Villamos hálózatok közelségében

Elektromágneses összeférhetőség (EMC)
 
 
 

Mindenütt velünk van

Környezetünkben természetes körülmények között létrejövő és mesterségesen létrehozott elektromágneses terek találhatóak.

Az elektromágneses sugárzás természetes forrásai a Föld mágneses tere
és a különböző meteorológiai jelenségek (pl.: villám), de az emberi
szervezetben is jelen van. Az elektromágneses terek mesterséges forrásai bárhol előfordulnak, ahol áramot termelnek, továbbítanak vagy használnak. A gyakorlatban kétféle módon nyilvánulnak meg számunkra: elektromos és mágneses tér formájában.

A nagyfeszültség okoz-e egészségkárosodást?

Ha közvetlen érintés vagy érintés közeli kapcsolat alakul ki az ember és a nagyfeszültség között: nagyon veszélyes, mivel nagyfeszültségű berendezésnek, vezetéknek már átívelési távolságon belüli megközelítése is áramütést akár halált okozhat! Ahogy a rajzon is látható, ennek nincs előfordulási esélye a lakosság számára.

A nagyfeszültség környezetében a feszültségnek és az áramnak csak az elektromágneses terében tartózkodik az ember. Ezek mértéke elhanyagolható, mivel ezek az oszlopok és vezetékek nagyon nagy biztonsági távolsággal épülnek.

A villamos hálózatok és berendezések létesítésére vonatkozó szabványok és előírások az alapjai annak, hogy normál hétköznapi körülmények között nem kerülhet az ember káros mértékű nagyfeszültségű elektromágneses sugárzással szennyezett környezetbe.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az ENSZ illetékes Sugárvédelmi Bizottsága (ICNIRP) mint nemzetközi szervezetek, a közegészség védelmében határozzák meg az egészségügyi határértékeket, tudományos kutatások eredményeire alapozva.

 
 
 

Az elektromágneses térerő egészségügyi hatásainak vizsgálata

Állat- és emberkísérletek, laboratóriumi vizsgálatok eddig nem bizonyították egyértelműen a környezetünkben lévő elektromágneses terek betegségek kialakulásában való szerepét.

A WHO elektromágneses erőterekre vonatkozó vizsgálatai szinte mind negatív eredménnyel zárultak. Ennek ellenére a WHO – a téma fontossága miatt – az „elővigyázatosság elvét” hangsúlyozza, ugyanis létezhetnek olyan biológiai folyamatok, amelyeket a tudomány ma még nem ismer. Az IARC nemzetközi rákkutatással foglalkozó szervezet (International Agency for Research on Cancer) az alacsony frekvenciájú elektromágneses teret (ilyen az 50 Hz-es villamos-energia szolgáltatás erőtere is) – a rákkeltő anyagok és hatások tudományos osztályozásában – a legenyhébb „3-as” kategóriába sorolta („nem osztályozható az emberre gyakorolt rákkeltő hatása”, azaz a rákkeltésben való szerepe tudományosan nem igazolt; ilyen besorolást kapott pl. a tea, a kávé vagy a hajfestékek).

Elektromos tér

Nagysága a feszültség mértékével nő, a távolsággal csökken. Ebből kifolyólag számottevő mértékű villamos térerő csak a kis- és középfeszültségűnél magasabb feszültségszintű hálózatok és berendezések közelében lép fel.

 
 
 
Mágneses tér

Akkor jön létre, ha egy áramvezetőben elektromos áram folyik. Mértéke az áram erősségével nő és a távolsággal csökken.

 
 
 

A lakosság körében leggyakrabban a közép/kisfeszültségű transzformátorok és kisfeszültségű elosztók környezetében jellemző sugárzással kapcsolatban merülnek fel kérdések. Ahogy az ábrán is láthatják a transzformátor közvetlen közelében sem éri el a sugárzás az egészségügyi határérték (100μT) mértékét, távolodva tőle pedig egyre csökken.

 
 
 

Háztartási villamos berendezések

Lakóépületeinkben (családiházak, lakások) ugyanilyen fizikai törvényszerűségek jelennek meg az elektromos háztartási gépek használata során is. A gépek közvetlen közelében vagy környezetében létrejövő mágneses térerő általában eléri vagy jócskán meghaladja az eddig említett villamos hálózatok és berendezések mágneses sugárzását. Azonban ezen háztartási gépek káros hatásaitól sem kell tartanunk, mivel normál körülmények között rövid ideig vesszük igénybe őket, vagy nem szoktunk tartósan a közvetlen közelükben lenni.