Adatkezelési nyilatkozat

 
 
 

Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés

 
 
 
 
 
 

Előnyök az Ön számára

 
 
 
Releváns információk

Hozzájárulása esetén, csak az Ön által kiválasztott témákkal kapcsolatban, az Ön által megjelölt csatornákon keressük meg.

Nem terheljük túl

Mindig törekszünk arra, hogy ne legyünk a terhére túlzottan nagy számú megkereséssel.

Visszajelzést adhat

Elmondhatja véleményét piackutatási felméréseinkben termékeinkről, szolgáltatásainkról.

Meggondolhatja magát

Nyilatkozatát és hozzájárulását bármelyik elérhetőségen ingyenesen, korlátozás nélkül, bármikor módosíthatja, visszavonhatja.

 
 
 

* Kötelezően kitöltendő mezők

Személyes adatok
Csak a magyar ABC betűi használhatóak.
Megkeresési csatornák
+36
 
 
 

Levelezési cím

 
 
 
Hozzájárulások, nyilatkozatok

Jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy az E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.), az E.ON Energiamegoldások Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: 01-09-729313); valamint az E.ON MyEnergy Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám: 01-09-328978) mint közös adatkezelők („Adatkezelők”) az itt megadott személyes adataimat, az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint,

 
 
 
 
 
 
 

Ajánlat ismertetése esetén az Adatkezelő külső partnerek ajánlataival is megkeresheti Önt.

A megadott név- és lakcímadatokat a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló jogszabályoknak megfelelően kezelik az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott Közös Adatkezelők csoportba tartozó társaságok.

Az E.ON Hungária Csoportba tartozó társaságok ajánlatainak ismertetése céljából történő hozzájárulás esetén az ajánlatokat az E.ON Hungária Zrt. küldi meg az Érintett részére. Ennek megfelelően adattovábbítás az E.ON Hungária Csoportba tartozó-, a tájékoztatóban Adatkezelőként meghatározott társaságokon kívül más társaság(ok) részére nem történik. Az E.ON Hungária Csoportba tartozó társaságok aktuális listája elérhető az www.eon.hu/adatvedelem honlapon.

A Közös Adatkezelők elérhetőségei és adatai (ideértve a fenti társaságokat is), valamint a jelen hozzájárulással kapcsolatos adatvédelemi tájékoztató elérhető az www.eon.hu/adatvedelem honlapon.

A jelen nyilatkozat elfogadásával kijelentem, hogy a Közös Adatkezelők adatkezelési tájékoztatóját, előzetesen megismertem és azt elfogadom, az adatkezelési hozzájárulást a tájékoztató ismeretében teszem meg. Tudomásom van arról, hogy a személyes adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatom, ezen a felületen is, illetve az E.ON Ügyfélszolgálati csatornák bármelyikén.

 

Az adatkezelési tájékoztató elfogadásához, kérjük, olvassa el és görgesse végig az alábbi szöveget!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés)

 

1. Adatkezelő: az adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. A jelen tájékoztató kapcsán közös adatkezelők  ("Adatkezelők") az  E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: 01-10-043518, e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu); az E.ON Energiamegoldások Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: 01-09-729313; e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu); valamint az E.ON MyEnergy Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám: 01-09-328978, honlap címe: www.eon.hu).

 

A jelen tájékoztató az Adatkezelők által végzett, önkéntes hozzájáruláson alapuló, a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében végzett közös adatkezelésre vonatkozik. A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("Érintett") vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható. Az Adatkezelő által a jelen tájékoztatóban meghatározott célokkal kapcsolatban kezelt adatok egy része személyes adat. Az Érintett bármelyik Adatkezelőhöz fordulhat megkeresésével. Az Érintett irányába pedig az illetékes Adatkezelő járhat el.

 

2. Adatkezelés jogalapja: az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete ("GDPR") 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint. Amennyiben Ön a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul, akkor azokat az Adatkezelők a mindenkor irányadó magyar és Európai Uniós adatvédelmi jogszabályok szerint kezelik. Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztató a személyes adatai rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és ennek alapján tette meg a hozzájáruló nyilatkozatát. 

 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésre adott hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül, ingyenesen visszavonja és a visszavonást követően az Ön személyes adatait a hozzájárulásban megadott célokra az Adatkezelők nem használják fel.

 

3. Adatkezelési célok: a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokat a tájékoztató végén található táblázat tartalmazza. Az Érintett a hozzájárulás megadásakor választhat az egyes adatkezelési célok között és a hozzájárulását megadhatja az összes célra, vagy csak valamely adatkezelési célokra. A fentieken túl az adatkezelési hozzájárulás kizárólag az Érintett által hozzájárulásban megadott kapcsolattartási csatornákra érvényes. 

 

Az E.ON Hungária Csoportba tartozó társaságok ajánlatainak ismertetése céljából történő hozzájárulás esetén az ajánlatokat az E.ON Hungária Zrt. küldi meg az Érintett részére. Ennek megfelelően adattovábbítás az E.ON Hungária Csoportba tartozó-, a tájékoztatóban Adatkezelőként meghatározott társaságokon kívül más társaság(ok) részére nem történik. Az E.ON Hungária Csoportba tartozó társaságok aktuális listája elérhető az www.eon.hu/adatvedelem honlapon. 

 

4. Személyes adatok tárolásának időtartama: az Adatkezelők a személyes adatokat visszavonásig, vagy a hozzájárulás megadásától számított 5 évig kezelik. Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatokat jelen tájékoztatóban írtak szerint törölni kell, azzal, hogy a hozzájárulástól eltérő jogalapon kezelt adatokra a törlés nem terjed ki.

 

5. Adatbiztonság: az Ön személyes adatainak biztonsága fontos az Adatkezelők számára. Az Ön személyes adatainak védelmére az Adatkezelők megfelelő információbiztonsági szabályozást tartanak hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Az adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelők, illetve az Adatfeldolgozó jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az Adatkezelők és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelők, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói. Az Adatkezelők az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusírtó programot használ. Az Adatkezelők gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. Az esetleges adatkezelési incidensek eljárásrendjéről az Adatkezelők a fentebb hivatkozott információbiztonsági szabályozást tartanak hatályban. Az Adatkezelők, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. Irányított információbiztonsági intézkedéseink során többek között kiemelt figyelmet fordítunk (i) az üzemeltetés- és fejlesztésbiztonságra, (ii) az adatszivárgás megelőzésére, (iii) az üzletfolytonosság fenntartására, (iv) kártékony kódok elleni védelemre, (v) az adatok biztonságos tárolására, továbbítására, feldolgozására, (vi)  behatolás védelmére és felderítésére, (vii) a jogosulatlan hozzáférés megelőzésére, (viii) a sérülékenység- és incidenskezelésre, valamint (ix) a munkavállalóink biztonsági képzésére. Kockázatarányos intézkedéssekkel védjük az Érintett adatokat. Magas szintű biztonsági intézkedéseket és védelmi megoldásokat használunk az Érintettek adatainak védelme érdekében, annak teljes életciklusa alatt.

 

6. Adatfeldolgozó: adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozók ("Adatfeldolgozó") az Ön által elfogadott adatvédelmi hozzájárulásban megjelölt adatkezelési célokhoz tartozó adatokhoz férhetnek hozzá. Az Ön személyes adataival kapcsolatban Adatfeldolgozóként járnak el: 

 

  • E.ON Digital Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.; Cg. 01-09-677830 e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu), amely az Adatkezelők IT rendszereinek üzemeltetését végzi, így a jelen tájékoztatóban meghatározott összes adatfeldolgozási művelet az Adatfeldolgozó eszközeivel történik, ezért az Adatfeldolgozó az összes ott meghatározott személyes adathoz hozzáfér; az

  • E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13., cégjegyzékszám: 08-09-014052 e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu) minősül Adatfeldolgozónak, amely társaság az Adatkezelők központi irattárának működtetésével kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat látja el, így hozzáfér mindazon személyes adathoz, amelyeket írásban (szerződésekben, írásos kommunikációval) közöltek a társasággal; az

  • E.ON Ügyfélszolgálati Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.; Cg. 01-09-873382 e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu), amely az Adatkezelők számára ügyfélszolgálati feladatokat lát el. 

  • T-Systems Magyarország Zrt.  (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; Cg. 01-10-044852 email cím: hivatalos_irat@t-systems.hu), amely az Adatkezelők számára informatikai rendszerek üzemeltetését végzi.

  • Almidone Kft. (székhelye: 1222 Budapest, Sörház utca 10. A. ép. AS 2.; Cg. 01-09-286958; email cím: 25747597#cegkapu), amely az Adatkezelők számára értékesítési tevékenységet lát el.

  • VCC Live Hungary Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Balatoni út 2/A. 5. em.; Cg. 01-09-735941 email címe: info@virtual-call-center.hu), amely az Adatkezelők számára internet hálózat beszédcélú felhasználása (VoIP) szolgáltatást biztosítja.

  • HRM Center Kft. (székhelye: 1041 Budapest, Závodszky Zoltán utca 59.; Cg. 01-09-866413 email címe: info@hrmcenter.hu), amely az Adatkezelők számára értékesítési tevékenységet lát el.

  • Balla Média Kft. (székhelye: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103., cégjegyzékszáma: 13-09-193015), mely az Adatkezelők számára nyilatkozat gyűjtési tevékenységet lát el.

  • Protocall Sales Tanácsadó Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady E. u. 41., cégjegyzékszáma: Cg.13-09-159340), mely az Adatkezelők számára nyilatkozat gyűjtési tevékenységet lát el.

  • BRAVOGROUP HOLDING Kft. (székhelye: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.; Cg. 01-09-166320 email címe: titkarsag@bravogroup.hu), amely az Adatkezelők irattárának működtetésével kapcsolatos tevékenységet lát el.

 

A fenti társaságon túl az Adatkezelők személyes adatait az Adatkezelők szerződés vagy jogszabály alapján továbbíthatja más Adatfeldolgozók számára. Az Adatfeldolgozók aktuális listája azalábbi linken érheti el: www.eon.hu/adatvedelem

 

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek: az Érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat: (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; (ii) személyes adatainak helyesbítését; (iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, (iv) egyes esetekben joga van az adathordozhatósághoz; illetve (v) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az Érintettet. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu; 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36 (1) 3911400; fax: +36 (1) 3911410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.

 

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőknek elküldeni a panaszt. Az Adatkezelők az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújtanak tájékoztatást az Érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelők adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartójának (adatvédelmi tisztviselő) neve és elérhetőségei a www.eon.hu/adatvedelem oldalon (adatvédelmi tisztviselő, e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com) érhetők el.

 

8. Közzététel, módosítások: a jelen adatkezelési tájékoztató elérhető a www.eon.hu/adatvedelem aloldalon. Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsák. A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelők honlapjukon keresztül tájékoztatják.

 

Frissítve: 2022. április 25.

 

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Az adatokhoz kik férhetnek hozzá

Piackutatás

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) (a) pontja)

(i) név; (ii) lakcím vagy értesítési cím; (iii) e-mail cím; (iv) telefonszám vagy mobiltelefonszám; 


valamint, amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között szerződéses viszony is fennáll, akkor a szerződéssel/szerződésekkel kapcsolatban a fenti céllal összefüggésben az Adatkezelők a következő adatokat kezelik: (v) az érintett ügyfélkapcsolatainak (személyes vagy elektronikus ügyfélszolgálat igénybevételének jellemzői); (vi) igénybe vett szolgáltatások; (vii) számlafizetési történet; (viii) villamos-energia fogyasztási adatok; (ix) földgáz-energia fogyasztási adatok.

A hozzájárulás megadásától számított 5 évig.


Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatok a megadott célra nem használhatóak és ha nincsen más adatkezelési jogalap, azokat törölni kell.

(i) az egyes Adatkezelők ügyféligényt kiszolgáló munkavállalói; (ii) E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációt támogató munkavállalói; (iv) E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkavállaló; (v) E.ON Digital Technolgy Hungary Kft., az IT rendszerek üzemeltetését támogató munkavállalói; (vi) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. iratkezelést támogató munkavállalói, továbbá a tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók munkavállalói.

     

Nyereményjáték

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) (a) pontja)

(i) név; (ii) lakcím vagy értesítési cím; (iii) e-mail cím; (iv) telefonszám vagy mobiltelefonszám; 

valamint, amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között szerződéses viszony is fennáll, akkor a szerződéssel/szerződésekkel kapcsolatban a fenti céllal összefüggésben az Adatkezelők a következő adatokat kezelik: (v) az érintett ügyfélkapcsolatainak (személyes vagy elektronikus ügyfélszolgálat igénybevételének) jellemzői; (vi) igénybe vett szolgáltatások jellemzői; számlafizetési adatok (számlaküldési számlafizetési információk, számlafizetési történet) (vii) villamos-energia fogyasztási adatok; (viii) földgáz-energia fogyasztási adatok.

A hozzájárulás megadásától számított 5 évig.


Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatok a megadott célra nem használhatóak és ha nincsen más adatkezelési jogcím, azokat törölni kell.

(i) az egyes Adatkezelők ügyféligényt kiszolgáló munkavállalói; (ii) E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációt támogató munkavállalói; (iv) E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkavállaló; (v) E.ON Digital Technolgy Hungary Kft., az IT rendszerek üzemeltetését támogató munkavállalói; (vi) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. iratkezelést támogató munkavállalói, továbbá a tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók munkavállalói.  

     

Ajánlat ismertetése (Adatkezelők ajánlatai)

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) (a) pontja)

(i) név; (ii) lakcím vagy értesítési cím; (iii) e-mail cím; (iv) telefonszám vagy mobiltelefonszám; 

valamint, amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között szerződéses viszony is fennáll, akkor a szerződéssel/szerződésekkel kapcsolatban a fenti céllal összefüggésben az Adatkezelők a következő adatokat kezelik: (v) az érintett ügyfélkapcsolatainak (személyes vagy elektronikus ügyfélszolgálat igénybevételének) jellemzői; (vi) igénybe vett szolgáltatások jellemzői; számlafizetési adatok (számlaküldési számlafizetési információk, számlafizetési történet) (vii) villamos-energia fogyasztási adatok; (viii) földgáz-energia fogyasztási adatok.

A hozzájárulás megadásától számított 5 évig.


Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatok a megadott célra nem használhatóak és ha nincsen más adatkezelési jogcím, azokat törölni kell.

(i) az egyes Adatkezelők ügyféligényt kiszolgáló munkavállalói; (ii) E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációt támogató munkavállalói; (iv) E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkavállaló; (v) E.ON Digital Technolgy Hungary Kft., az IT rendszerek üzemeltetését támogató munkavállalói; (vi) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. iratkezelést támogató munkavállalói, továbbá a tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók munkavállalói.

     
     

Ajánlat ismertetése

(E.ON Hungária Csoportba tartozó más társaságok ajánlatai) 

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) (a) pontja)

(i) név; (ii) lakcím vagy értesítési cím; (iii) e-mail cím; (iv) telefonszám vagy mobiltelefonszám; 


Hozzájárulás esetén az ajánlatokat az E.ON Hungária Zrt. küldi meg az Érintett részére. Ennek megfelelően adattovábbítás az E.ON Hungária Csoportba tartozó-, a tájékoztatóban Adatkezelőként meghatározott társaságokon kívül más Adatkezelő részére nem történik. Az E.ON Hungária Csoportba tartozó társaságok aktuális listája elérhető az eon.hu/adatvedelem honlapon.  

A hozzájárulás megadásától számított 5 évig.


Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatok a megadott célra nem használhatóak és ha nincsen más adatkezelési jogcím, azokat törölni kell.

(i) E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációt támogató munkavállalói; (ii) E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkavállaló; (iii) E.ON Digital Technolgy Hungary Kft., az IT rendszerek üzemeltetését támogató munkavállalói; (iv) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. iratkezelést támogató munkavállalói, továbbá a tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók munkavállalói.