Védendő fogyasztók

Szociálisan rászoruló ügyfelek
Ki minősül szociálisan rászoruló ügyfélnek?

Az a fogyasztó, aki:

 • ápolási díjban részesül,
 • aktív korúak ellátásában részesül,
 • időskorúak járadékéban részesül,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • lakásfenntartási támogatásban vagy a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
 • otthonteremtési támogatásban részesül,
 • nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásba helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket,
 • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll.
Milyen szolgáltatást vehetnek igénybe a szociálisan rászoruló ügyfelek?
 • Részletfizetés vagy fizetési haladék,
 • Előre fizetős mérő használata (a feltöltő kártyás mobiltelefonokhoz hasonlóan működő mérőóra, az előre feltöltött összeg erejéig fogyasztható az energia).
Hogyan igazolható a szociális rászorultság?

A szükséges nyomtatvány A) és B) részének kitöltésével, vagy

A nyomtatvány A) részének kitöltésével és egy hivatalos szerv által kiállított igazolással vagy határozattal a fenti támogatások/jogalapok megállapításának valamelyikéről.

A nyomtatvány

 • A) részét a fogyasztó tölti ki és az adatok valódiságát aláírásával igazolja.
 • B) részét az eljáró igazgatási szerv tölti ki és hitelesíti.

A dokumentumokat a kitöltés dátumától számított 30 napig fogadjuk el. 

Fogyatékkal élő ügyfelek
Ki minősül fogyatékkal élő ügyfélnek?

Az a fogyasztó, aki:

 • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesül,
 • a vakok személyi járadékában részesül,
 • életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti az áramszolgáltatás/földgázellátás megszakadása vagy kikapcsolása. 
Milyen szolgáltatást vehetnek igénybe a fogyatékkal élő ügyfelek?

Az orvos által megállapított korlátozottsági besorolástól függően az alábbi szolgáltatásokat igényelhetik:

 

Ha a korlátozottsági besorolás:

 

áram esetében:

 • "ba” (vakok személyi járadéka)
 • „bb” (fogyatékossági támogatás)

gáz esetében:

 • „a” (vakok személyi járadéka)
 • „b”; „c” (fogyatékossági támogatás)

akkor az igénybe vehető szolgáltatások:

 • havi (időközi) mérőleolvasás a fogyasztási helyen,
 • készpénzben történő számlakiegyenlítés fogyasztási helyen,
 • általánostól eltérő mérőkialakítás,
 • számlaértelmezéshez egyedi segítség.

 

Ha a korlátozottsági besorolás:

 

áram esetében:

 • „bc”

akkor az igénybe vehető szolgáltatás:

 • szünetmentes áramforrás biztosítása. (Az áramforrás csak és kizárólag az életfunkciók fenntartásához szükséges berendezés áramellátását biztosíthatja.)

Hogyan igazolható a fogyatékosság?

- Vakok személyi járadéka és fogyatékossági támogatásra való jogosultság esetén:

A szükséges nyomtatvány A), B) és C) részének kitöltésével, vagy

A nyomtatvány A) és C) részének kitöltésével és egy hivatalos szerv által kiállított igazolással vagy határozattal a járadék/támogatás folyósításáról.

- Ha a korlátozottság jellege:

 • Áram esetében: "bc"
 • Gáz esetében: "d"

A nyomtatvány A és C részének kitöltésével.

A nyomtatvány

 • A) részét a fogyasztó tölti ki és az adatok valódiságát aláírásával igazolja,
 • a B) részében szereplő adatokat a fogyatékkal élő személyt megillető támogatást megállapító vagy folyósító szerv tölti ki,
 • "C" részét a fogyatékkal elő személyt kezelő orvos - ennek hiányában a háziorvos - tölti ki.

A dokumentumokat a kitöltés dátumától számított 30 napig fogadjuk el.