben jelezzék felénk. Írásos megkeresésükhöz csatolják a szerződő fél hivatalos, bélyegzővel ellátott nyilatkozatát, mely tartalmazza az alábbi információkat:

 • érintett felhasználó azonosító(k)/mérési pont azonosító(k) (POD),
 • vevő(fizető) azonosító(k) vagy partnerszám(ok)/szerződéses folyószámlaszámok,
 • új, érvényben lévő bankszámlaszám.

Ha közterület elnevezés megváltozott a területükön, kérjük, hogy postán vagy szkennelt formában emailben küldjék el nekünk a hivatalos, bélyegzővel ellátott nyilatkozatukat és a változást igazoló, hivatalos dokumentum másolatát.

Ha házszám vagy helyrajzi szám megváltozott a területükön, kérjük, hogy a szerződő fél, illetve a szerződő fél által meghatalmazott harmadik fél jelezze számunkra postán vagy szkennelt formában emailben:

 • a szerződésszám,
 • a mérési pont azonosító (POD),
 • mérő gyártási számának

megadásával és a változást igazoló, hivatalos dokumentum másolatának mellékelésével.

Ha változott az elnevezésük, kérjük, hogy postán vagy szkennelt formában emailben küldjék el nekünk a hivatalos, bélyegzővel ellátott nyilatkozatukat, és 30 napnál nem régebbi cégkivonatukat.

Ha az adószámuk utolsó három számjegyének valamelyike változott, kérjük, küldjék el nekünk postán vagy szkennelt formában emailben a hivatalos, bélyegzővel ellátott nyilatkozatukat, és 30 napnál nem régebbi cégkivonatukat.

Ha az adószámuk első nyolc számjegye vagy a teljes adószámuk változott, akkor ügyfélcserére van szükség.

Részleteket a folyamatról az alábbi linkeken találnak:

Ha a korábbitól eltérő számlafizetőt vagy számlafogadót szeretnének beállítani, kérjük, küldjék el nekünk postán vagy szkennelt formában emailben az alábbi, hiánytalanul kitöltött, hivatalos, bélyegzővel ellátott "Megállapodás számlafogadó beállításáról és az új fizető kötelezettségvállalásáról – földgáz / Megállapodás számlafogadó beállításáról és az új fizető kötelezettségvállalásáról – villamos energia" nyomtatványt.

A bejelentéshez kapcsolódó fogalmak:

Számlafizető: aki az adott felhasználási helyen az áram/földgáz szolgáltatás díját kifizeti.
Számlafogadó: aki a felhasználó nevében jogosult a számlát és egyéb általunk küldött iratot átvenni. Az áram/földgáz szolgáltatás díját a felhasználó fizeti.

Jogutódlás esetén kérjük, küldjék el nekünk postán vagy szkennelt formában emailben:

 •  a jogutódlás tényét igazoló, hivatalos, bélyegzővel ellátott dokumentumot, melynek kötelezően tartalmaznia kell a jogelőd és a jogutód megnevezését, valamint a jogutódlás hatályba lépésének dátumát,
 • aktuális mérőóra állását.

Ha egy ingatlant új tulajdonosként vagy bérlőként birtokba vesznek, kérjük, a változásról tájékoztassanak minket. Részleteket a folyamatról az alábbi linkeken találnak:

Közigazgatási intézmények

Mi a teendő, ha az alábbiakban változás történik?

Ha megváltozott a bankszámlaszámuk, kérjük, hogy postán vagy szkennelt formában emailben küldjék el nekünk a szerződő fél hivatalos, bélyegzővel ellátott nyilatkozatát, mely tartalmazza az alábbi információkat:

 • érintett felhasználó azonosító(k),
 • partnerszám(ok),
 • szerződéses folyószámlaszám(ok),
 • új, érvényben lévő bankszámlaszám.

Ha közterület elnevezés megváltozott a területükön, kérjük, hogy postán vagy szkennelt formában emailben küldjék el nekünk a hivatalos, bélyegzővel ellátott nyilatkozatukat és a változást igazoló, hivatalos dokumentum másolatát.

Ha házszám vagy helyrajzi szám megváltozott a területükön, kérjük, hogy a szerződő fél, illetve a szerződő fél által meghatalmazott harmadik fél jelezze számunkra postán vagy szkennelt formában emailben:

 • a szerződésszám,
 • a mérési pont azonosító (POD),
 • mérő gyártási számának

megadásával.

Ha változott az elnevezésük, kérjük, küldjék el nekünk postán vagy szkennelt formában emailben:

 • a névváltozás tényét igazoló, hivatalos, bélyegzővel ellátott dokumentumot, vagy nyilatkozattételre jogosult nyilatkozatot, melynek kötelezően tartalmaznia kell az intézmény korábbi és új megnevezését valamint a névváltozás hatályba lépésének dátumát;
 • és az alábbi, hiánytalanul kitöltött „Névváltozás bejelentő közigazgatási ügyfelek részére” című nyomtatványt.

Ha változott az adószámuk, kérjük, küldjék el nekünk postán vagy szkennelt formában emailben az alábbi, hiánytalanul kitöltött, hivatalos, bélyegzővel ellátott „Adószám változás bejelentő közigazgatási ügyfelek részére” című nyomtatványt.

Ha a korrábitól eltérő számlafizetőt vagy számlafogadót szeretnének beállítani, kérjük, küldjék el nekünk postán vagy szkennelt formában emailban az alábbi, hiánytalanul kitöltött, hivatalos, bélyegzővel ellátott "Eltérő számlafizető és/vagy számlafogadó bejelntése közigazgatási ügyfelek részére" nyomtatványt.

A bejelentéshez kapcsolódó fogalmak:

Számlafizető: aki az adott felhasználási helyen az áram/földgáz szolgáltatás díját kifizeti.
Számlafogadó: aki a felhasználó nevében jogosult a számlát és egyéb általunk küldött iratot átvenni. Az áram/földgáz szolgáltatás díját a felhasználó fizeti.

Jogutódlás esetén kérjük, küldjék el nekünk postán vagy szkennelt formában emailben:

 • a jogutódlás tényét igazoló, hivatalos, bélyegzővel ellátott dokumentumot, melynek kötelezően tartalmaznia kell a jogelőd és a jogutód megnevezését valamint a jogutódlás hatályba lépésének dátumát.
 • és az alábbi, hiánytalanul kitöltött „Jogutódlás bejelentő közigazgatási ügyfelek részére” című nyomtatványt.

Ha egy ingatlant új tulajdonosként vagy bérlőként birtokba vesznek, kérjük, a változásról tájékoztassanak minket. Részleteket a folyamatról az alábbi linken találnak.

Amennyiben Önök versenypiaci ügyfeleink, kérjük, keressenek elérhetőségeinken.