Adatkezelési nyilatkozat

Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Előnyök az Ön számára

no_image
no_image
no_image
no_image
 
 
 
Ön már E.ON ügyfél?
Személyes adatok
Megkeresési csatornák
+36
E.ON Marketingnyilatkozat

Jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy az E.ON Hungária Zrt. (1134 Budapest, Váci út 17.), az E.ON Energiamegoldások Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.) és az E.ON Áramszolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.), az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.), az ELMŰ Zrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.), és az ÉMÁSZ Zrt. (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.), mint közös adatkezelők ("Adatkezelők") a fent megadott személyes adataimat az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint

 
 
 
 
 
 
 

A megadott név- és lakcímadatokat a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló jogszabályoknak megfelelően kezelik az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott, az E.ON csoportba tartozó társaságok.

A Közös Adatkezelők elérhetőségei és adatai (ideértve a fenti társaságokat is), valamint a jelen hozzájárulással kapcsolatos adatvédelemi tájékoztató elérhető a https://www.eon.hu/adatvedelem honlapon és a https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/szabalyzatok/adatvedelmi-tajekoztato honlapon.

A jelen nyilatkozat elfogadásával kijelentem, hogy a Közös Adatkezelők adatkezelési tájékoztatóját, előzetesen megismertem és azt elfogadom, az adatkezelési hozzájárulást a tájékoztató ismeretében teszem meg. Tudomásom van arról, hogy a személyes adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatom, ezen a felületen is, illetve az E.ON Ügyfélszolgálat, illetve az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati csatornák bármelyikén.

 
 
 
Az adatkezelési tájékoztató elfogadásához, kérjük, olvassa el és görgesse végig az alábbi szöveget!ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

(önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés)
 

1.         Adatkezelő: az adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. A jelen tájékoztató kapcsán közös adatkezelők  ("Adatkezelők") az  E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: 01-10-043518, e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu); az E.ON Energiamegoldások Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: 01-09-729313; e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu); az E.ON Áramszolgáltató Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám: 01-09-345602, honlap címe: www.eon.hu), az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.; cégjegyzékszám: 01-10-048576 , honlap címe: www.elmuemasz.huELMŰ Zrt.  (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.; cégjegyzékszám: 01-10-041827, honlap címe: www.elmuemasz.hu) és az ÉMÁSZ Zrt. (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.; cégjegyzékszám: 05-10-000067, honlap címe: www.elmuemasz.hu).
 

A jelen tájékoztató az Adatkezelők által végzett, önkéntes hozzájáruláson alapuló, a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében végzett közös adatkezelésre vonatkozik. A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("Érintett") vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható. Az Adatkezelő által a jelen tájékoztatóban meghatározott célokkal kapcsolatban kezelt adatok egy része személyes adat. Az Adatkezelők adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos e-mail címe az E.ON csoportba tartozó Közös Adatkezelők illetékes Társaságai szerint az alábbiak szerint alakul:

·         Az E.ON Hungária Zrt., az E.ON Energiamegoldások Kft. és az E.ON Áramszolgáltató Kft. tekintetében e-mail címe: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu.

·         Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., az ELMŰ Zrt és az ÉMÁSZ Zrt. tekintetében e-mail címe: adatkezeles@elmu.hu, honlap címe: www.elmuemasz.hu


Az Érintett bármelyik Adatkezelőhöz fordulhat megkeresésével. Az Érintett irányába pedig az illetékes Adatkezelő járhat el.
 

Amikor Ön a www.eon.hu oldalra vagy ehhez az oldalhoz kapcsolódó aloldalra lép és/vagy amikor Ön az elmuemasz.hu oldalra vagy ehhez az oldalhoz kapcsolódó aloldalra lép, tevékenységéről általános jellegű adatok kerülnek automatikus (regisztráció nélküli) rögzítésre, amelyek aggregált anonim adatnak minősülnek. Az oldal üzemeltetésére használt webszerverek általános technikai jellegű adatokat rögzítenek. Ezek az információk anonim módon kerülnek kiértékelésre és a honlapok látogatottságának felmérését, valamint a közzétett tartalmak és alkalmazások fejlesztését szolgálják. Az Ön tevékenységéről ily módon rögzített böngészési adatok nem kerülnek további feldolgozásra, és azokat nem adják tovább harmadik fél részére. Konkrét személyekre vonatkozó felhasználói profilt nem generálunk.
 

2.         Adatkezelés jogalapja: az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete ("GDPR") 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint. Amennyiben Ön a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul, akkor azokat az Adatkezelők a mindenkor irányadó magyar és Európai Uniós adatvédelmi jogszabályok szerint kezelik. Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és ennek alapján tette meg a hozzájáruló nyilatkozatát. Ahogyan ez a hozzájáruló nyilatkozatban is szerepel, Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésre adott hozzájárulását bármikor visszavonja és a visszavonást követően az Ön személyes adatait a hozzájárulásban megadott célokra az Adatkezelők nem használják fel.

 

3.         Adatkezelési célok: a jelen adatkezelési tájékoztató által lefedett adatkezelési célokat a tájékoztató alján található táblázat tartalmazza. Az Érintett a hozzájárulás megadásakor választhat az egyes adatkezelési célok között és a hozzájárulását megadhatja az összes célra vagy valamely adatkezelési célokra. Az adatkezelési hozzájárulás az Érintett által hozzájárulásban megadott csatornákra érvényes.
 

4.         Személyes adatok tárolásának időtartama: az Adatkezelők a személyes adatokat visszavonásig, vagy a hozzájárulás megadásától számított 5 évig kezelik. Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatokat jelen tájékoztatóban írtak szerint törölni kell, azzal, hogy a hozzájárulástól eltérő jogalapon kezelt adatokra a törlés nem terjed ki.
 

5.         Adatbiztonság: az Ön személyes adatainak biztonsága fontos az Adatkezelők számára. Az Ön személyes adatainak védelmére az Adatkezelők megfelelő információbiztonsági szabályozást tartanak hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Az adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelők, illetve az Adatfeldolgozó jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az Adatkezelők és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelők, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói. Az Adatkezelők az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusírtó programot használ. Az Adatkezelők gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. Az esetleges adatkezelési incidensek eljárásrendjéről az Adatkezelők a fentebb hivatkozott információbiztonsági szabályozást tartanak hatályban. Az Adatkezelők, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. Irányított információbiztonsági intézkedéseink során többek között kiemelt figyelmet fordítunk (i) az üzemeltetés- és fejlesztésbiztonságra, (ii) az adatszivárgás megelőzésére, (iii) az üzletfolytonosság fenntartására, (iv) kártékony kódok elleni védelemre, (v) az adatok biztonságos tárolására, továbbítására, feldolgozására, (vi)  behatolás védelmére és felderítésére, (vii) a jogosulatlan hozzáférés megelőzésére, (viii) a sérülékenység- és incidenskezelésre, valamint (ix) a munkavállalóink biztonsági képzésére. Kockázatarányos intézkedéssekkel védjük az Érintett adatokat. Magas szintű biztonsági intézkedéseket és védelmi megoldásokat használunk az Érintettek adatainak védelme érdekében, annak teljes életciklusa alatt.
 

 

6.         Adatfeldolgozó: adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozók ("Adatfeldolgozó") az Ön által elfogadott adatvédelmi hozzájárulásban megjelölt adatkezelési célokhoz tartozó adatokhoz férhetnek hozzá. Az Ön személyes adataival kapcsolatban Adatfeldolgozóként járnak el:

·                E.ON Digital Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.; Cg. 01-09-677830 e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu), amely az Adatkezelők IT rendszereinek üzemeltetését végzi, így a jelen tájékoztatóban meghatározott összes adatfeldolgozási művelet az Adatfeldolgozó eszközeivel történik, ezért az Adatfeldolgozó az összes ott meghatározott személyes adathoz hozzáfér; az

·                E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13., cégjegyzékszám: 08-09-014052 e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu) minősül Adatfeldolgozónak, amely társaság az Adatkezelők központi irattárának működtetésével kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat látja el, így hozzáfér mindazon személyes adathoz, amelyeket írásban (szerződésekben, írásos kommunikációval) közöltek a társasággal; az

·                E.ON Ügyfélszolgálati Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.; Cg. 01-09-873382 e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu), amely az Adatkezelők számára ügyfélszolgálati feladatokat lát el.

·                ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B.; Cg. 01-09-874155 email cím: adatkezeles@elmu-emasz.hu, honlap címe: elmuemasz.hu), amely az Adatkezelők számára ügyfélszolgálati tevékenységet lát el.

·                T-Systems Magyarország Zrt.  (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; Cg. 01-10-044852 email cím: hivatalos_irat@t-systems.hu), amely az Adatkezelők számára informatikai rendszerek üzemeltetését végzi.

·                Almidone Kft. (székhelye: 1222 Budapest, Sörház utca 10. A. ép. AS 2.; Cg. 01-09-286958; email cím: 25747597#cegkapu), amely az Adatkezelők számára nyilatkozat gyűjtési tevékenységet lát el.

·                VCC Live Hungary Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Balatoni út 2/A. 5. em.; Cg. 01-09-735941 email címe: info@virtual-call-center.hu), amely az Adatkezelők számára internet hálózat beszédcélú felhasználása (VoIP) szolgáltatást biztosítja.

·                HRM Center Kft. (székhelye: 1041 Budapest, Závodszky Zoltán utca 59.; Cg. 01-09-866413 email címe: info@hrmcenter.hu), amely az Adatkezelők számára nyilatkozat gyűjtési tevékenységet lát el.

·                CC Pro Üzleti Szolgáltatások Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45. B. ép.; 01-09-379138 email címe: info@ccpro.hu), amely az Adatkezelők számára nyilatkozat gyűjtési tevékenységet lát el.

·                BRAVOGROUP HOLDING Kft. (székhelye: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.; Cg. 01-09-166320 email címe: titkarsag@bravogroup.hu), amely az Adatkezelők irattárának működtetésével kapcsolatos tevékenységet lát el.

·                ELMŰ Zrt. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.; Cg. 01-10-041827 email címe: adatkezeles@elmu-emasz.hu, honlap címe: elmuemasz.hu), amennyiben az Adatkezelők számára belső ellenőrzési és jogi tevékenységet lát el.
 

A fenti társaságon túl az Adatkezelők személyes adatait az Adatkezelők szerződés vagy jogszabály alapján továbbíthatja más Adatfeldolgozók számára. Az Adatfeldolgozók aktuális listája azalábbi linkeken érheti el:

·         www.eon.hu/adatvedelem,

·         https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/szabalyzatok/adatvedelmi-tajekoztato

 


7.         Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:
az Érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat: (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; (ii) személyes adatainak helyesbítését; (iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, (iv) egyes esetekben joga van az adathordozhatósághoz; illetve (v) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az Érintettet. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu;  1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36 (1) 3911400; fax: +36 (1) 3911410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.
 

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőknek elküldeni a panaszt. Az Adatkezelők az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújtanak tájékoztatást az Érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelők adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartójának (adatvédelmi tisztviselő) neve és elérhetőségei a www.eon.hu/adatvedelem oldalon (adatvédelmi tisztviselő, e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com), illetve a https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/szabalyzatok/adatvedelmi-tajekoztato (postacím: 1132 Budapest, Váci út 72-74.; e-mail cím: adatvedelem@elmu.hu) érhetők el.

 

8.         Közzététel, módosítások: a jelen adatkezelési tájékoztató elérhető a www.eon.hu/adatvedelem, illetve a https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/szabalyzatok/adatvedelmi-tajekoztato aloldalakon. Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsák. A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelők honlapjukon keresztül tájékoztatják.
 

Frissítve: 2021. április 9.Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Az adatokhoz kik férhetnek hozzá

Piackutatás

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) (a) pontja)

(i) név; (ii) lakcím vagy értesítési cím; (iii) e-mail cím; (iv) telefonszám vagy mobiltelefonszám;

 

valamint, amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között szerződéses viszony is fennáll, akkor a szerződéssel/szerződésekkel kapcsolatban a fenti céllal összefüggésben az Adatkezelők a következő adatokat kezelik: (v) az érintett ügyfélkapcsolatainak (személyes vagy elektronikus ügyfélszolgálat igénybevételének jellemzői); (vi) igénybe vett szolgáltatások; (vii) számlafizetési történet (ha ilyen van); (viii) villamos-energia fogyasztási adatok; (ix) földgáz-energia fogyasztási adatok (E.ON).

A hozzájárulás megadásától számított 5 évig.

 

Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatok a megadott célra nem használhatóak és ha nincsen más adatkezelési jogcím, azokat törölni kell.

(i) az E.ON Energiamegoldások Kft. ügyféligényt támogató munkavállalói; (ii) E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációt támogató munkavállalói; (iii) E.ON Áramszolgáltató Kft. lakossági szegmens munkavállalói; (iv) E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkavállaló; (v) E.ON Digital Technolgy Hungary Kft., az IT rendszerek üzemeltetését támogató munkavállalói; (vi) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. iratkezelést támogató munkavállalói; (vii)  az  E.ON Áramszolgáltató Kft. ügyféligényt támogató munkavállalói; (vii) ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói (viii) ELMŰ Zrt.  jogosultsággal rendelkező munkavállalói; (ix) ÉMÁSZ Zrt.  jogosultsággal rendelkező munkavállalói és az adatkezelési tájékoztatóban szereplő adatfeldolgozók munkatársai.

 

 

 

 

 

Nyereményjáték

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) (a) pontja)

(i) név; (ii) lakcím vagy értesítési cím; (iii) e-mail cím; (iv) telefonszám vagy mobiltelefonszám;

 

valamint, amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között szerződéses viszony is fennáll, akkor a szerződéssel/szerződésekkel kapcsolatban a fenti céllal összefüggésben az Adatkezelők a következő adatokat kezelik: (v) az érintett ügyfélkapcsolatainak (személyes vagy elektronikus ügyfélszolgálat igénybevételének) jellemzői; (vi) igénybe vett szolgáltatások jellemzői; számlafizetési adatok (számlaküldési számlafizetési információk, számlafizetési történet) (vii) villamos-energia fogyasztási adatok; (viii) földgáz-energia fogyasztási adatok.

A hozzájárulás megadásától számított 5 évig.

 

Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatok a megadott célra nem használhatóak és ha nincsen más adatkezelési jogcím, azokat törölni kell.

(i) az  E.ON Energiamegoldások Kft. ügyféligényt támogató munkavállalói; (ii) E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációt támogató munkavállalói; (iii) E.ON Áramszolgáltató  Kft. lakossági szegmens munkavállalói; (iv) E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkavállaló; (v) E.ON Digital Technolgy Hungary Kft., az IT rendszerek üzemeltetését támogató munkavállalói; (vi) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. iratkezelést támogató munkavállalói; ; (vii) ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói (viii) ELMŰ Zrt.  jogosultsággal rendelkező munkavállalói; (ix) ÉMÁSZ Zrt.  jogosultsággal rendelkező munkavállalói és az adatkezelési tájékoztatóban szereplő adatfeldolgozók munkatársai.

 

 

 

 

 

Ajánlat ismertetése

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) (a) pontja)

(i) név; (ii) lakcím vagy értesítési cím; (iii) e-mail cím; (iv) telefonszám vagy mobiltelefonszám;

 

valamint, amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között szerződéses viszony is fennáll, akkor a szerződéssel/szerződésekkel kapcsolatban a fenti céllal összefüggésben az Adatkezelők a következő adatokat kezelik: (v) az érintett ügyfélkapcsolatainak (személyes vagy elektronikus ügyfélszolgálat igénybevételének) jellemzői; (vi) igénybe vett szolgáltatások jellemzői; számlafizetési adatok (számlaküldési számlafizetési információk, számlafizetési történet) (vii) villamos-energia fogyasztási adatok; (viii) földgáz-energia fogyasztási adatok.

A hozzájárulás megadásától számított 5 évig.

 

Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatok a megadott célra nem használhatóak és ha nincsen más adatkezelési jogcím, azokat törölni kell.

(i) az E.ON Energiamegoldások Kft. ügyféligényt támogató munkavállalói; (ii) E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációt támogató munkavállalói; (iii) E.ON Áramszolgáltató Kft. lakossági szegmens munkavállalói; (iv) E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkavállaló; (v) E.ON Digital Technolgy Hungary Kft., az IT rendszerek üzemeltetését támogató munkavállalói; (vi) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. iratkezelést támogató munkavállalói; (vii)  az  E.ON Áramszolgáltató Kft. ügyféligényt támogató munkavállalói; (vii) ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói (viii) ELMŰ Zrt.  jogosultsággal rendelkező munkavállalói; (ix) ÉMÁSZ Zrt.  jogosultsággal rendelkező munkavállalói és az adatkezelési tájékoztatóban szereplő adatfeldolgozók munkatársai.

 
 
 
Még nem ügyfelünk?
Személyes adatok
+36
Megkeresési csatornák
E.ON Marketingnyilatkozat

Jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy az E.ON Hungária Zrt. (1134 Budapest, Váci út 17.), az E.ON Energiamegoldások Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.) és az E.ON Áramszolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.), az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.), az ELMŰ Zrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.), és az ÉMÁSZ Zrt. (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.), mint közös adatkezelők ("Adatkezelők") a fent megadott személyes adataimat az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint

 
 
 
 
 
 
 

A megadott név- és lakcímadatokat a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló jogszabályoknak megfelelően kezelik az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott, az E.ON csoportba tartozó társaságok.

A Közös Adatkezelők elérhetőségei és adatai (ideértve a fenti társaságokat is), valamint a jelen hozzájárulással kapcsolatos adatvédelemi tájékoztató elérhető a https://www.eon.hu/adatvedelem honlapon és a https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/szabalyzatok/adatvedelmi-tajekoztato honlapon.

A jelen nyilatkozat elfogadásával kijelentem, hogy a Közös Adatkezelők adatkezelési tájékoztatóját, előzetesen megismertem és azt elfogadom, az adatkezelési hozzájárulást a tájékoztató ismeretében teszem meg. Tudomásom van arról, hogy a személyes adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatom, ezen a felületen is, illetve az E.ON Ügyfélszolgálat, illetve az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati csatornák bármelyikén.

 
 
 
Az adatkezelési tájékoztató elfogadásához, kérjük, olvassa el és görgesse végig az alábbi szöveget!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés)

 

1. Adatkezelő: az adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. A jelen tájékoztató kapcsán közös adatkezelők  ("Adatkezelők") az  E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: 01-10-043518, e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu);az E.ON Energiamegoldások Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: 01-09-729313; e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu) és az E.ON Áramszolgáltató Kft. (szákhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám: 01-09-345602, honlap címe: www.eon.hu).  A jelen tájékoztató az E.ON Hungária Zrt. és az E.ON Energiakereskedelmi Kft. által végzett, önkéntes hozzájáruláson alapuló, a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében végzett közös adatkezelésre vonatkozik. A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("Érintett") vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható. Az Adatkezelő által a jelen tájékoztatóban meghatározott célokkal kapcsolatban kezelt adatok egy része személyes adat. Az Adatkezelők adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos központi e-mail címe adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu.

 

2. Adatkezelés jogalapja: az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete ("GDPR") 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint. Amennyiben Ön a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul, akkor azokat az Adatkezelők a mindenkor irányadó magyar és Európai Uniós adatvédelmi jogszabályok szerint kezelik. Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és ennek alapján tette meg a hozzájáruló nyilatkozatát. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint. Ahogyan ez a hozzájáruló nyilatkozatban is szerepel, Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésre adott hozzájárulását bármikor visszavonja és a visszavonást követően az Ön személyes adatait a hozzájárulásban megadott célokra az Adatkezelők nem használják fel.

 

3. Adatkezelési célok: a jelen adatkezelési tájékoztató által lefedett adatkezelési célokat a tájékoztató alján található táblázat tartalmazza. Az Érintett a hozzájárulás megadásakor választhat az egyes adatkezelési célok között és a hozzájárulását megadhatja az összes célra vagy valamely adatkezelési célokra. Az adatkezelési hozzájárulás az Érintett által hozzájárulásban megadott csatornákra érvényes.

 

4. Személyes adatok tárolásának időtartama: az Adatkezelők a személyes adatokat visszavonásig, vagy a hozzájárulás megadásától számított 5 évig kezelik. Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatokat jelen tájékoztatóban írtak szerint törölni kell, azzal, hogy a hozzájárulástól eltérő jogalapon, így a szerződés teljesítése érdekében és a jogos érdeken alapuló adatkezelés alapján kezelt adatokra a törlés nem terjed ki.

 

5. Adatbiztonság: az Ön személyes adatainak biztonsága fontos az Adatkezelők számára. Az Ön személyes adatainak védelmére az Adatkezelők megfelelő információbiztonsági szabályozást tartanak hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Az adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelők, illetve az Adatfeldolgozó jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az Adatkezelők és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelők, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói. Az Adatkezelők az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusírtó programot használ. Az Adatkezelők gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. Az esetleges adatkezelési incidensek eljárásrendjéről az Adatkezelők a fentebb hivatkozott információbiztonsági szabályozást tartanak hatályban. Az Adatkezelők, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. Irányított információbiztonsági intézkedéseink során többek között kiemelt figyelmet fordítunk (i) az üzemeltetés- és fejlesztésbiztonságra, (ii) az adatszivárgás megelőzésére, (iii) az üzletfolytonosság fenntartására, (iv) kártékony kódok elleni védelemre, (v) az adatok biztonságos tárolására, továbbítására, feldolgozására, (vi)  behatolás védelmére és felderítésére, (vii) a jogosulatlan hozzáférés megelőzésére, (viii) a sérülékenység- és incidenskezelésre, valamint (ix) a munkavállalóink biztonsági képzésére. Kockázatarányos intézkedéssekkel védjük az Érintett adatokat. Magas szintű biztonsági intézkedéseket és védelmi megoldásokat használunk az Érintettek adatainak védelme érdekében, annak teljes életciklusa alatt.

 

6. Adatfeldolgozó: adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozók ("Adatfeldolgozó") az Ön által elfogadott adatvédelmi hozzájárulásban megjelölt adatkezelési célokhoz tartozó adatokhoz férhetnek hozzá. Az Ön személyes adataival kapcsolatban Adatfeldolgozóként járnak el:

 

·  E.ON Digital Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.; Cg. 01-09-677830 e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu), amely az Adatkezelők IT rendszereinek üzemeltetését végzi, így a jelen tájékoztatóban meghatározott összes adatfeldolgozási művelet az Adatfeldolgozó eszközeivel történik, ezért az Adatfeldolgozó az összes ott meghatározott személyes adathoz hozzáfér; az

· E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13., cégjegyzékszám: 08-09-014052 e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu) minősül Adatfeldolgozónak, amely társaság az Adatkezelők központi irattárának működtetésével kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat látja el, így hozzáfér mindazon személyes adathoz, amelyeket írásban (szerződésekben, írásos kommunikációval) közöltek a társasággal; az

· E.ON Ügyfélszolgálati Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.; Cg. 01-09-873382 e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu), amely az Adatkezelők számára ügyfélszolgálati feladatokat lát el.

 

A fenti társaságon túl az Adatkezelők személyes adatait az Adatkezelők szerződés vagy jogszabály alapján továbbíthatja más Adatfeldolgozók számára. Az Adatfeldolgozók aktuális listája az E.ON honlapján az alábbi linken érhető el: www.eon.hu/adatvedelem.

 

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek: az Érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat: (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; (ii) személyes adatainak helyesbítését; (iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, (iv) egyes esetekben joga van az adathordozhatósághoz; illetve (v) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az Érintettet. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36 (1) 3911400; fax: +36 (1) 3911410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.

 

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőknek elküldeni a panaszt. Az Adatkezelők az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújtanak tájékoztatást az Érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelők adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartójának (adatvédelmi tisztviselő) neve és elérhetőségei a http://www.eon.hu/adatvedelem oldalon érhetők el.

 

8. Közzététel, módosítások: a jelen adatkezelési tájékoztató elérhető a www.eon.hu honlapon. Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelők honlapján keresztül tájékoztatja.

 

Hatályos: 2019. szeptember 1.
Frissítve: 2020. április 21.

 

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Az adatokhoz kik férhetnek hozzá

Piackutatás

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) (a) pontja)

(i) név; (ii) lakcím vagy értesítési cím; (iii) e-mail cím; (iv) telefonszám vagy mobiltelefonszám;

 

valamint, amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között szerződéses viszony is fennáll, akkor a szerződéssel/szerződésekkel kapcsolatban a fenti céllal összefüggésben az Adatkezelők a következő adatokat kezelik: (v) az érintett ügyfélkapcsolatainak (személyes vagy elektronikus ügyfélszolgálat igénybevételének) jellemzői; (vi) igénybe vett szolgáltatások jellemzői; (vii) számlafizetési történet (ha ilyen van); (viii) villamos-energia fogyasztási adatok; (ix) földgáz-energia fogyasztási adatok.

A hozzájárulás megadásától számított 5 évig.

 

Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatok a megadott célra nem használhatóak és ha nincsen más adatkezelési jogcím, azokat törölni kell.

(i) az E.ON Energiamegoldások Kft. ügyféligényt támogató munkavállalói; (ii) E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációt támogató munkavállalói; (iii) E.ON Energiakereskedelmi Kft. lakossági szegmens munkavállalói; (iv) E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkavállaló; (v) E.ON Digital Technolgy Hungary Kft., az IT rendszerek üzemeltetését támogató munkavállalói; (vi) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. iratkezelést támogató munkavállalói; (vii)  az  E.ON Áramszolgáltató Kft. ügyféligényt támogató munkavállalói;

 

 

 

 

 

Nyereményjáték

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) (a) pontja)

(i) név; (ii) lakcím vagy értesítési cím; (iii) e-mail cím; (iv) telefonszám vagy mobiltelefonszám;

 

valamint, amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között szerződéses viszony is fennáll, akkor a szerződéssel/szerződésekkel kapcsolatban a fenti céllal összefüggésben az Adatkezelők a következő adatokat kezelik: (v) az érintett ügyfélkapcsolatainak (személyes vagy elektronikus ügyfélszolgálat igénybevételének) jellemzői; (vi) igénybe vett szolgáltatások jellemzői; számlafizetési adatok (számlaküldési számlafizetési információk, számlafizetési történet) (vii) villamos-energia fogyasztási adatok; (viii) földgáz-energia fogyasztási adatok.

A hozzájárulás megadásától számított 5 évig.

 

Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatok a megadott célra nem használhatóak és ha nincsen más adatkezelési jogcím, azokat törölni kell.

(i) az  E.ON Energiamegoldások Kft. ügyféligényt támogató munkavállalói; (ii) E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációt támogató munkavállalói; (iii) E.ON Energiakereskedelmi Kft. lakossági szegmens munkavállalói; (iv) E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkavállaló; (v) E.ON Digital Technolgy Hungary Kft., az IT rendszerek üzemeltetését támogató munkavállalói; (vi) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. iratkezelést támogató munkavállalói; (vii)  az  E.ON Áramszolgáltató Kft. ügyféligényt támogató munkavállalói;

 

 

 

 

 

Ajánlat ismertetése

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) (a) pontja)

(i) név; (ii) lakcím vagy értesítési cím; (iii) e-mail cím; (iv) telefonszám vagy mobiltelefonszám;

 

valamint, amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között szerződéses viszony is fennáll, akkor a szerződéssel/szerződésekkel kapcsolatban a fenti céllal összefüggésben az Adatkezelők a következő adatokat kezelik: (v) az érintett ügyfélkapcsolatainak (személyes vagy elektronikus ügyfélszolgálat igénybevételének) jellemzői; (vi) igénybe vett szolgáltatások jellemzői; számlafizetési adatok (számlaküldési számlafizetési információk, számlafizetési történet) (vii) villamos-energia fogyasztási adatok; (viii) földgáz-energia fogyasztási adatok.

A hozzájárulás megadásától számított 5 évig.

 

Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatok a megadott célra nem használhatóak és ha nincsen más adatkezelési jogcím, azokat törölni kell.

(i) az E.ON Energiamegoldások Kft. ügyféligényt támogató munkavállalói; (ii) E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációt támogató munkavállalói; (iii) E.ON Energiakereskedelmi Kft. lakossági szegmens munkavállalói; (iv) E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkavállaló; (v) E.ON Digital Technolgy Hungary Kft., az IT rendszerek üzemeltetését támogató munkavállalói; (vi) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. iratkezelést támogató munkavállalói; (vii)  az  E.ON Áramszolgáltató Kft. ügyféligényt támogató munkavállalói;

 
 
 

Járja körbe velünk az adatkezelés kérdéseit

Az E.ON számára kiemelten fontos az Ön adatainak biztonsága, hiszen több millió ügyfelünk maximális bizalma nélkülözhetetlen számunkra.

 

Minden további információt megtalál az alábbi oldalunkon:

Adatvédelem

Tájékoztatni tudjuk nyereményjátékainkról, akciós ajánlatainkról és véleménye alapján fejleszthetjük szolgáltatásainkat.

Az Ön nevét, felhasználói és értesítési címét, felhasználói azonosítóját, telefonszámát és email-címét használhatjuk fel megkereséseinkhez, de Ön határozhatja meg, hogy ezek közül mely csatornákon érhetjük el.

Az Ön adatainak kezelője az ELMŰ Zrt., az ÉMÁSZ Zrt, az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., valamint az E.ON Energiamegoldások Kft., az E.ON Áramszolgáltató Kft. és az E.ON Hungária Zrt., mint közös adatkezelők. Az adatkezelők nevében adatfeldolgozói is megkeresheti Önt, az Ön által választott témákban (adatkezelési célok érdekében).

Törekszünk arra, hogy semmiképpen ne legyünk a terhére megkereséseinkkel: csak az Ön által kiválasztott témákkal kapcsolatban keressük meg.

Ha Ön időközben másképpen nem rendelkezik, az Adatkezelők az Ön adatait a hozzájárulás megadásától számított 5 évig kezelhetik. Hozzájárulását bármikor, egyszerűen visszavonhatja Ügyfélszolgálatunk segítségével.

Ebben az esetben csak a meglévő szerződésével kapcsolatos tájékoztatásokat fog kapni (például számlázás, elektronikus díjfizetés jogszabály módosítások), illetve nem értesítjük akciós ajánlatainkról és nyereményjátékainkról.