Rendkívüli bejelentés: bennfentesnek minősülő információ nyilvánosságra hozatala az EU piaci visszaélésekről szóló rendelete (MAR) 17. cikkének megfelelően

2018.03.11.

 

Az E.ON elvi megállapodást kötött az RWE-vel, melynek értelmében széles körű eszközcserék révén felvásárolja az innogy-t.

Az RWE AG-vel folytatott tárgyalások során az E.ON SE elvi megállapodásra jutott arról, hogy széles körű részesedés- és eszközcserék révén megszerzi az RWE 76,8%-os tulajdonrészét az innogy SE-ben. A végleges megállapodás megkötéséhez szükség van az E.ON és az RWE igazgatóságának jóváhagyására.

 

Az előzetes, elvi megállapodás értelmében az E.ON megszerzi az RWE 76,8%-os részesedését az innogy-ban, az RWE pedig cserébe 16,67%-os részesedést kap az E.ON SE-ben. A részesedés fedezeteként új részvényeket bocsátanak ki a jegyzett tőke 20%-os emelésével együtt, a meglevő tőketartalék terhére. Emellett az E.ON az RWE-nek adja át a megújulóenergia-üzletágának nagy részét, valamint a jelenleg az E.ON leányvállalata, a PreussenElektra tulajdonában lévő kisebbségi részesedést az RWE által üzemeltetett Emsland és Gundremmingen atomerőművekben. Ezenkívül az RWE kapja meg az innogy teljes megújulóenergia-üzletágát, a gáztárolási üzletágat, valamint az osztrák energiaszolgáltatóban, a Kelagban meglévő innogy-tulajdonrészt. Az üzletágak és érdekeltségek átadása 2018. január elsejei gazdasági hatással jár. A tranzakció keretében az RWE továbbá 1,5 milliárd euró készpénzt is fizet az E.ON-nak.

 

Emellett az E.ON önkéntes, nyilvános felvásárlási ajánlatot tesz kézpénzben az innogy SE részvényeseinek. Az ajánlat mai értéken részvényenként 40 eurós árat jelent az innogy részvényesei számára. A teljes értéket a 36,76 eurós részvényenkénti ajánlati ár, illetve az innogy SE 2017-es és 2018-as gazdasági évre vonatkozó osztalékának feltételezett összege, összesen részvényenként 3,24 euró adja. Az RWE nem vesz részt az ajánlattételben.

 

A tranzakció sikeres lebonyolítása után az innogy teljes egészében az E.ON-csoport részévé válik. Az ügylet révén az E.ON ügyfélközpontú, az energiahálózatokra és az ügyfélmegoldásokra fókuszáló vállalat lesz. Az E.ON és az RWE megújulóenergia-üzletága az RWE égisze alatt egyesül. Az ügylet lebonyolítására várhatóan több lépésben kerül sor, és szükség lesz az ilyenkor szokásos versenyjogi (fúziókontroll) jóváhagyásokra is.

 

A két társaság igazgatóságának jóváhagyása után hamarosan sor kerülhet a végleges megállapodás aláírására.

 

Fontos megjegyzés:
Ez a bejelentés nem tekinthető vételi ajánlatnak, sem pedig az innogy SE részvényeinek értékesítésére vonatkozó felhívásnak.

 

Ez a bejelentés „jövőre vonatkozó kijelentéseket” tartalmaz vagy tartalmazhat az E.ON SE-vel vagy az innogy SE-vel kapcsolatban. Természetüknél fogva a jövőre vonatkozó kijelentések kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak, mert olyan eseményekhez kapcsolódnak, és olyan körülményektől függnek, melyek a jövőben vagy bekövetkeznek, vagy nem. Az E.ON SE felhívja a figyelmét arra, hogy a jövőre vonatkozó kijelentések nem jelentenek garanciát arra, hogy az ilyen jövőbeni események, illetve eredmények  megvalósulnak, valamint különösen arra, hogy a tranzakciók tényleges eredményei, a pénzügyi feltételek és a likviditás, illetve az iparágban bekövetkező fejlemények, amelyben az érintett vállalatok működnek, lényegesen eltérhetnek attól, amit a jelen bejelentésben megfogalmazott jövőre vonatkozó kijelentések tartalmaznak vagy sugallnak.

 

Kapcsolat

Alexander Karnick
Senior Vice President Investor Relations
Tel. +49 201 184-2838
alexander.karnick@eon.com

 

Barbara Schädler
Senior Vice President Communications & Political Affairs
Tel. +49 201 184-4240
barbara.schaedler@eon.com