Ügynöki adatkezelési nyilatkozat

 
 
 

Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés

 
 
 
 
 
 
Ügynök belépés
 
 
 
 
 
 

* Kötelezően kitöltendő mezők

Személyes adatok
Csak a magyar ABC betűi használhatóak.
Megkeresési csatornák
+36
 
 
 

Levelezési cím

 
 
 
Hozzájárulások, nyilatkozatok

Jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy az E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.), az E.ON Energiamegoldások Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: 01-09-729313); valamint az E.ON MyEnergy Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám: 01-09-328978) mint közös adatkezelők („Adatkezelők”) az itt megadott személyes adataimat, az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint,

 
 
 
 
 
 
 
 

Ajánlat ismertetése esetén az Adatkezelő külső partnerek ajánlataival is megkeresheti Önt.

A megadott név- és lakcímadatokat a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló jogszabályoknak megfelelően kezelik az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott Közös Adatkezelők csoportba tartozó társaságok.

Az E.ON Hungária Csoportba tartozó társaságok ajánlatainak ismertetése céljából történő hozzájárulás esetén az ajánlatokat az E.ON Hungária Zrt. küldi meg az Érintett részére. Ennek megfelelően adattovábbítás az E.ON Hungária Csoportba tartozó-, a tájékoztatóban Adatkezelőként meghatározott társaságokon kívül más társaság(ok) részére nem történik. Az E.ON Hungária Csoportba tartozó társaságok aktuális listája elérhető az www.eon.hu/adatvedelem honlapon.

A Közös Adatkezelők elérhetőségei és adatai (ideértve a fenti társaságokat is), valamint a jelen hozzájárulással kapcsolatos adatvédelemi tájékoztató elérhető az www.eon.hu/adatvedelem honlapon.

A jelen nyilatkozat elfogadásával kijelentem, hogy a Közös Adatkezelők adatkezelési tájékoztatóját, előzetesen megismertem és azt elfogadom, az adatkezelési hozzájárulást a tájékoztató ismeretében teszem meg. Tudomásom van arról, hogy a személyes adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatom, ezen a felületen is, illetve az E.ON Ügyfélszolgálati csatornák bármelyikén.

 

Az adatkezelési tájékoztató elfogadásához, kérjük, olvassa el és görgesse végig az alábbi szöveget!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés)

 

1.       Adatkezelő: az adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. A jelen tájékoztató kapcsán közös adatkezelők  ("Adatkezelők") az  E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: 01-10-043518, e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu); az E.ON Energiamegoldások Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: 01-09-729313; e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu); valamint az E.ON MyEnergy Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám: 01-09-328978, honlap címe:).

 

A jelen tájékoztató az Adatkezelők által végzett, önkéntes hozzájáruláson alapuló, a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében végzett közös adatkezelésre vonatkozik. A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("Érintett") vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható. Az Adatkezelő által a jelen tájékoztatóban meghatározott célokkal kapcsolatban kezelt adatok egy része személyes adat. Az Érintett bármelyik Adatkezelőhöz fordulhat megkeresésével. Az Érintett irányába pedig az illetékes Adatkezelő járhat el.

2.      Adatkezelés jogalapja: az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete ("GDPR") 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint. Amennyiben Ön a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul, akkor azokat az Adatkezelők a mindenkor irányadó magyar és Európai Uniós adatvédelmi jogszabályok szerint kezelik. Hozzájáruló nyilatkozatával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztató a személyes adatai rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és ennek alapján tette meg a hozzájáruló nyilatkozatát.

 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésre adott hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül, ingyenesen visszavonja és a visszavonást követően az Ön személyes adatait a hozzájárulásban megadott célokra az Adatkezelők nem használják fel.

 

A hozzájárulás visszavonásának módjai:

 

(i)       e-mailben vagy telefonon az Adatkezelők ügyfélszolgálati elérhetőségein (www.eon.hu);

(ii)      Adatkezelők az e-mailes megkeresések végén közvetlen linken biztosítják a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét.

 

3.          Adatkezelési célok: a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokat a tájékoztató végén található táblázat tartalmazza. Az Érintett a hozzájárulás megadásakor választhat az egyes adatkezelési célok között és a hozzájárulását megadhatja az összes célra, vagy csak valamely adatkezelési célokra.

 

A fentieken túl az adatkezelési hozzájárulás kizárólag az Érintett által hozzájárulásban megadott kapcsolattartási csatornákra érvényes. A kapcsolattartási csatornákkal kapcsolatban az Adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja:

 

(i)       Elektronikus levél: az Adatkezelők az Ön által megadott e-mail címre juttatják el megkereséseiket.

(ii)      Telefon: az Ön által megadott telefonszámot használják az Adatkezelők, amennyiben telefonos kampányra kerül sor.

(iii)    Közösségi média hirdetési rendszer: az Adatkezelők a Facebook és a Google közösségi média hirdetési felületein reklámkampányokat folytatnak és hirdetéseket jelenítenek meg az ezen a felületeken elérhető digitális marketing megoldások segítségével (pl. Facebook Custom Audience ("FCA") és Google Customer Match ("GCM")).  Amennyiben Ön hozzájárulást adja ennek a kapcsolattartási csatornának a használatához, az Adatkezelők az Ön e-mail címét és/vagy telefonszámát felhasználják célközönség, vagy hasonmás célközönség létrehozására. A Facebook és Google rendszerei a cél létrehozása és a hirdetések megjelenítése során saját adatkezelést is végeznek, mely adatkezelésről nem osztanak meg semmilyen információt az Adatkezelőkkel.

 

Az E.ON Hungária Csoportba tartozó társaságok ajánlatainak ismertetése céljából történő hozzájárulás esetén az ajánlatokat az E.ON Hungária Zrt. küldi meg az Érintett részére. Ennek megfelelően adattovábbítás az E.ON Hungária Csoportba tartozó-, a tájékoztatóban Adatkezelőként meghatározott társaságokon kívül más társaság(ok) részére nem történik. Az E.ON Hungária Csoportba tartozó társaságok aktuális listája elérhető az www.eon.hu/adatvedelem honlapon.

 

4.          Személyes adatok tárolásának időtartama: az Adatkezelők a személyes adatokat visszavonásig, vagy a hozzájárulás megadásától számított 5 évig kezelik. Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatokat jelen tájékoztatóban írtak szerint törölni kell, azzal, hogy a hozzájárulástól eltérő jogalapon kezelt adatokra a törlés nem terjed ki.

 

5.          Adatbiztonság: az Ön személyes adatainak biztonsága fontos az Adatkezelők számára. Az Ön személyes adatainak védelmére az Adatkezelők megfelelő információbiztonsági szabályozást tartanak hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Az adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelők, illetve az Adatfeldolgozó jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az Adatkezelők és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelők, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói. Az Adatkezelők az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusírtó programot használ. Az Adatkezelők gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. Az esetleges adatkezelési incidensek eljárásrendjéről az Adatkezelők a fentebb hivatkozott információbiztonsági szabályozást tartanak hatályban. Az Adatkezelők, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. Irányított információbiztonsági intézkedéseink során többek között kiemelt figyelmet fordítunk (i) az üzemeltetés- és fejlesztésbiztonságra, (ii) az adatszivárgás megelőzésére, (iii) az üzletfolytonosság fenntartására, (iv) kártékony kódok elleni védelemre, (v) az adatok biztonságos tárolására, továbbítására, feldolgozására, (vi)  behatolás védelmére és felderítésére, (vii) a jogosulatlan hozzáférés megelőzésére, (viii) a sérülékenység- és incidenskezelésre, valamint (ix) a munkavállalóink biztonsági képzésére. Kockázatarányos intézkedéssekkel védjük az Érintett adatokat. Magas szintű biztonsági intézkedéseket és védelmi megoldásokat használunk az Érintettek adatainak védelme érdekében, annak teljes életciklusa alatt.

 

6.          Adatfeldolgozó: adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozók ("Adatfeldolgozó") az Ön által elfogadott adatvédelmi hozzájárulásban megjelölt adatkezelési célokhoz tartozó adatokhoz férhetnek hozzá. Az Ön személyes adataival kapcsolatban Adatfeldolgozóként járnak el:

 

·            E.ON Digital Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.; Cg. 01-09-677830 e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu), amely az Adatkezelők IT rendszereinek üzemeltetését végzi, így a jelen tájékoztatóban meghatározott összes adatfeldolgozási művelet az Adatfeldolgozó eszközeivel történik, ezért az Adatfeldolgozó az összes ott meghatározott személyes adathoz hozzáfér; az

·            E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13., cégjegyzékszám: 08-09-014052 e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu) minősül Adatfeldolgozónak, amely társaság az Adatkezelők központi irattárának működtetésével kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat látja el, így hozzáfér mindazon személyes adathoz, amelyeket írásban (szerződésekben, írásos kommunikációval) közöltek a társasággal; az

·            E.ON Ügyfélszolgálati Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.; Cg. 01-09-873382 e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu), amely az Adatkezelők számára ügyfélszolgálati feladatokat lát el.

·            Telekom Rendszerintegráció Zrt. (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; Cg. 01-10-044852 email cím: hivatalos_irat@t-systems.hu), amely az Adatkezelők számára informatikai rendszerek üzemeltetését végzi.

·            Almidone Kft. (székhelye: 1222 Budapest, Sörház utca 10. A. ép. AS 2.; Cg. 01-09-286958; email cím: 25747597#cegkapu), amely az Adatkezelők számára értékesítési tevékenységet lát el.

·            VCC Live Hungary Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Balatoni út 2/A. 5. em.; Cg. 01-09-735941 email címe: info@virtual-call-center.hu), amely az Adatkezelők számára internet hálózat beszédcélú felhasználása (VoIP) szolgáltatást biztosítja.

·            HRM Center Kft. (székhelye: 1041 Budapest, Závodszky Zoltán utca 59.; Cg. 01-09-866413 email címe: info@hrmcenter.hu), amely az Adatkezelők számára értékesítési tevékenységet lát el.

·            Balla Média Kft. (székhelye: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103., cégjegyzékszáma: 13-09-193015), mely az Adatkezelők számára nyilatkozat gyűjtési tevékenységet lát el.

·            Protocall Sales Tanácsadó Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady E. u. 41., cégjegyzékszáma: Cg.13-09-159340), mely az Adatkezelők számára nyilatkozat gyűjtési tevékenységet lát el.

·            BRAVOGROUP HOLDING Kft. (székhelye: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.; Cg. 01-09-166320 email címe: titkarsag@bravogroup.hu), amely az Adatkezelők irattárának működtetésével kapcsolatos tevékenységet lát el.

·            Everest &Partners Kft. (székhelye: 1051 Budapest, Arany János utca 9. 2. em. 1, cégjegyzékszáma: 01 09 336169), mely az Adatkezelő számára nyilatkozat gyűjtési tevékenységet végez.

·            EDIMA.email Kft. (székhelye: 1075 Budapest, Holló utca 3-9/A 3. em. 10., cégjegyzékszáma: 01 09 727387), mely e-mail küldési szolgáltatást végez.

·            Intren Kft. (székhelye: 1125 Budapest, György Aladár utca 35-39. E. ép. 411. cégjegyzékszáma: 01 09 894910), mely az Adatkezelő számára reklámügynöki tevékenységet végez.

·            ACG Kft. (székhelye: 1027 Budapest, Henger utca 2. B. ép., cégjegyzékszáma: 01 09 728297), mely  social ügynökségi feladatokat lát el.

 

A fenti társaságon túl az Adatkezelők személyes adatait az Adatkezelők szerződés vagy jogszabály alapján továbbíthatja más Adatfeldolgozók számára. Az Adatfeldolgozók aktuális listája azalábbi linken érheti el: www.eon.hu/adatvedelem.

 

7.          Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek: az Érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat: (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; (ii) személyes adatainak helyesbítését; (iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, (iv) egyes esetekben joga van az adathordozhatósághoz; illetve (v) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az Érintettet. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu; 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36 (1) 3911400; fax: +36 (1) 3911410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.

 

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőknek elküldeni a panaszt. Az Adatkezelők az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújtanak tájékoztatást az Érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelők adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartójának (adatvédelmi tisztviselő) neve és elérhetőségei a www.eon.hu/adatvedelem oldalon (adatvédelmi tisztviselő, e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com) érhetők el.

 

8.          Közzététel, módosítások: a jelen adatkezelési tájékoztató elérhető a www.eon.hu/adatvedelem aloldalon. Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsák. A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelők honlapjukon keresztül tájékoztatják.

 

Frissítve: 2024. április 15.

 

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Az adatokhoz kik férhetnek hozzá

Piackutatás

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) (a) pontja)

(i) név; (ii) irányítószám, településnév; (ii) e-mail cím; (iii) telefonszám vagy mobiltelefonszám;

 

valamint, amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között szerződéses viszony is fennáll, akkor a szerződéssel/szerződésekkel kapcsolatban a fenti céllal összefüggésben az Adatkezelők a következő adatokat kezelik: (v) az érintett ügyfélkapcsolatainak (személyes vagy elektronikus ügyfélszolgálat igénybevételének jellemzői); (vi) igénybe vett szolgáltatások; (vii) számlafizetési történet; (viii) villamos-energia fogyasztási adatok; (ix) földgáz-energia fogyasztási adatok.

A hozzájárulás megadásától számított 5 évig.

 

Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatok a megadott célra nem használhatóak és ha nincsen más adatkezelési jogalap, azokat törölni kell.

(i) az egyes Adatkezelők ügyféligényt kiszolgáló munkavállalói; (ii) E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációt támogató munkavállalói; (iv) E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkavállaló; (v) E.ON Digital Technolgy Hungary Kft., az IT rendszerek üzemeltetését támogató munkavállalói; (vi) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. iratkezelést támogató munkavállalói, továbbá a tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók munkavállalói.

 

 

 

 

 

Nyereményjáték

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) (a) pontja)

(i) név; (ii) irányítószám, településnév; (iii) e-mail cím; (iv) telefonszám vagy mobiltelefonszám;

valamint, amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között szerződéses viszony is fennáll, akkor a szerződéssel/szerződésekkel kapcsolatban a fenti céllal összefüggésben az Adatkezelők a következő adatokat kezelik: (v) az érintett ügyfélkapcsolatainak (személyes vagy elektronikus ügyfélszolgálat igénybevételének) jellemzői; (vi) igénybe vett szolgáltatások jellemzői; számlafizetési adatok (számlaküldési számlafizetési információk, számlafizetési történet) (vii) villamos-energia fogyasztási adatok; (viii) földgáz-energia fogyasztási adatok.

A hozzájárulás megadásától számított 5 évig.

 

Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatok a megadott célra nem használhatóak és ha nincsen más adatkezelési jogcím, azokat törölni kell.

(i) az egyes Adatkezelők ügyféligényt kiszolgáló munkavállalói; (ii) E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációt támogató munkavállalói; (iv) E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkavállaló; (v) E.ON Digital Technolgy Hungary Kft., az IT rendszerek üzemeltetését támogató munkavállalói; (vi) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. iratkezelést támogató munkavállalói, továbbá a tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók munkavállalói.  

 

 

 

 

 

Személyre szabott ajánlatok ismertetése e-mailben vagy telefonon (Adatkezelők ajánlatai)

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) (a) pontja)

(i) név; (ii) irányítószám, településnév; (iii) e-mail cím; (i) telefonszám vagy mobiltelefonszám;

valamint,

-          amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között szerződéses viszony is fennáll, akkor a szerződéssel/szerződésekkel kapcsolatban a fenti céllal összefüggésben az Adatkezelők a következő adatokat kezelik: (v) az érintett szerződésének és ügyfélkapcsolatainak (személyes vagy elektronikus ügyfélszolgálat igénybevételének) jellemzői; (vi) igénybe vett szolgáltatások jellemzői; számlafizetési adatok (számlaküldési számlafizetési információk, számlafizetési történet) (vii) villamos-energia fogyasztási adatok; (viii) földgáz-energia fogyasztási adatok (viii) termékekre leadott lead-ek (érdeklődések)

-          e-mailes megkeresés esetén az e-mailben történt akciók közül (x) e-mail megnyitása, (xi) e-mailben szereplő linkekre történő kattintás.

A hozzájárulás megadásától számított 5 évig.

 

Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatok a megadott célra nem használhatóak és ha nincsen más adatkezelési jogcím, azokat törölni kell.

(i) az egyes Adatkezelők ügyféligényt kiszolgáló munkavállalói; (ii) E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációt támogató munkavállalói; (iv) E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkavállaló; (v) E.ON Digital Technolgy Hungary Kft., az IT rendszerek üzemeltetését támogató munkavállalói; (vi) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. iratkezelést támogató munkavállalói, továbbá a tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók munkavállalói.

 

 

 

 

 

Személyre szabott ajánlatok ismertetése

Közösségi média hirdetési felületeken

Ügyféllistán alapuló hirdetési célközönség és hasonmás hirdetési célközönség létrehozása a Facebookon

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) (a) pontja)

(i)     e-mail cím, (ii) telefonszám

 

Az Adatkezelők az érintettek e-mail címét és vagy telefonszámát a Facebook hirdetőknek rendelkezésre álló felületére (Facebook Business Manager) feltölti (ügyféllista). Az adatokat a Facebook egy „hashing” nevű kriptográfiai módszerrel véletlenszerű kóddá alakítja, amely eredményeképp az egyes érintettek adatai alapján nem ismerhetők meg.

Ezt a véletlenszerű kódokkal helyettesített adatokat tartalmazó ügyféllistát a Facebook összehasonlítja a saját, szintén hashelt adatbázisában szereplő felhasználók személyes adataival - ez az ún. megfeleltetés (matching). A megfeleltetés eredményeként létrejövő, ügyféllistán alapuló hirdetési célközönség ezek két adatbázis metszete.

A megfeleltetés eredményeképp létrejött hirdetési célközönség egyedi, ún. egyén-szintű (azaz konkrét személyekre vonatkozó) adatait az Adatkezelők nem ismerik meg.

Az ügyféllistán alapuló hirdetési célközönség létrehozásával kapcsolatban további információ érhető el itt: https://www.facebook.com/business/help/170456843145568?id=2469097953376494

A hozzájárulás megadásától számított 5 évig.

 

Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatok a megadott célra nem használhatóak és ha nincsen más adatkezelési jogcím, azokat törölni kell.

(i) az egyes Adatkezelők ügyféligényt kiszolgáló munkavállalói; (ii) E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációt támogató munkavállalói; (iv) E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkavállaló; (v) E.ON Digital Technolgy Hungary Kft., az IT rendszerek üzemeltetését támogató munkavállalói; (vi) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. iratkezelést támogató munkavállalói, továbbá a tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók munkavállalói.

 

Meta Platforms Ireland Limited., cím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország, a Facebook üzemeltetője (“Meta Ireland”).

 

A adatkezelés feltételeit és a felek jogait, kötelezettségeit megállapító adatfeldolgozói megállapodás elérhető az alábbi linkeken: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience és https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing

 

Személyre szabott ajánlatok ismertetése

Közösségi média hirdetési felületeken

Ügyféllistán alapuló hirdetési célközönség és hasonmás hirdetési célközönség létrehozása a Google segítségével

 

(i)  e-mail cím, (ii) telefonszám

 

Az Adatkezelők a felhasználók e-mail címét és/vagy telefonszámát  tartalmazó listát elérhetővé teszi a Google részére. Az adatokat feltöltés előtt a Google egy egyirányú, SHA256 algoritmussal végzett hash-eljárással véletlenszerű kódokká alakítja. A Google a saját adatbázisát is SHA256 szerint kódolja, létrehozva így egy hashelt azonosító listát. Ezt követően a Google megfeleltetési (matching) eljárást végez, hogy az Adatkezelők adatait összevesse különböző Google felhasználói fiókokkal. A GCM ellenőrzi a hashelt azonosítók mindkét halmazában az egyezéseket, hogy azonosítsa a közös hashelt értékeket.

A hozzájárulás megadásától számított 5 évig.

 

Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatok a megadott célra nem használhatóak és ha nincsen más adatkezelési jogcím, azokat törölni kell.

(i) az egyes Adatkezelők ügyféligényt kiszolgáló munkavállalói; (ii) E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációt támogató munkavállalói; (iv) E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkavállaló; (v) E.ON Digital Technolgy Hungary Kft., az IT rendszerek üzemeltetését támogató munkavállalói; (vi) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. iratkezelést támogató munkavállalói, továbbá a tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók munkavállalói.

 

Google Ireland Limited

Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Írország.

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlat ismertetése

(E.ON Hungária Csoportba tartozó más társaságok ajánlatai)

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) (a) pontja)

(i) név; (ii) irányítószám, településnév; (ii) e-mail cím; (iii) telefonszám vagy mobiltelefonszám;  e-mailes megkeresés esetén az e-mailben történt akciók közül (iv) e-mail megnyitása, (vF) e-mailben szereplő linkekre történő kattintás.

 

Hozzájárulás esetén az ajánlatokat az E.ON Hungária Zrt. küldi meg az Érintett részére. Ennek megfelelően adattovábbítás az E.ON Hungária Csoportba tartozó-, a tájékoztatóban Adatkezelőként meghatározott társaságokon kívül más Adatkezelő részére nem történik. Az E.ON Hungária Csoportba tartozó társaságok aktuális listája elérhető az eon.hu/adatvedelem honlapon. 

A hozzájárulás megadásától számított 5 évig.

 

Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatok a megadott célra nem használhatóak és ha nincsen más adatkezelési jogcím, azokat törölni kell.

 (i) E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációt támogató munkavállalói; (ii) E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkavállaló; (iii) E.ON Digital Technolgy Hungary Kft., az IT rendszerek üzemeltetését támogató munkavállalói; (iv) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. iratkezelést támogató munkavállalói, továbbá a tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók munkavállalói.