Tájékoztatás

az E.ON Energiakereskedelmi Kft. villamos energia egyetemes szolgáltatói üzletszabályzatának módosulásáról

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2018. július 26-án kelt FVFO_2018/1185-3 számú határozatával jóváhagyta az E.ON Energiakereskedelmi Kft. villamos energia egyetemes szolgáltatói üzletszabályzatának módosítását.

A módosítást elsősorban adatvédelmi jogszabályok hatályba lépése, valamint a villamos energiára vonatkozó jogszabályváltozások átvezetése és szövegpontosítások indokolták.

Jogszabályi kötelezettségeinknek megfelelően az alábbiakban összefoglaljuk az Ön számára a főbb változásokat, a módosításokat érintő tárgyköröket:

 • Az Európai Unió általános adatvédelmi EU 2016/679 rendeletének (GDPR) szabályaival való összhang megteremtése (Üzletszabályzat III. fejezet Adatvédelem, adatbiztonság).
 • A szerződéskötés megtagadásának eseteire vonatkozó rendelkezések megjelenítése, összefüggésben a szerződésfelmondás valamint a tartozás kiegyenlítésének szabályaival (Üzletszabályzat VIII. fejezet 2.4 pont).
 • A jogszabályi környezet változásainak átvezetése, úgy mint:

   - visszautalási összeghatár 3000 forintra történő emelése, melynek értelmében ezt az értéket meg nem haladó összeg esetében a felhasználót megillető összeget a felhasználó vagy a fizető következő számlájában számolja el az E.ON Energiakereskedelmi Kft., a 3000 forintot meghaladó összeg esetében a felhasználó fizetési módja szerinti módon az elszámoló számla kibocsátásától számított 8 napon belül a szolgáltató köteles azt a felhasználónak vagy a fizetőnek visszafizetni. A 3000 forintnál kisebb összeg visszautalására csak a felhasználó külön kérése esetén köteles a szolgáltató.

  - Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. jogosult legfeljebb 3 részszámlát a  felhasználó részére egy küldeményben együttesen megküldeni, azzal, hogy az egyszerre megküldött részszámlák fizetési határideje nem eshet azonos időpontra.

  - Az egy küldeményben kiadott részszámlák teljesítési határidői között legalább 30 nap különbségnek kell lennie.

(Üzletszabályzat X. fejezet Szolgáltatás ellenértékének elszámolása 10. pont)

 • A szociálisan rászoruló fogyasztók esetén az előrefizetős mérő felszerelésével egyidejűleg a mérő felszereléséig felhalmozódott és fennálló tartozások kiegyenlítéséről történő részletfizetési megállapodásra vonatkozó szabályok pontosítása (Üzletszabályzat XV. fejezet A védendő fogyasztókra vonatkozó szabályok 2.4.2 pont).
 • Ügyfélszolgálati fiókirodák nyitvatartásának módosítása. Időpont-egyeztetés lehetőségei személyes ügyfélszolgálati irodákban; a telefonos elérhetőségek, valamint a hívásfogadás rendelkezésre állásának módosítása. Telefonos ügyfélszolgálat félfogadási idejének módosítása (2. számú függelék).
 • A villamos energia egyes zónaidők, illetve időszakos árszabás szerinti egy árszabási időszakra vonatkozó díjtételeinek a hatályos jogszabályoknak megfelelő módosítása, melyek a vonatkozó jogszabályok hatályba lépésekor alkalmazásra kerültek (3. számú függelék),
 • Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. által a felhasználó szerződésszegése esetén végezhető szolgáltatások köre és azok díjainak mértékének módosítása (4. számú függelék).

Az üzletszabályzat aktuális teljes szövegét megtekintheti a eon.hu linkre kattintva, illetve nyomtatott formában ügyfélszolgálati irodáinkban.

A fent felsorolt változásokkal kapcsolatban Önnek teendője nincs, jelen levelünk csak tájékoztatásra szolgál.

 

Üdvözlettel:

E.ON Energiakereskedelmi Kft.