A Kereskedői Engedélyes garantált szolgáltatásai

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-re, mint villamos energia kereskedelmi engedélyesre vonatkozó szabályzatok

1. Információadás dokumentált megkeresésre

A villamosenergia-ellátással kapcsolatos dokumentált megkeresés esetén a beérkezéstől számított 15 napon belül az Engedélyes választ ad.

Abban az esetben, ha a megkeresés az Engedélyesnél kerül dokumentálásra, de az elosztói engedélyes tevékenységét illeti, akkor az Engedélyes gondoskodik arról, hogy a másik engedélyeshez az 8 napon belül eljusson, és erről a felhasználó egyidejűleg értesítést kapjon. Az illetékes engedélyeshez átadástól számítandó a válaszadási határidő.

Amennyiben az Engedélyes és az elosztói engedélyes a megkeresésben egyaránt érintett, akkor 15 napon belül érdemben egyeztetnek. Az egyeztetés lefolytatásától számítandó a válaszadási határidő. A benyújtástól számított maximum 30 nap alatt a választ meg kell adni.

2. Visszatérítés téves számlázás esetén

Az Engedélyes a számlakifogás jogosságának megállapítását követően 8 napon belül - a felhasználó fizetési módjának megfelelően - a túlfizetést visszatéríti.

3. A felhasználó visszakapcsolásának kezdeményezése

A felhalmozott tartozás hiánytalan és hitelt érdemlő rendezését követően – hatályos szerződés megléte esetén –. az Engedélyes a tudomásszerzéstől számított 24 órán belül kezdeményezi az elosztói engedélyesnél a visszakapcsolást.

4. Nem jogszerű kikapcsolás

Nem jogszerű kikapcsolás esetén az Engedélyes kötbért fizet.

A Garantált Szolgáltatások nem teljesülése estén a kötbér kifizetése 2010. januártól minden Kereskedelmi Engedélyesre vonatkozó pont esetén automatikus


Lakossági fogyasztók esetén:
   
5.000 Ft
Egyéb felhasználók esetén:      
  Kisfeszültség esetén:    10 000 Ft
  Középfeszültség esetén:    30 000 Ft