Kiserőművek csatlakozási lehetőségei

Információk a működési területükön megvalósítható erőművek csatlakozási lehetőségeiről

Az elosztó engedélyes, külön jogszabályban foglalt feltételek szerint, a hálózatok üzemeltetése, és a hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása során előnyben részesíti a széndioxidkibocsátás-mentes technológiával, továbbá a megújuló energiaforrásokból, hulladékból, illetve kapcsoltan villamos energiát termelőket. (VET 35§ (3) pont)

Az elosztói engedélyes, települések közigazgatási határait figyelembevevő – tájékoztató jellegű - térképi adatai tartalmazzák a működési területén lévő közcélú középfeszültségű elosztóhálózatra üzemviteli korlátozás mellett csatlakoztatható erőmű előzetesen számított legnagyobb névleges teljesítőképességét.

kisero-muvek