E.ON Pro Bono Program 2021

2021. 06.01.

 

 
 
 
Pályázati felhívás nonprofit szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono támogatás igénybevételére

 


Az E.ON Hungária Csoport (E.ON) az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével idén is pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono támogatás felhasználására. A pro bono tevékenység alatt a vállalatok alkalmazottainak szakértelmen alapuló önkéntes támogatását értjük. A pro bono projekt olyan tudásokat biztosít a szervezetek számára, melyek sok esetben hiányosak a szervezet működésében, melyek nagyban segíthetik annak sikeres fejlődését. A pro bono tevékenység egyúttal komoly értéket képvisel a vállalatok és a munkavállalók számára is, mert annak készség- és motivációerősítő hatása jótékony hatással bír a vállalati kultúrára és a munkavállalókra is.
 

Az E.ON Hungária Csoport felelősségvállalás rendszere keretében - a pro bono projekt által - hatodik alkalommal ajánlja fel civil szervezetek számára dolgozói magas szintű szaktudását. A vállalat nonprofit szervezetek programjait szeretné e szakértelem felajánlással segíteni, azok hatékonyságának javítása érdekében, a meghatározott tudásterületeken. A kiválasztott civil szervezetek egy-egy fejlesztésre szoruló projektjét támogatja az energetikai nagyvállalat munkatársai révén.
 

Az E.ON a program részeként, maximum három hónap időtartamú konzultációra is lehetőséget biztosít azon szervezetek esetében, amelyeknél a feltárt szervezeti kihívás és a projekt eredményességének biztosítása a közös munka folytatását indokolja.
 

Kiknek szól?

Olyan nonprofit szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek

 • megfelelő kapacitással és motivációval rendelkeznek a szervezet egy-egy programjának vagy területének átfogó fejlesztése tekintetében.
 • kellően átgondolt, előkészített, reális, a szervezet vezetősége által is támogatott fejlesztési ötletet kívánnak benyújtani, a meghatározott tudásterületek felhasználása révén.


Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nem a szervezet adományszervezéssel kapcsolatos feladatai köré szerveződnek, hanem az alább nevesített tudások (pl. új szolgáltatások megtervezése, a meglevők hatékonyságának a javítása) felhasználásával kívánnak komplex fejlesztést megvalósítani. Kérjük, hogy ne tekintsenek erre a programra forrásteremtési lehetőségként.

 

Az E.ON Pro Bono 2021 program keretében igénybe vehető tudásterületek

 

A.     Folyamatszervezés, projektfejlesztés és innováció

 • projektek tervezése, előkészítése
 • projektek menedzselése, monitorozása
 • program menedzsment módszertanok
 • üzleti modellezés, pénzügyi-számviteli kompetenciák, üzletfejlesztés
 • folyamat menedzsment
 • műszaki alapismeretek
 • közbeszerzési / pályázati alapismeretek
 • értékesítési módszertani támogatás
 • termékfejlesztési ismeretek, termék menedzsment területén

B.      HR, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések

 • tanácsadás komplex HR-es témákban
 • HR adminisztrációs témákhoz kapcsolódó folyamat tanácsadás (pl.: belépés, kilépés, tanulmányi szerződések)
 • stratégiai gondolkodás és/vagy problémamegoldás szolgáltatás-fejlesztés területeken
 • munkajogi tanácsadás: foglalkoztatási lehetőségek atipikus munkaviszonyok keretében/ foglalkoztatási kedvezmények
 • vezetői tanácsadás / business coaching
 • problémák feltárása, folyamatok áttekintése, javaslat a fejlesztésre
 • szervezetfejlesztési tanácsadás
 • toborzás, kiválasztási tanácsadás és tevékenység (folyamat kialakítás, rendszer átvilágítás)
 • egyéni és csoportos képzési, fejlesztési tanácsadás (diagnosztika, program kialakítása, utókövetés, on-the-job támogatási javaslatok)

C.      Kommunikáció és marketing

 • pályázó által fontosnak tartott társadalmi ügy láthatóságának növelése
 • helyzetelemzéssel, SWOT-analízissel a lehetséges kommunikációs irányok, kitörési pontok megtalálása
 • kommunikációs stratégia és akcióterv kidolgozása
 • a célcsoportok feltérképezése
 • a szervezet arculatának egységesítése
 • rendezvények előkészítése
 • kiadványok, tájékoztató anyagok, képi és videós tartalmak célcsoportra szabott kivitelezése
 • eligazodás a közösségi és online médiában
 • a 21. századi kommunikációs elvárásoknak való professzionális megfelelés

D.     Szervezeten belüli tudásfejlesztés

 • hogyan érdemes egy szervezeten belül megosztani a tudást
 • milyen folyamatok és eszközök segíthetik ezt elő
 • mik lehetnek a kockázatai és lehetőségei

 

A Pro Bono 2021 program fő elemei

1.      Előszűrés: a pályázatok értékelése, illetve a jelentkezők telefonos vagy személyes megkeresése.

2.      Prezentációs esemény, mely során az előszűrésen továbbjutott szervezetek rövid bemutatót tartanak az E.ON munkatársai számára a megoldandó szervezeti kihívásról, mely egyúttal a szervezet rövid bemutatásra is lehetőséget ad. A prezentációkat követően a szervezetek azonnali visszajelzést kapnak az E.ON munkatársaitól és megtörténik a nyertesek kiválasztása is. Az esemény tervezett helyszíne az E.ON budapesti székháza.

3.      Diagnózis esemény: a megoldandó probléma és a pályázó szervezetek megismerése, a későbbi beavatkozás pontos megtervezése érdekében. Ennek keretében a közös munka céljai, a beavatkozási területek és a célindikátorok is meghatározásra kerülnek (2-3 óra időtartamban a maraton előtt néhány héttel).

4.      Pro bono maraton: a fő program elem, mely egy egész napos csoportmunka a szervezet és az E.ON munkatársak részvételével (reggeltől késő délutánig tartó intervallum).

5.      Utánkövető konzultációs alkalmak, egyéni egyeztetés alapján egy-egy óra időtartamban azon szervezeteknél, amelyeknél ez indokolt, és megvan a csapattagok egyetértése.

A koronavírus járvány miatt a találkozók szükség esetén online konferencia eszközök segítségével valósulhatnak meg, melyek lebonyolításához szakmai és technikai hátteret biztosítunk.


Mire számíthatnak a kiválasztott szervezetek?

A pro bono program keretében a vállalatnál meglevő tudások, tapasztalatok és képességek biztosítása révén a vállalat munkatársai komplex tanácsadást biztosítanak a támogatott szervezetek számára. Az eredményes munka érdekében mindez a szervezeti munkatársak, és az E.ON munkatársak nagyfokú elköteleződése révén valósul meg. A korábbi évek nyertes programjai mind igazolják, hogy a befektetett munka egyenesen aránylik az egyes projektek eredményességéhez. Fontos, hogy a benyújtott pályázatok reálisak és egy pro bono program keretében megvalósíthatóak legyenek. A probléma jó összefoglalása lényeges, mert a közös munkának ez képezi az alapját. Annak megoldására tett javaslat és munkaterv kialakítása elsősorban a vállalati tanácsadók dolga, mely megvalósításában mindkét fél közösen vesz részt, tudása legjavát nyújtva. Fontos, hogy a beküldött pályázatok és a későbbi projekt munka is maradjon meg az eredetileg kitűzött célok megvalósítása mellett és lehetőség szerint ne szűküljön le a szervezet adományszervezése körüli feladatokra.

 

Az E.ON Pro Bono Maraton céljai

a)      Megfelelően előkészített, reális, a kiírásban megfogalmazott feltételeknek megfelelő projektek megvalósításának támogatása,

b)      Magas hozzáadott értékű tudás biztosítása a pályázati úton kiválasztott szervezetek számára, annak érdekében, hogy hiteles és hosszú távon is hiánypótló programokat vagy új szolgáltatásokat tudjanak megvalósítani,

c)      A szervezetek működési hatékonyságának javítása, az E.ON munkatársak tudásának és módszertani ismereteinek biztosítása révén,

d)      Olyan projektek támogatása, melyek megvalósítása mellett maga a pályázó szervezet is komolyan elköteleződött,

e)      Jelentős társadalmi ügyek megoldását felvállaló szervezetek támogatása,

f)       Közvetlen kapcsolatteremtés, az E.ON számara is fontos területeken aktív szervezetek munkatársaival.

 

Részvételi feltételek és kiválasztási folyamat
 

A pályázat nyitott minden Magyarországon bejegyzett, nonprofit szervezet vagy civil alapítású társadalmi vállalkozás számára.
 

Az online jelentkezési lapot 2021. június 30. szerda 18.00 óráig lehet beadni a https://forms.office.com/r/XEeLHkVjLa link alatt.
 

A jelentkezési felületen kérjük, fejtsék ki, hogy milyen szervezeti kihívás / szükséglet mentén fogalmazódik meg a szakértői támogatási igény. Fontos továbbá, hogy érzékelhető legyen, hogy a szervezet mit tett ez idáig a megoldás érdekében, mit szeretne elérni a probléma megvalósításával, milyen célcsoportokra milyen hatással lehet az adott fejlesztés, illetve mit tud a szervezet tenni a létrehozott eredmények fenntartása érdekében.
 

A pályázatokat az E.ON és az ÖKA közösen bírálja el, az előzetes szűrés után. Az előzetes szűrésen továbbjutó szervezetek számára biztosított prezentációs alkalomra előreláthatólag 2021. július 20-án kerül sor. Az idei évben várhatóan 3–4 szervezet kerül kiválasztásra, melyek 2021. szeptember közepén (várhatóan szeptember 15-én) diagnózis eseményen vesznek részt, majd 2021. szeptember végén (várhatóan szeptember 28-án) a pro bono maratonon, melyek személyesen Budapesten az E.ON Váci úti székházában vagy ha a járványhelyzet indokolja, online felületen kerülnek megrendezésre. Az esetleges utánkövető konzultációk ütemezéséről a csapatok ezt követően egyeztetnek. Ezek a maratont követő 3 hónapban valósulnak meg.
 

A kiválasztott szervezetek útmutató anyagot kapnak, melyben a program eredményes megvalósításához szükséges tudnivalók szerepelnek. A szervezetek képviselőinek írásos nyilatkozatban vállalniuk kell az útmutatóból megismert részvételi feltételek elfogadását. A kiválasztott szervezetek kötelesek a program eredményes megvalósításához minden programelemen, meghatározott létszámban jelen lenni.

 

Minimum elvárások a nyertes szerveztek felé:

 • Az online pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és határidőre való beküldése
 • A megoldandó szervezeti kihívás vagy fejlesztésre váró projekt megfelelő bemutatása
 • A megfelelő szervezeti és vezetői elköteleződés biztosítása
 • Minimum 2, maximum 4 megfelelően felkészült munkatárs részvételének garantálása a diagnózis, a maraton, illetve az utánkövetésen.  

A kiválasztásnál az alábbi kritériumok érvényesülnek:

 • A megoldandó feladat / probléma megfogalmazása
 • A projekt megvalósíthatósága és fenntarthatósága
 • A létrejövő új program, szolgáltatás vagy projekt társadalmi hasznossága
 • A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek és támogató környezetének elkötelezettsége
 • A szervezet küldetése, hírneve és hitelessége


A kiválasztás a szempontrendszerek egészének komplex elemzése alapján történik meg. Nem jelent egyértelmű előnyt az, ha egy szervezet nagyobb vagy jobban intézményesült, de ideális, ha a szervezet biztosítani tudja a projekt által generált plusz feladatok megvalósítását. A szervezetek programba való bejutásáról a végső döntést a prezentációs esemény során hozzák meg a Szervezők.     

 

Nem pályázhat:

 • Politikai párt
 • Párt által alapított alapítvány / egyesület
 • Munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet

Egyéb szabályok:

 • Egy szervezet csupán egy pályázati anyagot nyújthat be.
 • A részvétel nem jelent anyagi terhet a jelentkező szervezetek számára, ugyanakkor az E.ON fent nevezett szakmai segítségnyújtáson túl további támogatást nem biztosít a kiválasztott szervezetek számára.
 • A programokra való eljutás a kiválasztott szervezetek kötelezettsége.
 • A szervezők fenntartják a jogot a megvalósítás menetének és a részvételi feltételek megváltoztatására.

 

 

 

Kapcsolat:

Önkéntes Központ Alapítvány

Tarcsai Judit

E-mail: tarcsai.judit[kukac]onkentes.hu