Háztartási méretű kiserőművek (HMKE) engedélyezés

Hírlevél

Háztartási méretű kiserőművek (HMKE) engedélyezés - hírek, aktuális információk

Nyomtatványváltozás

Az alábbi nyomtatványainkat egyszerűsítettük:

  • HMKE igénybejelentés;
  • Csatlakozási dokumentáció kivonat;
  • Készre jelentési és kivitelezői nyilatkozat.

A régi dokumentumokat 2020.12.31-ig fogadjuk el.

Kérjük, 2021.01.01-től az új nyomtatványokat használják.

Az igénybejelentő nyomtatvány a csatlakozási dokumentáció kivonattal együtt is beküldhető.

A jövőben a készre jelentési nyilatkozat része lesz:

  • az üzemeltetési megállapodás,
  • a termelői nyilatkozat,
  • és az ügyfél nyilatkozata az üzembe helyezéshez kapcsolódó információkról,
  • a HMKE-t felszerelő kivitelező nyilatkozata, hogy a HMKE kivitelezését az igénybejelentőben megadott adatoknak, az épületvillamos kiviteli dokumentációnak megfelelően a vonatkozó hatályban lévő jogszabályi és műszaki biztonsági követelményeknek megfelelően készítette el.

Fontos, hogy az üzemeltetési megállapodásnál, a termelői nyilatkozatnál és a felhasználói nyilatkozatnál csak a szerződött ügyfél aláírását fogadjuk el, a meghatalmazott ezeket nem írhatja alá.

Cégektől cégszerű aláírást fogadunk el.

Az új nyomtatványok elérhetőek honlapunkon.

 
 
 

Gyakori probléma a HMKE üzembe helyezés meghiúsulása

Kérjük a kivitelezőket, hogy hívják fel ügyfeleink figyelmét a regisztrált szerelői ellenőrzés fontosságára. Ennek elmulasztásával az üzembe helyezés meghiúsulhat.

A készre jelentett HMKE üzembe helyezése leggyakrabban akkor hiúsul meg, ha a kivitelező az ügyfél mért hálózatán átalakítást végez, de az ügyfél csatlakozó berendezését, csatlakozó főelosztóját, fővezeték-rendszerét nem ellenőrzi. Az üzembe helyezést végző kollegáink ezeket az elemeket is megnézik, és az itt tapasztalt hiányosságok miatt meghiúsulhat a HMKE üzembe helyezése

A csatlakozóberendezés, csatlakozó főelosztó, fővezeték-rendszer előírásoknak megfelelő előírásoknak megfelelő kialakítását regisztrált szerelő végzi, aki ismeri az E.ON hálózati előírásait és elvárásait.    

A mérőhely karbantartása és megfelelő kialakítása az ügyfél feladata. 

 
 
 

Regisztrált szerelői nyilatkozat mérőhelyi hiányosság miatt

A mérőhelyi hiányosság miatt megismételt készre jelentéshez 2020.10.01-től kötelező a regisztrált szerelői nyilatkozat beküldése.

A HMKE üzembe helyezésnél felmerülő mérőhelyi hiányosságok elhárítása az ügyfél feladata. Az E.ON Hálózat előírásainak megfelelő mérőhely kialakítását a regisztrált szerelő tudja elvégezni. Az átalakítást végző szakembertől regisztrált szerelői nyilatkozatot kell kérni, ami innen letölthető. A hiányosság megszüntetését követően új készre jelentés szükséges, kérjük, ebben az esetben az alábbi dokumentumokat küldjék el az araminfo@eon.hu e-mail címre:

  • HMKE készre jelentési nyilatkozat nyomtatvány;
  • Érintésvédelmi jegyzőkönyv;
  • Regisztrált szerelő nyilatkozat.

A dokumentumok nélkül a készre jelentés nem megfelelő és így ügyfelünkkel sem egyeztetünk új időpontot.

Megjegyzés: a HMKE üzembehelyezését követő teljesítménybővítési igényél is szükséges regisztrált szerelői ellenőrzés. A mérőhelynek mindig a hatályos szabványoknak kell megfelelnie, ezt regisztrált szerelő a helyszínen tudja ellenőrizni.

 
 
 

Teljesítménybővítés HMKE miatt

A HMKE megvalósításához szükséges teljesítménybővítési igényt ezentúl a HMKE igénybejelentéssel együtt is beküldhetik. Kérjük, az alábbi folyamat szerint intézzék a teljesítménybővítést:

Célunk, hogy a teljesítménybővítést, és a HMKE hálózatra kapcsolását a HMKE engedélyeztetése után egy időpontban tudjuk elvégezni.

A HMKE készre jelentést nem tudjuk befogadni, amíg a rendelkezésre álló teljesítmény bővítéséhez kapcsolódó Hálózathasználati szerződést nem küldik vissza aláírva. Kérjük, a háztartási méretű kiserőművet csak ezután telepítsék. 

 
 
 

Rohamosan növekedik a HMKE-k száma, és a hálózat terhelése

A közcélú hálózat túlzott terhelésének elkerülése közös érdekünk. Azt javasoljuk, ha a felhasználási hely háromfázisú csatlakozással rendelkezik, a 2,5 kVA-nél nagyobb termelőegységnél háromfázisú rendszert alakítsanak ki. Kérjük, egyfázisú rendszerre lehetőség szerint ne szerződjenek 2,5 kVA feletti igénybejelentésre adott tájékoztató előtt.

A háztartási méretű kiserőművek számának rohamos növekedése miatt egyre gyakrabban fordul elő, hogy a közcélú hálózat műszaki szempontból már nem teszi lehetővé az igényelt termelő berendezés csatlakoztatását. Új telepítésnél és a meglévő rendszer bővítésénél is szükséges a benyújtott igény vizsgálata. Kollégáink ilyenkor ellenőrzik, hogy az adott felhasználási helyhez tartozó közcélú hálózat alkalmas-e a termelő berendezés fogadására. Ha az igényelt termelői csatlakozási teljesítmény fogadását a hálózat jelenlegi kiépítése nem teszi lehetővé, megoldási alternatívákat ajánlunk fel.

Az elosztói szabályzat alapján egyfázisú termelőegység általában 2,5 kVA-ig csatlakoztatható a kisfeszültségű hálózatra, 5 kVA felett csak háromfázisú csatlakoztatás megengedett. 2,5 és 5 kVA közötti névleges teljesítményű termelőegységek egyfázisú csatlakoztatását az elosztói engedélyes az elosztó-hálózati paraméterek figyelembevételével, az igénybejelentésre tájékoztatóban írt feltételekkel engedélyezheti.

Kérjük, erről tájékoztassák ügyfeleiket is!