E.ON Pro Bono Maraton 2018

2018.05.02.

 

Pályázati felhívás civil szervezetek számára szakételemen alapuló pro bono támogatás igénybevételére

Az E.ON Hungária ZRt. (E.ON) az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésűével pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono támogatás(1) felhasználására.

 

Az E.ON Hungária felelősségvállalás rendszere(2) keretében harmadik alkalommal ajánl fel civil szervezetek számára pro bono támogatást az E.ON Pro Bono Maraton pályázat keretében. A vállalat nonprofit szervezetek programjait szeretné szakértelem felajánlással segíteni, azok hatékonyságának javítása érdekében, olyan tudásterületeken, amelyeken az E.ON munkatársak magas szintű ismeretekekkel rendelkeznek. A program keretében egy egész napos pro bono maraton köré szervezve a kiválasztott civil szervezetek egy-egy fejlesztésre váró projektjeit segíti az energetikai nagyvállalat munkatársai révén.

 

Az idei felhívás keretében - a korábbi maratonok pozitív tapasztalataira építve - az E.ON újdonságként, maximum hat hónapos utánkövetésre is lehetőséget biztosít, azon szervezetek esetében, amelyeknél a projekt sikere érdekében a további közös munka indokolt. Az utánkövető konzultációk során a csapatok a megfelelő megvalósítás biztosítása érdekében alkalmanként néhány órás időkeretben egyeztetnek.

 

A pro bono program három fő elemből épül fel

 

1. Diagnózis esemény, a megoldandó probléma és a pályázó szervezet megismerésére, a későbbi beavatkozás pontos megtervezhetősége érdekében (1 – 2 óra időtartamban a maraton előtt néhány héttel)

2. Pro bono maraton, a fő program elem, mely egy egész napos csoportmunka a szervezet és az E.ON munkatársainak közös részvételével (reggeltől, késő délutánig tartó intervallum)

3. Program utánkövetés, azon szervezeteknél, amelyeknél a projekt keretei ezt szükségessé teszik.

 

Olyan szervezetek jelentkezését várjuk, melyek az alábbi területen kívánnak professzionális segítséget igénybe venni:

 

A.      Üzleti és pénzügyi tervezés

B.      Folyamatszervezés, projektfejlesztés és innováció

  • projektek tervezése, előkészítése
  • projektek menedzselése, monitorozása
  • program menedzsment módszertanok
  • üzleti modellezés, pénzügyi-számviteli kompetenciák, üzletfejlesztés
  • folyamat menedzsment
  • műszaki alapismeretek
  • közbeszerzési / pályázati alapismeretek
  • értékesítése módszertani támogatás
  • termékfejlesztési ismeretek, termék menedzsment területén

  C.      HR, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések

   • tanácsadás komplex HR-es témákban
   • HR adminisztrációs témákhoz kapcsolódó folyamat tanácsadás  (pl: belépés, kilépés, tanulmányi szerződések)
   • stratégiai gondolkodás és/vagy problémamegoldás szolgáltatás-fejlesztés területeken,
   • munkajogi tanácsadás: foglalkoztatási lehetőségek atipikus munkaviszonyok keretében/ foglalkoztatási kedvezmények,
   • vezetői tanácsadás / business coaching
   • problémák feltárása, folyamatok áttekintése, javaslat a fejlesztésre
   • szervezetfejlesztési tanácsadás
   • toborzás, kiválasztási tanácsadás és tevékenység (folyamat kialakítás, rendszer átvilágítás)
   • egyéni és csoportos képzési, fejlesztési tanácsadás (diagnosztika, program kialakítása, utókövetés, on-the-job támogatási javaslatok)

   D.      Kommunikáció és marketing

    • pályázó által fontosnak tartott társadalmi ügy láthatóságának növelése
    • helyzetelemzéssel, SWOT-analízissel a lehetséges kommunikációs irányok, kitörési pontok megtalálása
    • kommunikációs stratégia és akcióterv kidolgozása
    • a célcsoportok feltérképezése
    • a szervezet arculatának egységesítése
    • rendezvények előkészítése
    • kiadványok, tájékoztató anyagok, képi és videós tartalmak célcsoportra szabott kivitelezése
    • eligazodás a közösségi és online médiában
    • a 21. századi kommunikációs elvárásoknak való professzionális megfelelés

    E.       Szervezeten belüli tudásmegosztás, tudásfejlesztés folyamatai, eszközei, gondolkodásmódja

     • hogyan érdemes egy szervezeten belül megosztani a tudást
     • milyen folyamatok és eszközök segíthetik ezt elő
     • mik lehetnek a kockázatai és lehetőségei

     F.       Villamos energiával és/vagy földgázzal kapcsolatos műszaki és biztonságtechnikai ügyek

      • rezsiköltségek miből tevődnek össze (áram/gáz számlamagyarázat)
      • ezen költségek hogyan csökkenthetők – „Kevesebbért többet!”
      • milyen további műszaki megoldások lehetségesek – Hogy kapcsolható össze a jelen technikai megoldásai a jövővel?
      • áram/gáz-ellátás a kezdetektől a végéig – az igénybejelentéstől a bekapcsolásig
      • áram/gáz-ellátási probléma/megszakadás esetén milyen fórumokhoz/személyekhez fordulhatnak – személyes(ebb) kapcsolatok kialakítása
      • mit tegyenek, ha költöznek – Ingatlan csere/vétel esetén szükséges ügyfélcsere – teendők
      • milyen lehetőségek vannak az egyetemes szolgáltatási és a szabadpiacon – előnyök/hátrányok/konklúzió
      • a fogyasztási helyek/berendezések, szabadtéri rendezvények milyen biztonsági előírásoknak kell, hogy megfeleljenek – „Technológiai/műszaki, valamint munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások ismertetése”

       

      Az E.ON Pro Bono Maraton céljai

       

      a)      Magas hozzáadott értékű tudás biztosítása a pályázati úton kiválasztott szervezetek számára, annak érdekében, hogy hiteles és hosszú távon is hiánypótló programokat tudjanak megvalósítani.

      b)      Az üzleti és a nonprofit szféra találkozásában rejlő alkotó szinergiák kiaknázása a szélesebben értelmezett közösség érdekében.

      c)      A szervezetek működési hatékonyságának javítása, az üzleti szféra tudásainak és módszertani ismertéinek az átadásával.

      d)      Kellően előkészített reális és konkrét projektek kidolgozásának támogatása.

      e)      Olyan projektek támogatása, melyek megvalósítása mellett maga a pályázó szervezet is komolyan elköteleződött.

      f)       Jelentős társadalmi ügyek megoldását felvállaló szervezetek támogatása.

      g)      Közvetlen kapcsoltteremtés, az E.ON számara is fontos területeken aktív szervezetek munkatársaival.

       

      Részvételi feltételek és kiválasztási folyamat

       

      A pályázat nyitott minden Magyarországon bejegyzett, közhasznú non-profit szervezet vagy civil alapítású társadalmi vállalkozás számára. Energetikai témában (F. kategória) állami vagy önkormányzati fenntartású intézmények is pályázhatnak.

       

      Az online jelentkezési lapot 2018. junius 4.  18.00 óráig lehet beadni a https://bit.ly/2HS12vZ  link alatt.

       

      A jelentkezési lapban kérjük röviden, de minél konkrétabban fejtsék ki, hogy a milyen szervezeti kihívás / szükséglet mentén fogalmazódik meg a támogatási igény. Fontos továbbá, hogy az is jól látható legyen, hogy mit szeretne elérni az adott szervezet a probléma megoldásával illetve a fejlesztés megvalósításával.

       

      A pályázatokat az E.ON és az ÖKA közös munkacsoportja bírálja el. Várhatóan 4 – 5 szervezet kerül kiválasztásra, melyek 2018. szeptember 14-én diagnózis eseményen vesznek részt, majd 2018. november 9-én a pro bono maratonon, melyek Budapesten az E.ON Váci úti székházban kerülnek megrendezésre. Az esetleges utánkövetésről a csapatok ezt követően egyeztetnek.

       

      A nyertes szervezetekkel képviselőinek nyilatkozatban kell garantálni a részvételi feltételek elfogadását. A nyertes szervezeteknek vállalnia kell, hogy a program eredményes megvalósításához szükséges létszámban jelen lesznek a programok teljes ideje alatt. A program kisebb létszámú csoportmunkaként és kevésbé nagyobb létszámú oktatásként képzelendők el.

       

      Minimum elvárások a nyertes szerveztek felé:

      • Az online pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és határidőre való beküldése
      • A megoldandó szervezeti kihívás vagy fejlesztésre váró projekt megfelelő bemutatása
      • A megfelelő szervezeti és vezetői elköteleződés biztosítása
      • Minimum 2 maximum 4 megfelelően felkészült munkatárs részvételének garantálása a diagnózis, a maratonon illetve az utánkövetés során.

       

      A kiválasztásnál az alábbi kritériumok érvényesülnek:

      • A szervezet küldetése, hírneve és hitelessége
      • A megoldandó feladat / probléma megfogalmazása
      • A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek és támogató környezetének elkötelezettsége
      • A támogatandó ügy társadalmi jelentősége
      • A szervezet küldhetésének illeszkedése az E.ON feleségvállalási stratégiájához

       

      Nem pályázhat:

      • párt
      • párt által alapított alapítvány / egyesület
      • munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet

       

      Egyéb szabályok:

      • Egy szervezet csupán egy pályázati anyagot nyújthat be.
      • A részvétel nem jelent anyagi terhet a jelentkező szervezetek számára, ugyanakkor az E.ON fent nevezett szakmai segítségnyújtáson túl további támogatást nem biztosít a kiválasztott szervezetek számára.
      • A programokra való eljutás a kiválasztott szervezetek kötelezettsége.
      • A szervezők fenntartják a jogot a megvalósítás menetének és a részvételi feltételek megváltoztatására.

       

      Kapcsolat:

      Önkéntes Központ Alapítvány
      F. Tóth András
      E-mail: ftoth.andras[kukac]onkentes.hu

      (1) A pro bono tevékenység alatt a vállalatok alkalmazottainak szakértelmen alapuló önkéntes tevékenységét értjük. Ez a segítség komoly hozzáadott értéket képvisel, mely piaci árát a civil szervezetek jellemzően nem vagy nehezen tudják kigazdálkodni. A pro bono tevékenység értékes a cégek számára is, mert annak csapat- és motivációerősítő hatása sokféle jótékony hatással bír a cég belső működésére.

       

      (2) „Az E.ON Hungária Csoport vállalatai és munkatársai számára a Társadalmi Felelősségvállalás (CR) arról a szerepvállalásról szól, amit vállalatként és egyénként egyaránt a társadalomért teszünk az alapvető üzleti tevékenységünkön, szociális befektetéseinken, jótékonysági programjainkon és a közérdeken való elkötelezettségén keresztül.

      Az E.ON számára a "társadalmi felelősségvállalás" olyan érték, ami minden cselekedetünket áthatja. Vállalatunk nem titkolt célja, hogy üzleti teljesítményünk kimagasló legyen. Ennek a célnak azonban összhangban kell állnia alkalmazottaink, ügyfeleink és beszállítóink érdekeivel és környezetünk, társadalmunk szükségleteivel. Sikereinket csak ebben az esetben tekinthetjük valóban sikernek, s csak így tarthatóak fent hosszútávon. Szilárd meggyőződésünk, hogy csak úgy válhatunk a világ piacvezetőjévé, ha gondolkodásunkban és tetteinkben szem előtt tartjuk társadalmunk hosszú távú érdekeit.”