Eljött a tavaszi gallyazás ideje – ne feledd: emberéletek is múlhatnak rajta!

2019.04.04.


Nem csak látványnak szép, biztonsági kérdés is az áramvezetékek közelében lévő magasra növő növényzet, fák, ágak eltávolítása, alakítása, metszése.

 

Kertszépítés, kertépítés, gereblyézés, ültetés, komposztálás – megannyi aktuális kerti munka, arra azonban kevesen gondolnak, hogy megmetsszék azoknak a fáknak az ágait, szükség szerint kivágják azokat a fákat, amelyek az ingatlanukat érintő villamos vezetékek közelében vannak. A túl magasra nőtt, a vezetéket veszélyes távolságban megközelítő fák, ágak nemcsak üzemzavart, áramkimaradást okozhatnak, amely a lakókörnyezetnek kellemetlenséget jelent, hanem élet- és balesetveszélyt is jelentenek.
 

Akár emberéletek is múlhatnak azon, ha a vezeték közelében nem megfelelően gondozott fák vannak. Néhány évvel ezelőtt egy kislány például azért szenvedett égési sérüléseket, mert felmászott egy eperfára, s annak ága – meghajolva a gyerek súlya alatt – a vezetékkel érintkezett.
 

Biztonsági övezetek
 

Az áramhálózat biztonsági övezetében fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében

  • 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,
  • 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,
  • 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetéket.

 

Távolságok értelmezése

 

A táblázatban megadott minimális távolságok megítéléséhez a villanyvezeték és a növényzet szél által okozott mozgásából adódó távolságokat kell figyelembe venni.

 


Érdemes erre már a kert tervezésekor, a fák, bokrok, cserjék ültetésekor odafigyelni.
 

Nemcsak az élet- és balesetveszély elkerülése vagy megszüntetése miatt van szükség azon fák metszésére, eltávolítására, amelyek a fenti távolságokat elérik, megközelítik, hanem azért is, mert a vezetéket megközelítő, elérő, ahhoz súrlódó ágak is üzemzavart okozhatnak. Ugyanilyen veszélyt jelentenek a biztonsági övezeten kívül lévő olyan fák, amelyek magasságuknál, terjedelmüknél fogva szeles, viharos időben rádőlhetnek a vezetékre és elszakíthatják azt.
 

Sokan nem is gondolják, hogy az annyi bosszúságot okozó – akár csak néhány perces – áramkimaradásoknak talán éppen a tulajdonukban álló és a vezetéket megközelítő, elérő fa az okozója. A klímaváltozás miatt fellépő egyre gyakoribb viharok, szélsőséges időjárási tényezők és körülmények a faágakat letörve, fák kidőlését okozva akár többórás üzemzavart, élet- és balesetveszélyt is előidézhetnek.
 

A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa vagy kezelője köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.
 

Feszültségmentesítés
 

 

A munkálatok elvégzésének idejére természetesen feszültség mentesíteni kell az adott vezetékszakaszt, ezért a munkavégzés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal be kell jelenteni az E.ON-nál az alábbi telefonszámokon:
 

Elérhetőségek:
Telefon:  06-52/512-400
Mobil:     30/20/70-45-99-600

 

Az E.ON áramhálózati társasága térítésmentesen végzi el a feszültségmentesítést. Érdemes még időben gondolkodni a növényeken történő beavatkozások elvégzésén, mert ha nem az ingatlantulajdonos, hanem az áramhálózati társaság kezdi meg a munkálatokat, abban az esetben nem a tulajdonosi esztétikai elképzelései vagy kertépítészeti szempontok érvényesülhetnek. Az áramhálózati társaság vagy vállalkozó kizárólag a jogszabályok által meghatározott műszaki előírások alapján, valamint az élet- és balesetveszély elhárítása és a vagyonvédelmi elvek szerint végzi a biztonsági övezet tisztántartási munkálatait.
 

Mi lesz a levágott ágakkal?
 

A gallyazás során levágott ágak, gallyak a terület tulajdonosát illetik meg.
 

A lenyesett növényi hulladékot – amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem mond le róla  – az E.ON által megbízott gallyazó a biztonsági övezet határán kívül rendezetten hagyja ott, oly módon, hogy az aa közterületi utak, járdák forgalmát nem veszélyeztetheti, ill. nem rakható le olyan helyre, ahol elhelyezése kárt okozhat. Ha a helyszínen veszélymentes lerakásra nincs lehetőség, a hulladékot elszállítják és arra alkalmas helyen tárolják és erről az ingatlantulajdonost értesítik.
 

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa vagy kezelője írásban lemond levágott növényi hulladékról, az E.ON vállalkozója azt helyszínről folyamatosan a tulajdonossal egyeztetett módon elszállítja.
(belterületen el kell szállítani a munkaterületről és arra alkalmas helyen kell tárolni, külterületen vagy el kell szállítani a munkaterületről, vagy a helyszínen kell aprítani és elteríteni.)
 

Az E.ON rendszeresen újsághirdetésben vagy egyéni módon felhívásban kéri a tulajdonosokat, hogy a fenti beavatkozásokat végezzék vagy végeztessék el.
 

Kérjük, hogy a felhívásban foglaltak szerint az ingatlantulajdonosok szíveskedjenek együttműködni az áramhálózati társaságokkal annak érdekében, hogy a megfelelően gondozott fák, növények ne okozzanak áramkimaradásokat és feszültségproblémákat.
 

A tapasztalatok alapján az együttműködés területén még sokat lehet javítani, hiszen gyakran csak a lakossági tiltakozásról hallani egy-egy kényszerű fakivágás kapcsán, az ezzel elhárított élet- és balesetveszélyről és a többi lakossági fogyasztó esetleges gallyazás elmaradása miatti zavartatásról nem.

A gallyazás során segítő közreműködésükre számítunk.

A biztonsági övezettel kapcsolatos főbb rendelkezéseket a villamos energiáról szóló törvény 2007. évi LXXXVI. törvény 124.§, (2) bek., a 133.§, 137.§, valamint a villamosművek, a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I:22.) NGM rendelet tartalmazza, amely a weboldalunkon itt  található meg.