Ismét felajánlották szakértelmüket az E.ON szakemberei nonprofit szervezeteknek

2017.09.25.

Öt szervezet kapott pro bono segítséget

Az önkéntes munkának sok éves hagyományai vannak az E.ON-nál. A hagyományos, „kétkezi” önkéntes munka mellett idén másodszor szakértői tudá-sát, tapasztalatát is felajánlotta a magyarországi nonprofit szervezetek számá-ra a vállalatcsoport. Az „E.ON Pro bono” pályázaton kiválasztott öt szervezet részvételével pénteken került sor az egy napos közös munkára, a pro bono maratonra: az alapítványok képviselői és az E.ON szakemberei egy teljes na-pon keresztül együtt dolgoztak egy-egy olyan projekten, problémakörön, melyhez a nonprofit szervezeteknél nem állnak rendelkezésre a szükséges erő-források.

 „Tapasztalataink alapján a civil szervezetek jelentős részénél hiányosak a fejlesz-tési elképzelések megvalósítását garantáló szaktudások, melyek egy nagyvállalati tudáspaletta szerves részét képezik. E kihívás megoldásában kiváló megoldást jelent az E.ON pro bono programja, mely intenzív és hosszú távú fejlődési keretét biztosít a kiválasztott szervezetek számára.”– jellemzi a kiinduló helyzetet F. Tóth András, az Önkéntes Központ Alapítvány ügyvezető igazgatója, aki a maraton elő-készítésében és megvalósításában az E.ON szakérő partnere volt.

A programban a következő öt szervezet közérdekű projektjén dolgoztak együtt a civilek az E.ON szakértői csapatával:

 1. Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete – az egyesület ismertségének növelése és bevételi lehetőségeinek bővítése a vállalkozói tevékenységek fej-lesztésével
 2. Kompánia Alapítvány – a fiatalok „elkallódásának” megelőzését célzó tevé-kenység támogatása, elfogadottság és ismertség növelése érdekében az alapít-vány gazdasági-vállalkozási tevékenységének beindítása, a szükséges források megteremtésére
 3. Magyar LEO Egyesület – a szervezett által szervezett, hátrányos helyzetű és /vagy fogyatékkal élő gyermekeknek szóló programok és a szervezet ismertsé-gének növelése, tagság bővítése, támogatók elérése
 4. „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány – a szervezet hajléktalan- és gyer-mekvédelmi ellátást nyújtó intézményeinek még hatékonyabb működtetése
 5. Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet – hiteles és jól felépített ökogazdálkodási marketing- és kommunikációs tevékenység kidolgozása
 A pro bono, szakértő önkéntességi napot az öt együttműködés eredményeit bemu-tató egy-egy prezentáció zárta, ahol a csapatok a kiinduló probléma bemutatásától a közösen kidolgozott megoldási javaslatig ismertették az intenzív maratoni nap végeredményét.

„Végy néhány elkötelezett, jelentős társadalmi célért küzdő szakembert a nonprofit szektorból, kínálj számukra olyan szakmai segítséget, amelyet igényelnek – és fi-gyeld, ahogy a partnerség és az elkötelezettség ereje megmutatkozik. Ez a recept, melyet örömmel adunk át minden érdeklődőnek, hiszen a szakértő önkéntességgel minden szereplő nyer. Önkénteseink szakértelmünkkel segítik a civileket, miközben ők maguk is friss lendületet, inspirációt merítenek az együttműködésből.”– mondta el a kezdeményezésről Károlyi Zsuzsanna, az E.ON marketing és kommunikációs vezetője.

„Amikor az önkéntes munkavégzés beépül egy szervezet kultúrájába, annak részévé válik, akkor megjelenik a segítség magasabb szintre emelésének igénye. Ennek egyik lehetséges útja, ha az önkéntes valamely területen képzi magát, hogy pl. kór-házban vagy ifjúsági intézményben segíthessen. Egy másik lehetőség, hogy a már meglévő szakértelmét adja egy fontos cél érdekében. Mindkét utat örömmel bizto-sítjuk munkatársaink számára. Büszkeséggel tölt el, hogy önkénteseink mára nem csak kezük munkájával, de önkéntes program szervezőként és szakértőként is haté-konyan tudtak részt venni fontos társadalmi ügyek segítésében.” - tette hozzá dr. Janka Mária az E.ON személyzeti és szervezeti igazgatója.