E.ON Pro Bono Program 2019

2019.05.09.

pályázati felhívás nonprofit szervezetek számára

szakértelemen alapuló pro bono támogatás igénybevételére
 

Az E.ON Hungária ZRt. (E.ON) az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésűével pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono támogatás felhasználására. A pro bono tevékenység alatt a vállalatok alkalmazottainak szakértelmen alapuló önkéntes tevékenységét értjük. Ez a segítség komoly hozzáadott értéket képvisel, mely piaci árát a civil szervezetek jellemzően nem vagy nehezen tudják kigazdálkodni, illetve olyan tudásokat biztosít a szervezetek számára, melyek sok esetben készségszinten nincsenek jelen annak működésében. A pro bono tevékenység a cégek számára is kifejezetten értékes, mert annak készség- és motivációerősítő hatása sokféle jótékony hatással bír a cég belső működésére és magukra a munkavállalókra is.
 

Az E.ON Hungária felelősségvállalás rendszere keretében negyedik alkalommal ajánl fel civil szervezetek számára pro bono támogatást az E.ON Pro Bono Maraton pályázat keretében. A vállalat nonprofit szervezetek programjait szeretné szakértelem felajánlással segíteni, azok hatékonyságának javítása érdekében, olyan tudásterületeken, amelyeken az E.ON munkatársak magas szintű ismeretekekkel rendelkeznek. A program keretében egy egész napos pro bono maraton köré szervezve, a kiválasztott civil szervezetek egy-egy fejlesztésre váró projektjeit segíti az energetikai nagyvállalat munkatársai révén.
 

Az E.ON a program részeként, maximum hat hónap időtartamú konzultációra is lehetőséget biztosít, azon szervezetek esetében, amelyeknél a feltárt szervezeti kihívás és a projekt eredményessége miatt a további közös munka indokolt.
 

Kinek szól?

Olyan nonprofit szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek megfelelő kapacitással és elszántsággal rendelkeznek a szervezet egy programjának vagy egészének átfogó fejlesztése érdekében, e mellett kellően átgondolt, előkészített, reális, a szervezet vezetősége által is támogatott projektet kívánnak megvalósítani a megjelölt tudásterületek felhasználása révén.
 

Igénybe vehető tudásterületek

 

A.     Üzleti és pénzügyi tervezés

 

B.     Folyamatszervezés, projektfejlesztés és innováció

 • projektek tervezése, előkészítése
 • projektek menedzselése, monitorozása
 • program menedzsment módszertanok
 • üzleti modellezés, pénzügyi-számviteli kompetenciák, üzletfejlesztés
 • folyamat menedzsment
 • műszaki alapismeretek
 • közbeszerzési / pályázati alapismeretek
 • értékesítése módszertani támogatás
 • termékfejlesztési ismeretek, termék menedzsment területén
   

C.     HR, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések

 • tanácsadás komplex HR-es témákban
 • HR adminisztrációs témákhoz kapcsolódó folyamat tanácsadás  (pl: belépés, kilépés, tanulmányi szerződések)
 • stratégiai gondolkodás és/vagy problémamegoldás szolgáltatás-fejlesztés területeken,
 • munkajogi tanácsadás: foglalkoztatási lehetőségek atipikus munkaviszonyok keretében/ foglalkoztatási kedvezmények,
 • vezetői tanácsadás / business coaching
 • problémák feltárása, folyamatok áttekintése, javaslat a fejlesztésre
 • szervezetfejlesztési tanácsadás
 • toborzás, kiválasztási tanácsadás és tevékenység (folyamat kialakítás, rendszer átvilágítás)
 • egyéni és csoportos képzési, fejlesztési tanácsadás (diagnosztika, program kialakítása, utókövetés, on-the-job támogatási javaslatok)
   

D.     Kommunikáció és marketing

 • pályázó által fontosnak tartott társadalmi ügy láthatóságának növelése
 • helyzetelemzéssel, SWOT-analízissel a lehetséges kommunikációs irányok, kitörési pontok megtalálása
 • kommunikációs stratégia és akcióterv kidolgozása
 • a célcsoportok feltérképezése
 • a szervezet arculatának egységesítése
 • rendezvények előkészítése
 • kiadványok, tájékoztató anyagok, képi és videós tartalmak célcsoportra szabott kivitelezése
 • eligazodás a közösségi és online médiában
 • a 21. századi kommunikációs elvárásoknak való professzionális megfelelés

 

E.      Szervezeten belüli tudásfejlesztés és tudástranszfer

 • hogyan érdemes egy szervezeten belül megosztani a tudást
 • milyen folyamatok és eszközök segíthetik ezt elő
 • mik lehetnek a kockázatai és lehetőségei

 

A pro bono program fő elemei

1.     Diagnózis esemény, a megoldandó probléma és a pályázó szervezetek megismerése, a későbbi beavatkozás pontos megtervezése érdekében (1 – 2 óra időtartamban a maraton előtt néhány héttel),

2.     Pro bono maraton, a fő program elem, mely egy egész napos csoportmunka a szervezet és az E.ON munkatársak részvételével (reggeltől, késő délutánig tartó intervallum),

3.     Utánkövető konzultációs alkalmak, egyéni egyeztetés alapján egy-egy óra időtartamban, azon szervezeteknél, amelyeknél a projekt ezt szükségessé teszik.
 

Mire számíthatnak a kiválasztott szervezetek?

A pro bono program keretében a vállalatnál meglevő tudások, tapasztalatok és képességek biztosítása révén a vállalat munkatársai komplex segítséget biztosítanak a támogatott szervezetek számára. Az eredményes munka érdekében mind a szervezeti munkatársak, mind az E.ON munkatársak nagyfokú elköteleződésre van szükség. A korábbi évek nyertes programjai mind igazolják, hogy a befektetett munka aránylik az egyes projektek eredményességéhez. Fontos, hogy a beterjesztett pályázatok reálisak és egy pro bono program keretében megvalósíthatóak legyenek.
 

Az E.ON Pro Bono Program céljai

a)     Magas hozzáadott értékű tudás biztosítása a pályázati úton kiválasztott szervezetek számára, annak érdekében, hogy hiteles és hosszú távon is hiánypótló programokat tudjanak megvalósítani.

b)     A szervezetek működési hatékonyságának javítása, az üzleti szféra tudásainak és módszertani ismertéinek az átadásával.

c)     Kellően előkészített reális és konkrét projektek kidolgozásának támogatása.

d)     Olyan projektek támogatása, melyek megvalósítása mellett maga a pályázó szervezet is komolyan elköteleződött.

e)     Jelentős társadalmi ügyek megoldását felvállaló szervezetek támogatása.

f)      Az üzleti és a nonprofit szféra találkozásában rejlő alkotó szinergiák kiaknázása a szélesebben értelmezett közösség érdekében.

g)     Közvetlen kapcsoltteremtés, az E.ON számara is fontos területeken aktív szervezetek munkatársaival.
 

Részvételi feltételek és kiválasztási folyamat

A pályázat nyitott minden Magyarországon bejegyzett, nonprofit szervezet vagy társadalmi vállalkozás számára.

Az online jelentkezési lapot 2019. május 27. hétfő 18.00 óráig lehet beadni a https://bit.ly/2VQPUq2 link alatt.
 

A jelentkezési lapon kérjük, röviden fejtsék ki, hogy a milyen szervezeti kihívás / szükséglet mentén fogalmazódik meg a szakértői támogatási igény. Fontos továbbá, hogy érzékelhető legyen, hogy mit szeretne elérni a szervezet, a probléma megoldásával illetve a fejlesztés megvalósításával.
 

A pályázatokat az E.ON és az ÖKA közösen bírálja el. Várhatóan 4 – 5 szervezet kerül kiválasztásra, melyek 2019. szeptember 4-én diagnózis eseményen vesznek részt, majd 2019. szeptember 23-án a pro bono maratonon, melyek Budapesten az E.ON Váci úti székházban kerülnek megrendezésre. Az esetleges utánkövető konzultációk ütemezéséről a csapatok ezt követően egyeztetnek. Ezek a maraton követő 6 hónapban történhetnek meg.
 

A kiválasztott szervezetek útmutató anyagot kapnak, melyben a program kapcsán megfogamzott tudnivalók szerepelnek. A szervezetek képviselőinek írásos nyilatkozatban garantálni kell az útmutatóból megismert részvételi feltételek elfogadását. A nyertes szervezetek képviselőinek vállalniuk kell, hogy a program eredményes megvalósításához a szükséges létszámban jelen lesznek a program teljes ideje alatt.
 

Minimum elvárások a nyertes szerveztek felé:

 • Az online pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és határidőre való beküldése
 • A megoldandó szervezeti kihívás vagy fejlesztésre váró projekt megfelelő bemutatása
 • A megfelelő szervezeti és vezetői elköteleződés biztosítása
 • Minimum 2 maximum 4 megfelelően felkészült munkatárs részvételének garantálása a diagnózis, a maratonon illetve az utánkövetés során.
   

A kiválasztásnál az alábbi kritériumok érvényesülnek:

 • A szervezet átláthatósága, hírneve és hitelessége
 • A megoldandó feladat / probléma megfogalmazása
 • A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek és támogató környezetének elkötelezettsége
 • A támogatandó ügy társadalmi jelentősége
 • A szervezet küldhetésének illeszkedése az E.ON feleségvállalási stratégiájához

A kiválasztás a szempontrendszerek egészének komplex elemzése alapján történik meg. Nem jelent egyértelmű előnyt az, ha egy szervezet már nagyobb és jobban intézményesült, de ideális, ha a szervezet mérete akkora, hogy elbírja a projekt által generált plusz feladatok megvalósítását. A szervezetek részvételéről a végső döntés az első személyes találkozást jelentő diagnózis után hozzák meg a Szervezők.     
    

Nem pályázhat:

 • Politikai párt
 • Párt által alapított alapítvány / egyesület
 • Munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet
   

Egyéb szabályok:

 • Egy szervezet csupán egy pályázati anyagot nyújthat be.
 • A részvétel nem jelent anyagi terhet a jelentkező szervezetek számára, ugyanakkor az E.ON fent nevezett szakmai segítségnyújtáson túl, további támogatást nem biztosít a kiválasztott szervezetek számára.
 • A programokra való eljutás a kiválasztott szervezetek kötelezettsége.
 • A szervezők fenntartják a jogot a megvalósítás menetének és a részvételi feltételek megváltoztatására.


Kapcsolat:

Önkéntes Központ Alapítvány

F. Tóth András

E-mail: ftoth.andras[kukac]onkentes.hu


A tavalyi programról készült videónkat itt nézheted meg: