Az Egyetemes Szolgáltatói Engedélyes garantált szolgáltatásai

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. az alábbi garantált szolgáltatásokat nyújtja:

1. villamosenergia-igénybejelentés továbbítása

Az Egyetemes Szolgáltatói Engedélyes a felhasználótól érkezett villamosenergia-igénybejelentést legkésőbb a beérkezést követő második munkanapon továbbítja a területileg illetékes Elosztói Engedélyeshez.

2. Információadás dokumentált megkeresésre

A villamosenergia-ellátással kapcsolatos dokumentált megkeresés esetén a beérkezéstől számított 15 napon belül az Egyetemes Szolgáltatói Engedélyes választ ad.

Abban az esetben, ha a megkeresés az Egyetemes Szolgáltatói Engedélyesnél kerül dokumentálásra, de az Elosztói Engedélyes tevékenységét illeti, akkor az Egyetemes Szolgáltatói Engedélyes gondoskodik arról, hogy az Elosztói Engedélyeshez az 8 napon belül eljusson, és erről a felhasználó egyidejűleg értesítést kapjon. Az illetékes engedélyeshez átadástól számítandó a válaszadási határidő.

Amennyiben az Egyetemes Szolgáltatói Engedélyes és az Elosztói Engedélyes a megkeresésben egyaránt érintett, akkor a benyújtástól számított maximum 30 nap alatt a választ meg kell adni.

3. Visszatérítés téves számlázás esetén 

Az Egyetemes Szolgáltatói Engedélyes a számlakifogás jogosságának megállapítását követően 8 napon belül - a felhasználó fizetési módjának megfelelően - a túlfizetést visszatéríti.

4. A felhasználó visszakapcsolásának kezdeményezése

A felhalmozott tartozás hiánytalan és hitelt érdemlő rendezését követően – hatályos szerződés megléte esetén –. Az Egyetemes Szolgáltatói Engedélyes a tudomásszerzéstől számított 24 órán belül kezdeményezi az Elosztói Engedélyesnél a visszakapcsolást.

5. Nem jogszerű kikapcsolás 

Nem jogszerű kikapcsolás esetén az Egyetemes Szolgáltatói Engedélyes kötbért fizet.
 

A Garantált Szolgáltatások nem teljesülése estén a kötbér kifizetése 2010. januártól minden Egyetemes Szolgáltatói Engedélyesre vonatkozó pont esetén automatikus. 

A kifizetett kötbér nagysága:

Lakossági fogyasztók esetén: 5.000 Ft

Egyéb felhasználók esetén: 10.000 Ft

 

Vonatkozó határozatok, szabályzatok: