Hogyan tudok telekalakítás bejegyzéséhez nyilatkozatot kérni?

Ha a telekalakítással érintett ingatlan(ok) tulajdoni lapján Vállalatunk javára vezetékjog bejegyzése szerepel, a telekalakítás feltüntetésre szolgáló változási vázrajzot ellenjegyzéssel kell ellátnunk.

Telekalakítás: megosztás, határrendezés, összevonás, kisajátítás.

Vezetékjog: Villamos hálózat létesítését, üzemeltetését és karbantartását biztosító jog.

Nyilatkozat kiadásának folyamata

Ha a telekalakítással érintett ingatlan(oka)t több különböző villamos hálózat - ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett - vezetékjoga is érinti, akkor a vezetékjog visszajegyzéshez szükséges adatok meghatározásakor a különböző hálózatok vezetékjogai (területnagyságaik) nem vonhatóak össze, azokat külön-külön bontva kell kimutatni a változási vázrajzot készítő geodétának.

Amely tartalmazza a vezetékjog(ok)nak a telekalakítást követő visszajegyzéshez szükséges adatokat is. A geodéziai munkarészeket olyan példányszámban kérjük megküldeni, hogy abból egy-egy példány - dokumentálás céljából nálunk maradhasson.

 

 

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007 (XII.23) Kormányrendelet 5. § (8) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza a vezetékjoggal érintett ingatlan(ok) telekalakításának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatban:

 

„Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és közvetlen vezeték vezetékjoga, használati joga vagy szolgalmi joga által érintett ingatlan telekalakítása esetén a vezetékjogot, a használati jogot, a szolgalmi jogot érvényesíteni kell. A változási vázrajzot a jog jogosultjával ellen kell jegyeztetni. Ha a vezetékjog, használati jog, szolgalmi jog feltüntetése megfelel az alapjául szolgáló hatósági határozatnak, az ellenjegyzést a jogosult nem tagadhatja meg.”

 

A vezetékjoggal (szolgalmi joggal) érintett ingatlan(ok) telekalakításának feltüntetésre szolgáló geodéziai munkarész (Változási Vázrajz és Területkimutatás, Telekalakítási Helyszínrajz) készítésével kapcsolatban az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 22. §-nak (5) és (6) bekezdései az alábbi jogszabályi előírásokat tartalmazzák:

 

  • „(5) Változás után a szolgalmi joggal terhelt területek összegének meg kell egyeznie a változás előtti szolgalmi joggal terhelt terület nagyságával.
  • (6) Már bejegyzett szolgalmi joghoz tartozó területi adatok megváltozása esetén új a 4. § (3) bekezdés a) pontja szerinti változási vázrajzot kell készíteni.”

 

no_image
no_image