Fontos változások a tiszántúli hálózati ügyintézésben

 
 
 

Általános információk

Annak érdekében, hogy az E.ON üzleti portfolióját optimalizálja, és megteremtse egy földrajzilag fókuszáltabb működés alapjait, az E.ON Hungária csoport stratégiai tranzakciókat hajt végre, a megfelelő hatósági jóváhagyások beszerzését követően. Ennek a tranzakció sorozatnak egyik lépése, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 100%-os mértékű részvényhányadának értékesítése. A hálózati társaság, új tulajdonossal és OPUS TITÁSZ Zrt. cégnéven az OPUS GLOBAL Nyrt. eszközportfóliójának értékes eleme lesz. A tiszántúli áramhálózat szilárd alapot jelent az OPUS GLOBAL Nyrt. energetikai divíziójának további bővítésére és a cégcsoport régiós jelenlétének erősítésére, melynek stratégiai célja, hogy hosszútávon a hazai energetikai piac meghatározó szereplőjévé váljon.

Az elosztói engedélyes tulajdonosa változik meg, melynek következtében az elosztói engedélyes cégneve és arculati megjelenése változik 2021. szeptember 1. napjától.

Önnek nincsen teendője az elosztói engedélyest érintő változások kapcsán. A hálózati ügyintézésekkel kapcsolatban, kérjük, keresse fel a www.opustitasz.hu weboldalt.

Ha Önnek az E.ON Áramszolgáltató Kft. az egyetemes szolgáltatója, akkor továbbra is tőlük kapja majd a számlákat, illetve E.ON Ügyfélszolgálati Kft. továbbra is eljár az OPUS TITÁSZ Zrt. nevében

Az E.ON egyetemes szolgáltatóként marad a tiszántúli régióban. További, egyetemes szolgáltatással kapcsolatos információért, kérjük keresse fel az E.ON honlapját. Valamint a www.opustitasz.hu/ugyfelek/bejelentesek/mit-hol-intezhetek oldalon megtekintheti, hol szükséges elindítani az igényét. 

A tiszántúli hálózat üzemeltetését 2021. szeptember 1-től OPUS TITÁSZ Zrt. cégnév alatt folytatja az elosztói engedélyes, tehát áramhálózati ügyekben az Ön elosztói engedélyese az OPUS TITÁSZ Zrt. lesz.  Egyetemes szolgáltatóként az OPUS TITÁSZ Zrt. működési területén továbbra is az E.ON Áramszolgáltató Kft. lesz jelen. 

Mind az E.ON-nál, mind pedig az OPUS-TITÁSZ Zrt.-nél is sor kerül közreműködő partnerek igénybevételére a felhasználói igények kielégítése érdekében. Az eredményes együttműködés érdekében biztosítani szeretnénk ügyfeleink részére, hogy lehetőségük legyen a felhasználási helyen eljáró kollégáink és közreműködőink jelenlétének jogszerűségét ellenőrizni. 

Ennek megfelelően munkavállalóink, valamint az egyes szerződéses Partnereink munkavállalói/közreműködői részére olyan arcképes igazolvány került kiadásra, amely alátámasztja ezt, és segít ügyfeleinknek a felhasználási helyen megjelenő személy azonosításában. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy semmilyen esetben sem vagyunk kötelesek és jogosultak arra, hogy a személyes megkereséskor pénzt kérjünk és vegyünk át a felhasználóinktól.

 
 
 

Versenypiaci ügyfelek

A tiszántúli régióban a hálózatot használó üzleti ügyfeleket is érinti a változás, de a villamosenergia-ellátás változatlan marad.

A versenypiaci ügyfelek számára (hasonlóan a lakossági ügyfelekhez) sem változnak a szerződéses feltételek. Tehát Önnek a villamos-energia kereskedőjével kötött szerződése alapján, változatlanul történik továbbra is az energia díjak és rendszerhasználati díjak számlázása.

Ha Ön versenypiaci ügyfél, akkor szeptember 1. után e-mailben fogja megkapni a számláit. Ha már volt regisztrációja az E.ON Online ügyfélszolgálatán, akkor a korábbi számláit továbbra is meg tudja tekinteni belépés után, de az OPUS TITÁSZ számláit már nem ezen a felületen fogja elérni. Ezen ügyfeleknek az elektronikus számlákat e-mailben küldjük, csatolmányként. 

A kereskedőjénél kaphat bővebb információkat a diktálásról.  

 
 
 

Számlázás

Amennyiben 2021.09.01. napjára nem kezdeményezett villamosenergia kereskedelmi vagy Egyetemes szolgáltatás engedélyes váltást, akkor a villamosenergia számlázása változatlan marad.

Nem lesz elszámoló számla az elosztói engedélyes tulajdonosváltása miatt. 

Az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz a korábban megadott címek kerülnek felhasználásra, Önnek nincs teendője.

 
 
 

Mérőhelyi munkák és diktálás folyamata

Az elosztói engedélyes tulajdonosváltozása kapcsán nincs külön mérőleolvasási teendő. 

2021. szeptember 1-e után már az OPUS TITÁSZ Zrt. munkatársai vagy közreműködői fogják a mérőleolvasásokat és az esedékes mérőcseréket végrehajtani. 

A mérőállás diktálás folyamata nem változik az E.ON egyetemes szolgáltatásban vételező ügyfelek számára. További információért keresse fel az eon.hu/diktalas oldalt. A versenypiaci szerződéssel rendelkező ügyfelek azonban szeptember 1-től nem tudják használni az E.ON online ügyfélszolgálatát és a mobilapplikációt. 

A mérőállás diktálás folyamata nem változik az E.ON egyetemes szolgáltatásban vételező ügyfelek számára. További információért keresse fel az eon.hu/diktalas oldalt.

A mérőállás leolvasások rendje nem változik, szeptember 1. után is az elosztói engedélyes kollégái (már OPUS TITÁSZ Zrt. néven) fogják leolvasni a mérőórát.

Az E.ON egyetemes szolgáltatásban vételező ügyfelek számára nincs változás, tehát tudnak diktálni az eon.hu/ugyintezes oldalon és a mobilapplikáción keresztül is, havi, illetve éves fényképes leolvasásokat is küldhetnek.
A versenypiaci szerződéssel rendelkező ügyfelek nem érik el az online ügyfélszolgálatot és a mobil applikációt. Tehát ők nem tudnak ezeken a felületeken keresztül diktálni. 

 
 
 

Hálózati ügyintézést érintő változások

Az OPUS TITÁSZ Zrt. weboldalán elérhetőek lesznek az áramszüneti értesítések és az egyes ügytípusokra vonatkozó bejelentő, igénylő űrlapok is (pl. a közvilágítási hibabejelentés, aggregátor használat bejelentése, előzetes igénybejelentés, új bekapcsolás, teljesítményváltozás, szabálytalan vételezés bejelentése, panaszbejelentés). Emellett más hálózati érintettségű műszaki ügyek (pl.: HMKE engedélyeztetés) intézését is az OPUS TITÁSZ Zrt. weboldaláról letölthető, vagy a személyes ügyfélszolgálati irodában megtalálható OPUS TITÁSZ Zrt. jelzésű nyomtatványok kitöltésével lehet elindítani a jövőben. www.opustitasz.hu/ugyfelek

Mérőhelyi munkákkal és hálózattal kapcsolatos témákban (új bekapcsolás, napelem felszerelés, hibabejelentés). Bővebb információk az OPUS TITÁSZ Zrt. weboldalán elérhetőek. A kitölthető, bejelentő űrlapok különböző ügytípusokra is megtalálja ezen az oldalon: közvilágítási hibabejelentés, aggregátor használat bejelentése, előzetes igénybejelentés, új bekapcsolás, teljesítmény változás, szabálytalan vételezés bejelentése, panaszbejelentés.

Új bekapcsolást, teljesítményváltozást, ideiglenes bekapcsolást érintő ügyekben az ügyfelek és a regisztrált szerelők az OPUS TITÁSZ Zrt. területén a bekapcsoljuk.eon.hu felületét nem érik el. Helyette az OPUS TITÁSZ Zrt. saját weboldalának használata szükséges, az itt található űrlap segítségével indítható az igénybejelentés. 

Az OPUS TITÁSZ Zrt. nevében és képviseletében az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. jár el, ezért továbbra is lehetősége van az E.ON ügyfélszolgálati irodákban intézni ügyeit. 

A www.opustitasz.hu/kapcsolat/hibabejelentes/aramszunet-kereso oldalon tud tájékozódni az áramszünetekről és üzemzavarról. 

A lakossági hibabejelentő vonal nem változik: 06 80/ 210 310
Önkormányzati hibabejelentés: 06 80/ 286 100.

Kérjük, további információért keresse fel a www.opustitasz.hu/kapcsolat/hibabejelentes/hibabejelentes weboldalt.

Legkésőbb szeptember 30-ig lehet használni az E.ON Hálózat logózott nyomtatványokat. Az új nyomtatványokat megtalálhatja a www.opustitasz.hu oldalon vagy ügyszolgálati irodáinkban.

Az elosztói ügyek költségei továbbra is átutalással és csekkel is befizethetőek. 

Nincs teendője, az ügyintézés a megszokott folyamat szerint zajlik.

Nincs teendője, az ügyintézés a megszokott folyamat szerint zajlik.

Ha Ön okos mérővel rendelkezik, akkor a Mérési Központon keresztül továbbra követheti fogyasztását. Díjmentes regisztrációt követően elérhető az eon.hu/tavleolvasas oldalon.

Nem, az elosztói engedélyest érintő változás nincs hatással az villamosenergia hálózat működésére.

Továbbra is a megszokott és elvárt színvonalon működik majd az áramhálózat.

Nem, az elosztói engedélyest érintő változás nincs hatással az Ön belső hálózatára.

Nem, nem fog történni mérőcsere. 

Nem, az áram tarifa változatlan marad. 

Nem, kifejezetten a tulajdonosváltás miatt nem szükséges felkeresnie az OPUS TITÁSZ Zrt.-t.

 
 
 

Online ügyintézést érintő változások

Az online ügyfélszolgálati fiókjában továbbra is elérhetőek maradnak az ott tárolt számlái. 

Ha Ön az E.ON Áramszolgáltató Kft. ügyfele, akkor az egyetemes szolgáltatás számláit továbbra is fizetheti az E.ON ügyfélszolgálati portálján keresztül. 

Az OPUS TITÁSZ Zrt. nevében és képviseletében az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. jár el, ezért továbbra is lehetősége van az eon.hu/ugyintezes weboldalt használni.

Az OPUS TITÁSZ Zrt. Honlapján regisztráció nélkül érheti el az alábbi ügyintézési lehetőségeket:

 

 
 
 

Szerződést érintő kérdések

Valamennyi korábban az E.ON-nal megkötött szerződése - eltérő rendelkezés hiányában - változatlan tartalommal hatályban marad azzal, hogy kizárólag az elosztói engedélyes cégadatai változnak meg, de ez nem jelent szerződése kapcsán változást.

Tekintettel arra, hogy az elosztói engedélyes társaság nem változik meg (csak a cégneve, arculata), ezért az általa jogszerűen kezelt adatokat továbbra is ugyanolyan feltételekkel fogja kezelni. Az ügyfélszolgálati tevékenység során az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. adatfeldolgozóként fog eljárni az OPUSZ TITÁSZ Zrt. megbízásából (ahogyan azt tette eddig is). Az adatkezelések tekintetében kérjük keresse fel a www.opustitasz/adatvédelem weboldalt.

Amennyiben az elosztói engedélyessel szükséges bármilyen szerződést megkötni, 2021. szeptember 1. napjától az OPUSZ TITÁSZ Zrt. lesz a szerződéses partner. Mivel az elosztói engedélyesnek csak a tulajdonosa és a cég neve változik, ezért minden korábban megkötött Hálózat Csatlakozási és Hálózat Használati Szerződés változatlanul érvényben marad, Önnek nincs teendője.

 
 
 

Védendő fogyasztók és előrefizetős mérővel rendelkezők

Nem, az Ön védendő fogyasztói státuszára nincsen hatással a változás. 

Nincs teendője, az ügyintézés a megszokott folyamat szerint zajlik.

A számlázásban és feltöltésben nincs változás. A mérőhelyi munkákkal kapcsolatban, kérjük, keresse fel a www.opustitasz.hu/ugyfelek/helyszini-munkak weboldalt.