Változások a nem lakossági egyetemes áramszolgáltatásban

 
 
 

2022.08.12

Nyilatkozniuk kell az újonnan lakossági ügyfélnek minősülőknek a rezsicsökkentett energiaszolgáltatásért

2022. augusztus elején bővült az egyetemes villamosenergia-szolgáltatás igénybevételére jogosult LAKOSSÁGI ügyfelek köre. Azért, hogy az újonnan lakossági ügyfélnek minősülők, vagyis a helyi önkormányzatok, valamint az állami bérlakások és szállóférőhely üzemeltetői a bérlakásokban, illetve a szállóférőhelyeken élők ellátásának mértékéig, valamint az eddig nem lakosságként egyetemes szolgáltatásra jogosult társasházak és lakásszövetkezetek a közös fogyasztás mértékéig igénybe tudják venni a rezsicsökkentéssel biztosított kedvezményes díjazást, nyilatkozniuk kell.

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet, és az azzal kapcsolatos rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosította az egyetemes szolgáltatás igénybevételére jogosultak körét, azonban a változtatás nem érinti az E.ON Áramszolgáltató Kft jelenlegi lakossági ügyfeleit. A jelenlegi lakossági ügyfelek a villamosenergia szolgáltatást továbbra is az egyetemes szolgáltatás keretein belül vehetik igénybe.

A lakossági felhasználók köre azonban kibővült, és 2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat, valamint az állami bérlakás és a szállóférőhely üzemeltetője, továbbá 2022. augusztus 2-től az eddig nem lakosságiként egyetemes szolgáltatásra jogosult társasház és lakásszövetkezet is lakossági fogyasztónak minősül a közös fogyasztás tekintetében. Társasház és lakásszövetkezet esetében a következő feltételeknek kell teljesülniük:

  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát
  • az összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkező épületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma

A változásokról részletes tájékoztatást ITT olvashat.

Annak érdekében, hogy az újonnan lakossági ügyfélnek minősülő, egyetemes szolgáltatás keretében ellátott felhasználók a kedvezményes díjazást igénybe tudják venni, nyilatkozniuk kell. A társasházak, lakásszövetkezetek a nyilatkozatot elektronikus formában ITT és ITT tölthetik ki, a helyi önkormányzatok, állami bérlakás és szállóférőhely üzemeltetők pedig a nyilatkozati űrlapot ITT érhetik el.

A változásokkal kapcsolatos tájékoztatás elérhető az E.ON telefonos ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben, a megszokott telefonszámokon.

 
 
 
Nyilatkozniuk kell az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóknak az energiaszolgáltatás folytatólagosságáért

2022. augusztus 1-jétől megváltozott, az egyetemes villamosenergia-szolgáltatás igénybevételére jogosult NEM LAKOSSÁGI ügyfelek köre. Annak érdekében, hogy a továbbiakban az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása végső menedékes jogintézmény keretében folytatólagosan biztosított legyen, és mentesüljenek az egyetemes szolgáltatás jogosulatlan igénybevételének szankciója alól, 2022. augusztus 15-ig nyilatkozniuk kell.

 

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet, és az azzal kapcsolatos rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosította az egyetemes szolgáltatás igénybevételére jogosultak körét.

 

A Kormány döntése értelmében 2022. év végéig működőképességük megőrzése érdekében azon mikrovállalkozások, akik már 2022. június 18-án is egyetemes szolgáltatótól vételeztek villamosenergiát, továbbra is rezsicsökkentett, azaz a NEM LAKOSSÁGI egyetemes szolgáltatás árképzésnek megfelelő áron jogosultak villamos energiát vételezni a kormányrendeletben meghatározott 4 606 kWh éves villamosenergia-fogyasztás erejéig. A kedvezmény felhasználási helyenként idő- és fogyasztásarányosan biztosított 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között. Az ezen mennyiségeket meghaladó fogyasztás elszámolása azonban már az egyetemes szolgáltatáson belül biztosított, egyetemes szolgáltató által hirdetményben közzétett áron történik.

 

Az E.ON Áramszolgáltató Kft. azon ügyfelei, akik a Korm. rendelet alapján 2022. augusztus elejétől nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra, 2022. augusztus 15-ig nyilatkozni kötelesek az E.ON Áramszolgáltató Kft. felé az érintett felhasználási helyeik megjelölésével annak érdekében, hogy végső menedékes jogintézmény keretében folytatólagos maradhasson számukra az energiaszolgáltatás, és mentesülhessenek a 2022. augusztus 1-jétől jogosulatlan vételezés miatt alkalmazandó jogkövetkezményektől. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók energiaellátását az E.ON Áramszolgáltató Kft. mint egyetemes szolgáltató 2022. augusztus 1-jétől nem köteles biztosítani, ugyanakkor a nyilatkozat benyújtásával végső menedékes jogintézmény keretében biztosítható a további ellátás. Ezért az E.ON Áramszolgáltató Kft. kéri ezen ügyfeleit, hogy saját érdekükben minél előbb, de legkésőbb augusztus 15-ig e-mailben juttassák el felé a teljeskörűen kitöltött nyilatkozatukat.

 

Az egyetemes villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatás a Részletes információk menüpontban érhető el.

Az ügyintézéshez kapcsolódó dokumentumok a Dokumentumtárban találhatók.

A kitöltött nyilatkozatot az E.ON a kileponyilatkozat@eon.hu e-mail címen fogadja.

A változásokkal kapcsolatos tájékoztatás elérhető az E.ON telefonos ügyfélszolgálatán, nyitvatartási időben a megszokott telefonszámokon, valamint a kizárólag ezen ügyek intézésére a

+36 52 238 099 számon hétköznap 8-17 óra között.