Az E.ON Hungária Zrt. vételi jogot gyakorol az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. részvényeire vonatkozóan

2020. február 12.


Az E.ON Hungária Zrt., a tőkepiaci szabályok adta lehetőséggel élve úgy döntött, hogy vételi jogot gyakorol az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. részvényeire vonatkozóan. A vételi jog gyakorlásának szándékát az E.ON Hungária Zrt. 2020. február 12. napján bejelentette a Magyar Nemzeti Banknak.

Az E.ON Hungária Zrt. a ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. részvényire tett kötelező, nyilvános vételi ajánlat lezárását követően sikeres tárgyalásokat folytatott az MVM Zrt. tulajdonrészének megvásárlásáról. Az MVM tulajdonrészének megszerzését követően az E.ON Hungária Zrt. és a vele összehangoltan eljáró innogy International Participations NV befolyása átlépte a kilencven százalékos küszöböt, így lehetővé vált a vételi jog gyakorlása az összes még közkézhányadban maradt ELMŰ Nyrt. és ÉMÁSZ Nyrt. részvény tekintetében.

Az E.ON Hungária Zrt. és az innogy International Participations NV együttes befolyása az MVM részvénycsomagjának megvásárlása után az ELMŰ Nyrt.-ben 98,94 az ÉMÁSZ Nyrt.-ben pedig 97,03 százalék volt, a vételi jog gyakorlása csak a fennmaradó részvényeket érinti.

A vételi jog gyakorlását követően az E.ON Hungária Zrt. és a vele összehangoltan eljáró innogy International Participations NV száz százalékos tulajdonosa lesz az ELMŰ Nyrt.-nek és ÉMÁSZ Nyrt.-nek, és a vételi jog gyakorlását követően a két társaság részvényei már nem lesznek tőzsdei forgalomban.  Ez a lépés egy újabb mérföldkő lesz az ELMŰ–ÉMÁSZ csoport integrációja és az új E.ON kialakítása felé vezető folyamatban. A vételi jog gyakorlása biztosítja, hogy a kisrészvényesek méltányos vételár mellett értékesíthetik a részvényeiket.

Az átalakítás után az új E.ON Hungária csoport egy hatékonyabb, stabilabb, eredményesebb társaság lesz fenntartható és földrajzilag fókuszáltabb működéssel. Az új E.ON Hungária csoport a magyar gazdaság jelentős vállalataként két fő célra fókuszál: a magyar ügyfelek minél jobb kiszolgálására és arra, hogy hozzájáruljon Magyarország sikerességéhez.