Kiserőművek csatlakozási lehetőségei

 
 
 
 
 
 

Információk a működési területükön megvalósítható erőművek csatlakozási lehetőségeiről

Az elosztó engedélyes, külön jogszabályban foglalt feltételek szerint, a hálózatok üzemeltetése, és a hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása során előnyben részesíti a széndioxidkibocsátás-mentes technológiával, továbbá a megújuló energiaforrásokból, hulladékból, illetve kapcsoltan villamos energiát termelőket. (VET 35.§ (3)) 

 
 
 
 
 
 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az igénybejelentésekre vonatkozó tájékoztató, megvalósíthatósági tanulmány és csatlakozási terv felülvizsgálati díjai az alábbiak (H440/2021. MEKH határozat D melléklete alapján):
 • Kiserőművi igénybejelentésre vonatkozó tájékoztató díja: 143 832 Ft+ ÁFA / kiserőmű
 • Megvalósíthatósági tanulmány vagy csatlakozási terv felülvizsgálati  díja: 143 832 Ft+ ÁFA / kiserőmű

 

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt./ E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Elosztói Üzletszabályzatának 2021.04.01-i módosulásával a „8.4 Hálózatra kapcsolás” pontja alapján ‑a háztartási méretű kiserőmű kivételével‑ a kiserőművek bekapcsolásakor az F6 számú függelékben szereplő díjat számlázza ki a kiserőműnek a mérési rendszer megfelelőségének ellenőrzéséért. A díj tartalmazza a munkadíjat, és a kiszállási költségét is. A hiánytalanul kitöltött megrendelő formanyomtatványt („Adatlapok, segédletek” menüpont) az eedmeres@eon-hungaria.com vagy edemeres@eon-hungaria.com e-mail címre kérjük megküldeni!

A számlázás a tevékenység elvégzésekor hatályos üzletszabályzatban szereplő díjon történik. A tevékenység díja jelenleg az alábbi:

 • Kiserőmű (háztartási méretű kiserőmű kivételével) bekapcsolásakor a mérési rendszer megfelelőségének ellenőrzése 287 740 Ft + Áfa / kiserőmű

Dokumentumok

 
 
 

Műszaki információk, specifikációk

Gyakran ismételt kérdések

A <=50 kVA inverterek a háztartási méretű kiserőművekben minden további megkötés nélkül alkalmazható inverterek. Ezekből az invertertípusokból <200 kW villamosenergia-termelő berendezések („A” kategória) is kialakíthatók. Az inverterek elosztói engedélyesek hálózatán történő alkalmazásához a berendezésnek meg kell felelnie a következő szabványoknak:

-       MSZ-EN 62109

 • MSZ-EN 61000-6-x
 • MSZ-EN 62116
 • MSZ-EN 50549 vagy MSZ-EN 50438 vagy VDE-AR-N 4105

Az MSZ-EN szabványok változatlan átvételei az adott számú IEC és EN szabványoknak

Az engedélyezéshez a fentieken kívül az alábbiakat kell csatolni:

 • Katalóguslap az invertercsaládról
 • Magyar nyelvű használati leírás
 • Nyilatkozat/leírás a készülék magyarországi felhasználásra való beállításának/átállításának módjáról.
 • Inverter validációs dokumentáció megfelelően kitöltve

Megjegyzés: A <=50 kVA inverterek listája országosan egységes.

Az E.ON közcélú hálózatára csak olyan >50 kVA névleges teljesítményű inverterek csatlakoztathatóak, amelyek rendelkeznek az alábbi szabványmegfelelőség bizonyítványokkal:

 • MSZ-EN 62109-1 és 62109-2;
 • MSZ-EN 61000-6-x;
 • U < 1000 V csatlakoztatási feszültség esetén VDE-AR-N 4105 szabványmegfelelőség, vagy legfeljebb B típusú termelő berendezés esetén MSZ-EN 50549-1;
 • 1000 V < U < 110 kV csatlakoztatási feszültség esetén VDE-AR-N 4110 szabványmegfelelőség, vagy legfeljebb B típusú termelő berendezés esetén MSZ-EN 50549-2; (B típusú energiatermelő: csatlakozási feszültség <110 kV, villamosenergia-termelő berendezés teljesítmény <5MW.)

(Az MSZ-EN szabványok változatlan átvételei az adott számú IEC és EN szabványoknak.)

Az engedélyezéshez kérjük még az invertercsalád katalóguslapját.

Megjegyzés: A > 50 kVA névleges teljesítményű inverterek listája nem országos, csak az E.ON ellátási területére érvényes, és engedélyezési folyamatunk gyorsítása érdekében hoztuk létre.

2016/631 számú EU rendelet 2019. május 17-től az EU valamennyi tagállamában alkalmazandó. (A rendelet 4. cikk (2) bekezdés b) pontja, a 7., 58., 59. és 61. cikk, valamint a VI. cím 2016. május 17-től, a rendelet többi követelménye 2019. május 17-től kötelezően alkalmazandó.)

A villamosenergia-termelő berendezések kategóriabesorolása a tagállam átviteli rendszer-üzemeltető (MAVIR) javaslatára, a szabályozó hatóság (MEKH) által kerül jóváhagyásra. A kategóriabesorolás a MAVIR honlapján elérhető.

Az adott kategóriákhoz tartozó csatlakozási feszültségszintek és teljesítményhatárok a következők:

„A” kategória: U < 110 kV csatlakozási feszültségű 0,8 kW < P < 200 kW teljesítményű villamosenergia-termelő berendezés

„B” kategória: U < 110 kV csatlakozási feszültségű 200 <= £ P < 5 MW teljesítményű villamosenergia-termelő berendezés

„C” kategória: U < 110 kV csatlakozási feszültségű 5 MW <= P < 25 MW teljesítményű villamosenergia-termelő berendezés

„D” kategória: U ³ 110 kV csatlakozási feszültségű P >= 25 MW teljesítményű villamosenergia-termelő berendezés

A villamosenergia-termelő berendezésekre vonatkozó, kategóriák szerinti követelmények a tagállam átviteli rendszer-üzemeltető (MAVIR) javaslatára a szabályozó hatóság (MEKH) által kerül jóváhagyásra. A kategóriák szerinti követelmények a MAVIR honlapján elérhetők. 

A termelőegységek hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2016/631 számú EU rendelet 40.  cikke alapján a kiserőműnek kötelessége biztosítani a rendelet villamosenergiatermelő létesítményekre vonatkozó követelményeket. A rendelet 41. cikke alapján az érintett rendszerüzemeltető az előírt követelményeknek való megfelelést előírja, illetve ellenőrzi.

Az „A” kategóriába sorolt erőművek az inverterlistákon szereplő típusokból kialakíthatók. A „B”, „C”, „D” kategóriába sorolt erőművek esetén az adott kategóriának megfelelő követelményrendszert kielégítő inverterek alkalmazhatók!