Világításkorszerűsítés könnyedén

 
 
 

Nemcsak az otthonokban, a közterületeken és utcákon, hanem a munkahelyen is kiemelt szerepe van az uralkodó fények mennyiségének és minőségének

 
 
 
 
 
 

Korszerűsítse világítási rendszerét az E.ON-nal!

Személyre szabottan azonosítjuk a korszerűsítési lehetőségeket, és kulcsrakész világítási rendszert adunk át: professzionális megoldást biztosítunk és európai gyártók megbízható termékeivel dolgozunk. Sőt! 2 év jótállást vállalunk a szerelési munkára.

 
 
 
 
 
 

Az irodai környezet, a gyárak üzemcsarnokai, illetve a raktárhelyiségek egyaránt alkalmas környezetnek számítanak a LED-világítás alkalmazásához, ahol sokszor három műszakban zajlik a munka, a fényforrások pedig megállás nélkül használatban vannak akár minden nap.  

Amennyiben a dolgozó komfortosan érzi magát, rendelkezésére áll a hatékony munkavégzéséhez elegendő természetes vagy mesterséges fény, akkor a termelékenység is magasabb lesz.

A világításkorszerűsítéssel javíthatja a munkakörülményeket, megóvhatja dolgozói egészségét, esztétikussá teheti környezetét, illetve erősítheti a vállalatáról kialakult pozitív képet. Sőt, az energiahatékony megoldásokkal sokat tehet a környezete megóvásáért is.

 
 
 

Energiahatékonyság növelését célzó támogatás – GINOP-4.1.5-22

12 milliárd forintos energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére elnevezésű pályázat keretein belül a mikro-, kis-, és középvállalkozások megújuló energiaforrás-felhasználásának növelését tűzték ki célul, elősegítve ezzel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését. A támogatás főként az épületek energiahatékonyságának fejlesztésére nyújt lehetőséget, a támogatható tevékenységek között szerepel többek között a meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása is! Az E.ON szakértői csapata ebben tud a segítségére lenni.


 

Támogatás formája:

 • visszatérítendő támogatás
 • részben vagy egészben vissza nem térítendővé válhat
 • nem szükséges önerő, max. a támogatás 100%-ával egyenértékű előleget biztosítanak 

Ki igényelheti:

 • Mikrovállalkozások: 10 fő alatti létszám
 • Kisvállalkozások: 10-50 fő közötti létszám
 • Középvállakozások: 50-250 fő közötti létszám 

Jelentkezési idő:

2022. május 11. 9:00 óra –
2022. június 10. 12:00 óra

Igényelhető összeg:

75 millió Ft – 500 millió Ft

 

Támogatható tevékenységek:


1. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

 • Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek. A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében kizárólag az épület elektromos hálózatának olyan felújítása támogatható, ami kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához.

2. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése:
 • Támogatott a külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.
 • Amennyiben a funkcióból adódóan a fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozása indokolt, abban az esetben a fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozását biztosítani kell.
 • Épülethatároló szerkezetnek nem minősülő, fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek hőszigetelése nem támogatható.
 • Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése:
 •  Támogatott a fa, fém vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a tetőfelülvilágító, tetősík ablak, homlokzati kapu, bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó.

3. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

 • Kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét, és egyben a hatályos tűzvédelmi és a Műszaki Biztonsági Szabályzatnak (a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról rendelkező 11/2013. (III. 21.) NGM rendeletben foglaltaknak) is eleget tesznek.
 • Kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015.szeptember 26. után is forgalomba hozhatóak.
 • Fűtési rendszer korszerűsítése esetén egyedi fogyasztásmérőket kell felszerelni az olyan egymástól elkülönült használatú egységekből álló, illetve az olyan több célra használt épületben (pl.: egy épületben a lakhatás mellett elkülönülten gazdasági tevékenység is zajlik), amelyben a fűtést/hűtést központi fűtéssel vagy távfűtési hálózatról, vagy több épületet kiszolgáló központi rendszerről biztosítják. Amennyiben ez műszakilag nem kivitelezhető, az egyes radiátorok hőfogyasztásának mérésére egyedi fűtési költségosztókat kell alkalmazni.
 • A fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer primer oldalának (kazán szekunder csonkjáig), vagy a komplett rendszer korszerűsítése támogatható. Egyebek mellett VRV és VRF típusú fűtési rendszerek telepítése is elszámolható. Komplett rendszer korszerűsítése esetén az egyes különálló részegységek korszerűsítése önmagában nem támogatható, a teljes rendszer korszerűsítését el kell végezni azzal, hogy a fűtési , hűtési és használati melegvíz-rendszer csőhálózatának korszerűsítése opcionális.

 

Csatolandó mellékletek

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

 

1. A támogatást igénylő törvényes képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által hitelesített aláírásmintája, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata:

 1. A támogatást igénylő részéről eljáró személy(ek) jogosultságának igazolására a következő dokumentumok fogadhatók el: gazdasági társaságok esetén közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által hitelesített aláírásmintája, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata;
 2. A becsatolt aláírási címpéldánynak/ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által hitelesített aláírásmintának alkalmasnak kell lennie a cégszerű aláírás ellenőrzésére.

 

2. Épületenergetikai mellékletek:

 1. Az épület beruházás megvalósítását megelőző (kiinduló) állapotára vonatkozó, tanúsító program használatával készített - 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti - hitelesített energetikai tanúsítvány a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással, mely a CO2 kibocsátási értékeket tartalmazza.

Az energiahatékonysági fejlesztések hatására bekövetkező (köztes) tervezett állapotot valamint a beruházás megvalósítását követő (végleges) állapotot rögzítő, tanúsító program használatával készített 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás, mely a CO2 kibocsátási értékeket tartalmazza. 

A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítások készíthetőek egyszerűsített vagy részletes módszerrel, azonban a megelőző (kiinduló), és a beruházást követő (tervezett) állapot azonos számítási módszer szerint kerülhet meghatározásra.


Amennyiben a fejlesztés épületcsoporton valósul meg, abban az esetben az a) és b) pontban foglaltmellékleteket az épületcsoportot alkotó épületekre vonatkozóan külön-külön szükséges elkészíteni

és csatolni.

 

3. Fotódokumentáció:

 

A támogatási kérelem szerinti fejlesztés előtti állapotot bemutató teljes körű fotódokumentáció. A melléklet terjedelme épületenként maximum 10 db kép a fejlesztéssel érintett épületekről, szerkezetekről, elemekről.
Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. Tehát a Nyilatkozatot a véglegesített adattartalmú támogatási kérelemhez kapcsolva, együtt, elektronikusan kell benyújtani a kitöltő program által küldött utasításoknak megfelelően.

A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza.

 

 
 
 
 
 
 

Váltson LED-re most!

Rövid megtérülési idő

Tervezés és kivitelezés a cég igényeire szabva

TAO kedvezmény lehetősége

A társasági adótörvény bizonyos feltételekkel lehetőséget biztosít adókedvezmény igénybevételére energiahatékonysági célokat szolgáló eszközberuházás megvalósítása, üzemeltetése vagy felújítása esetén. A részletes szabályzásról kérjük, tájékozódjon a hatályos jogszabályok alapján, illetve kérje adótanácsadója segítségét.

 
 
 

Kérjen ajánlatot!

 
 
 
 
 
 

Vegye fel a kapcsolatot szakértő kollégánkkal, Joó Péterrel, gyorsan és könnyedén.

Munkatársunk 3 munkanapon belül megkeresi Önt a megadott elérhetőségei valamelyikén, hogy válaszolhasson kérdésére, vagy átbeszélhessék az ajánlatadáshoz szükséges részleteket.

 
 
 

* Kötelezően kitöltendő mezők