Tőzsdeindexált (árképletes) termék

 
 
 

Az aktuális tőzsdei árakhoz igazodó tőzsdeindexált (árképletes) termékünket azon ügyfeleink számára ajánljuk, akik nem szeretnék szerződéses árukat előre fixálni és élni kívánnak a tőzsdei ár mozgásából fakadó előnyökkel. Az aktuális ár megállapítása VTP DA indexálással, képlet alapján történik, EUR/MWh-ban.

 
 
 

A termék jellemzői

 • Rugalmas konstrukció, amely igazodik az energiapiac aktuális változásaihoz
 • Szerződésben rögzített képlet határozza meg a havonta kialakuló elszámolási átlagárat:
  PG [EUR/MWh] = VTPDA + Spread

  PG
  : Földgázdíj

  VTPDA
  : Az ICIS Heren kiadvány „European Spot Gas Markets” részében EUR/MWh-ban jegyzett, az elszámolási időszak munkanapjaira vonatkozóan a Austrian VTP Day-ahead “Ask”, munkaszüneti napjaira vonatkozóan a Austrian VTP Weekend “Ask” jegyzésárak adott napi mennyiséggel súlyozott átlaga az Austrian VTP kereskedelmi ponton, három tizedesre kerekítve. Munkaszüneti nap alatt a Londonban munkaszüneti napnak tekintett napok értendők.

  Spread
  : a kereskedő díja, amely a kereskedő egyéb költségeit tartalmazza
 • Földgáz számláit a tárgyhót megelőzően, előre állítjuk ki, melyek fizetési határideje is megelőzi a tárgyhót

A termék előnyei

 • A teljes ellátás kényelme és biztonsága
 • Árkockázatot és extra felárakat nélkülöző árképzés
 • Kivédi az esetlegesen magasabb árszinten történő szerződéses ár fixálását
 • A piaci viszonyok alakulása megjelenik az aktuális havi számlában
 • Nincsenek rejtett, plusz költségek

 

Jelen tájékoztatásunk nem minősül ajánlattételnek. A részletes feltételeket a szerződéses ajánlat, az ahhoz kapcsolódó általános szerződési feltételek, valamint a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által jóváhagyott Földgáz Kereskedelmi Üzletszabályzatunk tartalmazza.

 

Teljes körű információért forduljon hozzánk bizalommal!

 
 
 

Gyakran ismételt kérdések

A szerződött mennyiségnek a Kereskedő portfólióját jellemző havi fogyasztási arány szerint kapott mennyiségi adatok alapján, becsült számlázási értékkel, vagy – amennyiben rendelkezésre áll – a szerződés mellékletében rögzített, tervezett havi mennyiségi adatok alapján, a földgázfogyasztással kapcsolatos valamennyi költség (így a földgázdíj, rendszerhasználati díjak, fizetendő adók, MSZKSZ díj, stb.) vonatkozásában készül tárgyhót (gázhónap) megelőző előre fizetendő számla.

A fizetési határidő a számlán szereplő időpont, ami minden esetben megelőzi a tárgyhót, legkésőbb a tárgyhót megelőző hónap első munkanapja.

Alul és túlfizetés esetén is a mennyiségi és árbeli különbözetek a tárgyhót követően kiállított (helyesbítő) számlában kerülnek elszámolásra. A fogyasztás és a tény tőzsdei ár függvényében jelenthet jóváírást és fizetési kötelezettséget is. Jóváírás esetén a különbözetet bankszámlájára visszautaljuk, amennyiben nincs lejárt tartozás folyószámláján.

Az előre fizetendő számlában feltüntetett fogyasztási mennyiség és ár is becslésen alapul, ezért szükséges a helyesbítő számla általi korrekció.

Az előre fizetendő számlában a Ft/kWh érték meghatározásakor a számlakiállítás napján elérhető, az aktuális hónapra vetített OTC CEGH VTP ASK piaci forward árakat veszi alapul (tőzsdei előrejelzés az alapja) hozzáadva a kereskedő költségét és a kockázati felárat.

Utólagos elszámoláskor, illetve számlahelyesbítéskor az utólagosan kialakult, tényleges napi VTPDA és a számla kiállítás napján érvényes MNB hivatalos HUF/EUR árfolyam értékekkel készül az elszámoló / helyesbítő számla.

Minden hónap elején elkészítjük a következő hónapra vonatkozó előre fizetendő számlát, valamint az előző hónapra vonatkozó korrekciót (helyesbítő számlát) a ténylegesen kialakult ár alapján, illetve diktálás esetén a rögzített fogyasztási mennyiséget alapul véve.

A szerződés szerint tájékoztattuk elektronikus úton, hogy pontosan hol és mikortól tud mérőállást rögzíteni. Amennyiben nem kapta meg levelünket, kérjük, jelezze ügyfélszolgálati elérhetőségeink bármelyikén!

Ebben az esetben az előre fizetendő számla szerinti mennyiség alapján készítjük el az utólagos számláját, és a későbbiekben már nem lesz módja a diktálásra.