Közműnyilatkozat igénylése

Mikor van szükség közműnyilatkozatra?

  • Új ház építésénél
  • Átépítéskor
  • Bővítéskor az építési engedélyhez 

Mit tartalmaz a közműnyilatkozat?

A nyilatkozatban tájékoztatjuk, hogy a terv kivitelezéséhez szükséges közműellátottság biztosított-e, milyen feltételekkel biztosítható, valamint villamos energia ellátottság szempontból ismertetjük az építészetileg szakszerű megoldás követelményeit.

Hogyan igényelhető?

Az igényléshez az alábbi dokumentumokat juttassa el hozzánk:

  • Az igénylés céljának megfelelő nyomtatványt
    • Közműnyilatkozat igénylő - használatbavételi, fennmaradási engedélyhez
    • Közműnyilatkozat igénylő - építési, bontási engedélyhez, rendeltetési mód változáshoz
  • Az ingatlanra vonatkozó földhivatali térképmásolatot
  • Építési vagy bontási tervet

Felhívjuk figyelmét, hogy az építési terven a fogyasztásmérő hely elhelyezésére a villamossági szempontok figyelembevételével építészetileg is utalni kell, valamint a tervnek a meglévő és üzemelő villamos közmű biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat is figyelembe kell vennie.