Közlemény gazdasági társaságok egyesüléséről

„Az E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszáma: 01-09-881828), és az E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszáma: 01-09-181155) egyedüli tagja elhatározta a két társaság

 

egyesülését

 

oly módon, hogy az E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad az E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságba, amely a beolvadó társaság általános jogutódja. Az egyesülésben jogutód társaság az E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság név alatt, korlátolt felelősségű társaság formájában működik tovább.

Az egyesüléshez szükséges vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek fordulónapja:

 

2016. december 31.

 

Az egyesüléshez fűződő joghatások beálltának napja:

 

2017. december 31.

 

Az átvevő társaság

 

Neve: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.
Cégjegyzékszáma: 01-09-181155
Jegyzett tőkéje a vagyonmérleg tervezetek fordulónapján: 11.000.000,- Ft, amely teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

 

A beolvadó társaság

 

Neve: E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.
Cégjegyzékszáma: 01-09-881828
Jegyzett tőkéje a vagyonmérleg tervezetek fordulónapján 6.572.001.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.
Figyelemmel a 2017. január 12. napján és a 2017. május 23. napján bejegyzett tőkeemelésekre, a Társaság jegyzett tőkéjének korrigált értéke jelen hirdetmény közzétételekor 6.574.001.000,- Ft, amely 6.573.001.000,- Ft pénzbeli és 1.000.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

 

Az egyesülést követően a jogutód társaság

 

Neve: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.
Cégjegyzékszáma: 01-09-181155
Jegyzett tőkéje a vagyonmérleg tervezetek fordulónapján: 6.583.001.000,- Ft; a fordulónapot követő tőkeemelések figyelembevételével a hirdetmény közzétételekor: 6.585.001.000,- Ft, amely 6.573.001.000,- Ft pénzbeli és 12.000.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

 

Az egyesülési szerződés és az E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság mint jogutód társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata elfogadásának, illetve aláírásának napja: 2017. június 29.

 

Az E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság mint jogutód társaság főtevékenysége:

 

3514 '08 Villamosenergia-kereskedelem

 

Az E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság mint jogutód társaság vezető tisztségviselője:

 

Lehoczki Balázs (anyja neve: Simon Mária; születési ideje: 1974. április 28.; adóazonosító jele: 8391982947; lakcíme: 2310 Szigetszentmiklós, Honfoglalás utca 1/a.) - ügyvezető;

 

Az átalakuló gazdasági társaságok vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatai:

 

Az E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság mint átvevő társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött egyesülési (záró) vagyonmérleg tervezetének főbb adatai (az adatok forintban):

 

ESZKÖZÖK

Ezer Ft

FORRÁSOK

Ezer Ft

A. Befektetett eszközök

486 450

D. Saját tőke

10 765 440

I. Immateriális javak

460 678

I. Jegyzett tőke

11 000

II. Tárgyi eszközök

18 794

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

6 978

III. Tőketartalék

5 508 041

B. Forgóeszközök

16 010 709

IV. Eredménytartalék

5 246 399

I. Készletek

156 827

V. Lekötött tartalék

0

II. Követelések

14 888 268

VI. Értékelési tartalék

0

III. Értékpapírok

0

VII. Adózott eredmény

0

IV. Pénzeszközök

965 614

E. Céltartalékok

128 394

C. Aktív időbeli elhatárolások

25 647 591

F. Kötelezettségek

13 529 155

 

 

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

 

 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

 

 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

13 529 155

 

 

G. Passzív időbeli elhatárolások

17 721 761

Eszközök (aktívák) összesen:

42 144 750

Források (passzívák) összesen

42 144 750

 

Az E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint beolvadó társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött egyesülési (záró) vagyonmérleg tervezetének főbb adatai (az adatok ezer forintban):

 

ESZKÖZÖK

Ezer Ft

FORRÁSOK

Ezer Ft

A. Befektetett eszközök

1 217

D. Saját tőke

-8 940 975

I. Immateriális javak

0

I. Jegyzett tőke

6 572 001

II. Tárgyi eszközök

0

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1 217

III. Tőketartalék

980 962

B. Forgóeszközök

10 149 756

IV. Eredménytartalék

-16 493 938

I. Készletek

0

V. Lekötött tartalék

0

II. Követelések

10 144 519

VI. Értékelési tartalék

0

III. Értékpapírok

0

VII. Adózott eredmény

0

IV. Pénzeszközök

5 237

E. Céltartalékok

3 326

C. Aktív időbeli elhatárolások

9 056 160

F. Kötelezettségek

14 800 013

 

 

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

 

 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

 

 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

14 800 013

 

 

G. Passzív időbeli elhatárolások

13 344 769

Eszközök (aktívák) összesen:

19 207 133

Források (passzívák) összesen

19 207 133

 

Az E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság mint jogutód társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött egyesülési (nyitó) vagyonmérleg tervezetének főbb adatai (az adatok forintban):

 

ESZKÖZÖK

Ezer Ft

FORRÁSOK

Ezer Ft

A. Befektetett eszközök

487 667

D. Saját tőke

14 126 462

I. Immateriális javak

460 678

I. Jegyzett tőke

6 585 001

II. Tárgyi eszközök

18 794

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

8 195

III. Tőketartalék

4 562 201

B. Forgóeszközök

25 904 397

IV. Eredménytartalék

0

I. Készletek

156 827

V. Lekötött tartalék

2 979 260

II. Követelések

24 776 719

VI. Értékelési tartalék

0

III. Értékpapírok

0

VII. Adózott eredmény

0

IV. Pénzeszközök

970 851

E. Céltartalékok

131 720

C. Aktív időbeli elhatárolások

33 114 460

F. Kötelezettségek

15 771 103

 

 

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

 

 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

 

 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

15 771 103

 

 

G. Passzív időbeli elhatárolások

29 477 239

Eszközök (aktívák) összesen:

59 506 524

Források (passzívák) összesen

59 506 524

 

 

Tájékoztatjuk hitelezőinket, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 10. § (2) alapján, az a hitelező, akinek az egyesülő jogi személlyel szemben fennálló követelése az egyesülésről hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkezett, követelése erejéig az egyesülő jogi személytől a döntés második közzétételét követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül megfelelő biztosítékot követelhet, ha az egyesülés követelésének kielégítését veszélyezteti. A hitelezők teljes körű, térítésmentes tájékoztatást kaphatnak ezen jog gyakorlásáról az E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyén."