Játékszabályzat az E.ON Hungária Zrt. és a blinkee.city közös Eb nyereményjátékához

Fogalmi meghatározások

 

JÁTÉKOS:  A jelen játékszabályzat 1.1 pontja szerint meghirdetett játékban az ott megadott módon részt vevő, 2021. július 11. napján a blinkee.city tulajdonában lévő e-robogót mobil applikáción keresztül kibérlő felhasználó.

SZERVEZŐ/ADATKEZELŐ: A nyereményjáték során az azt meghirdető bejegyzéshez keletkezett információk, személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározó jogi személy.

SZERVEZŐ/ADATKEZELŐ: E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám: 01-10-043518; elérhetőség: facebook@eon.hu)

1) A Szervező nyereményjátékot hirdet, amelyben játékosok előre meghatározott módon vehetnek részt. A játékosok nyereményeket kaphatnak, ha teljesül a játékszabályzatban foglalt feltétel.

1.1. A játék menete, időtartama, részt vevő játékosok és nyeremények

1.1.1. 2021. július 11. napját megelőzően a blinkee.city dolgozói 20 db UEFA fekete BUDAPEST feliratú pólót és UEFA fekete Magyarország feliratú pólót (vegyesen) illetve összesen 20 db félig leeresztett Adidas TOP CAPITANO 5 típusú futball-labdát helyeznek el a véletlenszerűség elvének megfelelő módon összesen 20, a blinkee.city tulajdonában lévő e-robogó csomagtartó dobozában.

1.1.2. A promócióban a Magyarországon a blinkee.city tulajdonában lévő, összesen 10 Budapest területén bérbe vehető, illetve 10 Pécs területén bérbe vehető e-robogó vesz részt.

1.1.3. A promóció 2021. július 11. 0:00 percétől 2021. július 11. .23:59-ig tart.

1.1.4. A játékban részt vehet minden olyan 16. életévét betöltött, legalább féléves, érvényes AM vagy annál magasabb kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező természetes személy, aki a blinkee.city mobil applikációjában regisztrációkor kért adatokat megadta és a szerződési feltételeket is elfogadta.

1.1.5. A játék során a promóció időtartama alatt át nem vett nyeremény(ek) visszakerül(nek) a Szervezőhöz.

1.2. A nyertes(ek) kiválasztása

1.2.1. A részt vevő játékosok, felhasználók közül a nyertes(ek) a véletlenszerűség elve szerint kerül(nek) ki, úgy, hogy a promóció időtartama alatt azon blinkee.city tulajdonában lévő e-robogót bérel ki, amelynek csomagtartó dobozában a nyeremények korábban elrejtésre kerültek. A szervező a véletlenszerűség elvének eleget téve választ ki 10 blinkee.city robogót Budapesten és 10 blinkee.city robogót Pécsett, amelyekben az első bérlőt illeti a nyeremény. A további bérlőket nem illeti nyeremény.

1.2.2. Minden olyan résztvevő nyertesnek minősül, aki a promóció időtartama során olyan blinkee.city tulajdonában lévő e-robogót bérel ki, amelynek csomagtartó dobozában nyereményt talál.

1.3. A nyeremények átvétele

1.3.1. A nyereményt a promóció időtartama alatt a blinkee.city tulajdonában lévő e-robogó felhasználója, kibérlője a robogó csomagtartó dobozából kiveheti, a továbbiakban szabadon rendelkezhet vele.

1.3.2. A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges minőségi kifogásokért a termékek gyártójának garanciális vállalásai az irányadók.

1.3.3. A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások (pl. a helyszínre utazás költségei, blinkee.city robogó bérlés, stb.) a Játékost terhelik.

1.4. Egyéb rendelkezések

1.4.1. Az adott nyereményjátékkal kapcsolatban további információ a Szervezőtől kérhető.

1.4.2. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elfogadja jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

1.4.3. A Játékosok elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

 

E.ON Hungária Zrt., Szervező