Fontos változások a tiszántúli hálózati ügyintézésben

 
 
 

Általános információk

Annak érdekében, hogy az E.ON üzleti portfolióját optimalizálja, és megteremtse egy földrajzilag fókuszáltabb működés alapjait, az E.ON Hungária csoport stratégiai tranzakciókat hajt végre, a megfelelő hatósági jóváhagyások beszerzését követően. Ennek a tranzakció sorozatnak egyik lépése, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 100%-os mértékű részvényhányadának értékesítése. A hálózati társaság, új tulajdonossal és OPUS TITÁSZ Zrt. cégnéven az OPUS GLOBAL Nyrt. eszközportfóliójának értékes eleme lesz. A tiszántúli áramhálózat szilárd alapot jelent az OPUS GLOBAL Nyrt. energetikai divíziójának további bővítésére és a cégcsoport régiós jelenlétének erősítésére, melynek stratégiai célja, hogy hosszútávon a hazai energetikai piac meghatározó szereplőjévé váljon.

Az elosztói engedélyes tulajdonosa változik meg, melynek következtében az elosztói engedélyes cégneve és arculati megjelenése változik 2021. szeptember 1. napjától.

Önnek nincsen teendője az elosztói engedélyest érintő változások kapcsán. A hálózati ügyintézésekkel kapcsolatban, kérjük, keresse fel a www.opustitasz.hu weboldalt.

Az E.ON egyetemes szolgáltatóként marad a tiszántúli régióban. További, egyetemes szolgáltatással kapcsolatos információért, kérjük keresse fel az E.ON honlapját. Valamint a www.opustitasz.hu/ugyfelek/bejelentesek/mit-hol-intezhetek oldalon megtekintheti, hol szükséges elindítani az igényét. 

A tiszántúli hálózat üzemeltetését 2021. szeptember 1-től OPUS TITÁSZ Zrt. cégnév alatt folytatja az elosztói engedélyes, tehát áramhálózati ügyekben az Ön elosztói engedélyese az OPUS TITÁSZ Zrt. lesz.  Egyetemes szolgáltatóként az OPUS TITÁSZ Zrt. működési területén továbbra is az E.ON Áramszolgáltató Kft. lesz jelen. 

Mind az E.ON-nál, mind pedig az OPUS-TITÁSZ Zrt.-nél is sor kerül közreműködő partnerek igénybevételére a felhasználói igények kielégítése érdekében. Az eredményes együttműködés érdekében biztosítani szeretnénk ügyfeleink részére, hogy lehetőségük legyen a felhasználási helyen eljáró kollégáink és közreműködőink jelenlétének jogszerűségét ellenőrizni. 

Ennek megfelelően munkavállalóink, valamint az egyes szerződéses Partnereink munkavállalói/közreműködői részére olyan arcképes igazolvány került kiadásra, amely alátámasztja ezt, és segít ügyfeleinknek a felhasználási helyen megjelenő személy azonosításában. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy semmilyen esetben sem vagyunk kötelesek és jogosultak arra, hogy a személyes megkereséskor pénzt kérjünk és vegyünk át a felhasználóinktól.

 
 
 

Versenypiaci ügyfelek

A tiszántúli régióban a hálózatot használó üzleti ügyfeleket is érinti a változás, de a villamosenergia-ellátás változatlan marad.

A versenypiaci ügyfelek számára (hasonlóan a lakossági ügyfelekhez) sem változnak a szerződéses feltételek. Tehát Önnek a villamos-energia kereskedőjével kötött szerződése alapján, változatlanul történik továbbra is az energia díjak és rendszerhasználati díjak számlázása.

Ha Ön versenypiaci ügyfél, akkor szeptember 1. után e-mailben fogja megkapni a számláit. Ha már volt regisztrációja az E.ON Online ügyfélszolgálatán, akkor a korábbi számláit továbbra is meg tudja tekinteni belépés után, de az OPUS TITÁSZ számláit már nem ezen a felületen fogja elérni. Ezen ügyfeleknek az elektronikus számlákat e-mailben küldjük, csatolmányként. 

A kereskedőjénél kaphat bővebb információkat a diktálásról.  

 
 
 

Számlázás

Amennyiben 2021.09.01. napjára nem kezdeményezett villamosenergia kereskedelmi vagy Egyetemes szolgáltatás engedélyes váltást, akkor a villamosenergia számlázása változatlan marad.

Az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz a korábban megadott címek kerülnek felhasználásra, Önnek nincs teendője.

 
 
 

Mérőhelyi munkák és diktálás folyamata

Az elosztói engedélyes tulajdonosváltozása kapcsán nincs külön mérőleolvasási teendő. 

2021. szeptember 1-e után már az OPUS TITÁSZ Zrt. munkatársai vagy közreműködői fogják a mérőleolvasásokat és az esedékes mérőcseréket végrehajtani. 

A mérőállás diktálás folyamata nem változik az E.ON egyetemes szolgáltatásban vételező ügyfelek számára. További információért keresse fel az eon.hu/diktalas oldalt. A versenypiaci szerződéssel rendelkező ügyfelek azonban szeptember 1-től nem tudják használni az E.ON online ügyfélszolgálatát és a mobilapplikációt. 

A havi mérőállás diktálás folyamata nem változik az E.ON egyetemes szolgáltatásban vételező ügyfelek számára. További információért keresse fel az eon.hu/diktalas oldalt. Az éves mérőóra leolvasást az elosztói engedélyes kollégái  (OPUS TITÁSZ Zrt. néven) fogják végezni.

A mérőállás leolvasások rendje nem változik, szeptember 1. után is az elosztói engedélyes kollégái (már OPUS TITÁSZ Zrt. néven) fogják leolvasni a mérőórát.

Az E.ON által működtett online ügyfélszolgálaton és applikáción ezt a funkciót a jövőben nem tudja használni éves leolvasás kiváltására. Az éves leolvasás időpontjában az OPUS TITÁSZ Zrt. munkatársai, megbízottjai fogják a leolvasást elvégezni.

 
 
 

Hálózati ügyintézést érintő változások

Az OPUS TITÁSZ Zrt. weboldalán elérhetőek lesznek az áramszüneti értesítések és az egyes ügytípusokra vonatkozó bejelentő, igénylő űrlapok is (pl. a közvilágítási hibabejelentés, aggregátor használat bejelentése, előzetes igénybejelentés, új bekapcsolás, teljesítményváltozás, szabálytalan vételezés bejelentése, panaszbejelentés). Emellett más hálózati érintettségű műszaki ügyek (pl.: HMKE engedélyeztetés) intézését is az OPUS TITÁSZ Zrt. weboldaláról letölthető, vagy a személyes ügyfélszolgálati irodában megtalálható OPUS TITÁSZ Zrt. jelzésű nyomtatványok kitöltésével lehet elindítani a jövőben. www.opustitasz.hu/ugyfelek

Mérőhelyi munkákkal és hálózattal kapcsolatos témákban (új bekapcsolás, napelem felszerelés, hibabejelentés). Bővebb információk az OPUS TITÁSZ Zrt. weboldalán elérhetőek. A kitölthető, bejelentő űrlapok különböző ügytípusokra is megtalálja ezen az oldalon: közvilágítási hibabejelentés, aggregátor használat bejelentése, előzetes igénybejelentés, új bekapcsolás, teljesítmény változás, szabálytalan vételezés bejelentése, panaszbejelentés.

Új bekapcsolást, teljesítményváltozást, ideiglenes bekapcsolást érintő ügyekben az ügyfelek és a regisztrált szerelők az OPUS TITÁSZ Zrt. területén a bekapcsoljuk.eon.hu felületét nem érik el. Helyette az OPUS TITÁSZ Zrt. saját weboldalának használata szükséges, az itt található űrlap segítségével indítható az igénybejelentés. 

Áramhálózati és műszaki ügyekkel kapcsolatban az OPUS TITÁSZ Zrt. ügyfélszolgálatát tudja keresni, melynek elérhetőségéről a www.opusenergetika.hu oldalon tud tájékozódni. Az OPUS TITÁSZ Zrt. személyes ügyfélszolgálati irodáiban időpont foglalással lehet ügyet intézni.

Lakossági fogyasztók esetében a számlázással, fizetéssel, átírással, és szerződéskötéssel kapcsolatos ügyek intézésében továbbra is az E.ON ügyfélszolgálata az illetékes.

A www.opustitasz.hu/kapcsolat/hibabejelentes/aramszunet-kereso oldalon tud tájékozódni az áramszünetekről és üzemzavarról. 

A lakossági hibabejelentő vonal nem változik: 06 80/ 210 310
Önkormányzati hibabejelentés: 06 80/ 286 100.

Kérjük, további információért keresse fel a www.opustitasz.hu/kapcsolat/hibabejelentes/hibabejelentes weboldalt.

Az OPUS TITÁSZ Zrt. által kiadott számla alapján az elosztói ügyek költségei továbbra is átutalással és csekkel is befizethetőek.

Nincs teendője, az ügyintézés a megszokott folyamat szerint zajlik.

A korábban az E.ON felé benyújtott igénybejelentésekkel kapcsolatban az OPUS TITÁSZ Zrt. kereshető, abban az esetben, ha azzal kapcsolatban Önnek teendője lesz, az OPUS TITÁSZ Zrt. fog tájékoztatást adni.

Az OPUS TITÁSZ Zrt. ügyfelei számára a mérési adatok hamarosan új távleolvasási portálon lesznek elérhetőek, melyről az OPUS TITÁSZ Zrt. Mérési Központja e-mailen keresztül tájékoztatja az illetékes fogyasztókat.

A távleolvasott mérővel rendelkező ügyfelek számára a mérési adatok 2023. október hónapban még az  www.eon.hu/tavleolvasas felületen elérhetőek.

A SMART mérővel rendelkező ügyfelek számára, a portálon keresztül történő adatszolgáltatás átmenetileg szünetel.

Nem, az elosztói engedélyest érintő változás nincs hatással az villamosenergia hálózat működésére.

Továbbra is a megszokott és elvárt színvonalon működik majd az áramhálózat.

Nem, az elosztói engedélyest érintő változás nincs hatással az Ön belső hálózatára.

Nem, nem fog történni mérőcsere. 

Nem, az áram tarifa változatlan marad. 

Nem, kifejezetten a tulajdonosváltás miatt nem szükséges felkeresnie az OPUS TITÁSZ Zrt.-t.

 
 
 

Online ügyintézést érintő változások

Az online ügyfélszolgálati fiókjában továbbra is elérhetőek maradnak az ott tárolt számlái. 

Ha Ön az E.ON Áramszolgáltató Kft. ügyfele, akkor az egyetemes szolgáltatás számláit továbbra is fizetheti az E.ON ügyfélszolgálati portálján keresztül. 

Az OPUS TITÁSZ Zrt. Honlapján regisztráció nélkül érheti el az alábbi ügyintézési lehetőségeket:

Egyéb ügyek ügyintézésével kapcsolatban kérjük keresse az OPUS TITÁSZ Zrt. ügyfélszolgálatát.

 
 
 

Szerződést érintő kérdések

Valamennyi korábban az E.ON-nal megkötött szerződése - eltérő rendelkezés hiányában - változatlan tartalommal hatályban marad azzal, hogy kizárólag az elosztói engedélyes cégadatai változnak meg, de ez nem jelent szerződése kapcsán változást.

Tekintettel arra, hogy az elosztói engedélyes társaság nem változik meg (csak a cégneve, arculata), ezért az általa jogszerűen kezelt adatokat továbbra is ugyanolyan feltételekkel fogja kezelni. 2023. október 1-től az ügyfélszolgálati tevékenység során az OPTESZ OPUS Zrt. fog adatfeldolgozóként eljárni az OPUSZ TITÁSZ Zrt. megbízásából. Az adatkezelések tekintetében kérjük keresse fel a OPUS TITÁSZ Zrt. Adatvédelem (opustitasz.hu) weboldalt.

Amennyiben az elosztói engedélyessel szükséges bármilyen szerződést megkötni, 2021. szeptember 1. napjától az OPUSZ TITÁSZ Zrt. lesz a szerződéses partner. Mivel az elosztói engedélyesnek csak a tulajdonosa és a cég neve változik, ezért minden korábban megkötött Hálózat Csatlakozási és Hálózat Használati Szerződés változatlanul érvényben marad, Önnek nincs teendője.

 
 
 

Védendő fogyasztók és előrefizetős mérővel rendelkezők

Nem, az Ön védendő fogyasztói státuszára nincsen hatással a változás. 

A korábban az E.ON felé benyújtott védett fogyasztói igényével kapcsolatban nincs további teendője, abban az esetben, ha azzal kapcsolatban Önnek teendője lesz, az OPUS TITÁSZ Zrt. fog tájékoztatást adni.

A számlázásban és feltöltésben nincs változás. A mérőhelyi munkákkal kapcsolatban, kérjük, keresse fel a www.opustitasz.hu/ugyfelek/helyszini-munkak weboldalt.