Építkezés, bekapcsolás

Új bekapcsolás

Tájékozódhat a tennivalókról és elindíthatja új bekapcsolási igényét, ha ingatlanán még nincs áram.
 

Teljesítménybővítés

Egy új, nagyobb energiaigényű elektromos berendezés megnövelheti ingatlanának energiaszükségletét. Ilyen esetekben teljesítménybővítésére van szükség. 

Ideiglenes bekapcsolás

Építkezésen, szabadtéri rendezvényeken is szükség van áramra. Egy felhasználási helyen maximum 12 hónapon át ideiglenesen is csatlakozhat az áramhálózatra. 

Közműnyilatkozat igénylése

Új ház építésekor, átépítéskor vagy bővítéskor szükség van közműnyilatkozat igénylésére.
Telekalakítás bejegyzése

Ha a telekalakítással érintett ingatlan(ok) tulajdoni lapján Vállalatunk javára vezetékjog bejegyzése szerepel, a telekalakítás feltüntetésre szolgáló változási vázrajzot ellenjegyzéssel kell ellátnunk.