Háztartási méretű kiserőművek (HMKE) engedélyezés - hírek, aktuális információk

Változás az engedélyezésben - Csatlakozási dokumentáció kivonat és egyvonalas kapcsolás rajz

2021.10.01-től a HMKE telepítéshez szükséges csatlakozási dokumentáció kivonatot csak a mérnöki kamaránál bejegyzett, tervezői jogosultsággal rendelkező tervező aláírásával fogadjuk el.


A háztartási méretű kiserőmű rendszer telepítése tervköteles tevékenység. A rendszer kivitelezése a jóváhagyott csatlakozási dokumentációnak megfelelően történik, erről a felhasználó vagy meghatalmazottja (pl. kivitelező) a készre jelentési dokumentumban nyilatkozik.

A csatlakozási dokumentáció tartalmazza a műszaki információkat a rendszer kialakításáról, védelméről, üzemeltetéséről.  Ezt a dokumentációt csak villamos tervezői jogosultsággal rendelkező személy készítheti. A csatlakozási dokumentáció tartalma:

  • csatlakozási dokumentáció kitöltött előlapja, 
  • a telepítendő berendezések és a kívánt csatlakozási mód leírása,
  • az elszámolási mérőrendszer és a mérőhely kialakításának leírása és egyvonalas kapcsolási rajza,
  • védelmi beállítási értékek táblázata, 
  • térképszelvényen jelölt telepítési hely, elhelyezési rajz,
  • tulajdoni lap, tulajdonosi hozzájárulás (ha a beruházó nem azonos a tulajdonossal), 
  • egyvonalas kapcsolási rajz a tulajdoni határ és tulajdonosok megjelölésével,
  • termelői nyilatkozat.

 

 
 
 
Kapcsolódó dokumentumok

Inverter működésének ellenőrzése, applikáció telepítése

Kérjük Önöket, hogy a kivitelezés után ügyfeleiknek mutassák meg az inverter működését, a helyszínen legyen használható az inverterhez tartozó applikáció! Ez elengedhetetlen az üzembe helyezéshez.

Szerelőink az üzembe helyezéskor a helyszínen ellenőrzik az inverter működését. Ennek ellenőrzése a közcélú hálózat biztonság működése miatt szükséges. Az inverter be- és kikapcsolása, kezelése az ügyfél vagy meghatalmazott feladata.

A kijelző nélküli inverter típusoknál a működés ellenőrzése csak az applikáción keresztül lehetséges, ezt az ellenőrizhetőséget az ügyfélnek (vagy a kivitelezőjének) kell biztosítania, különben az üzembe helyezés meghiúsul.

Kérjük, hogy mutassák meg ügyfeleiknek az inverter működését, telepítsék a szükséges applikációt, hogy azon keresztül a szükséges információk ellenőrizhetők legyenek!

 
 
 

HMKE kivitelezői fórumok