E.ON Energiamegoldások Kft.

Cégváltozással kapcsolatban felmerülő kérdések és válaszok

 
 
 

Versenypiaci Gáz Plusz földgáz lakossági ügyfelek

 
 
 
 
 
 

Cégváltozás

A németországi E.ON és az RWE csoport 2018-ban széles körű részesedés- és eszközcseréről állapodott meg egymással. Magyarországon ez azt jelenti, hogy az E.ON csoport a tranzakcióval kizárólagos  tulajdonossá vált az ELMŰ-ÉMÁSZ csoportban.

Az Európai Bizottság a tranzakciót jóváhagyta, és a németországi E.ON olyan kötelezettségvállalásokat tett, mely az E.ON Magyarországon végzett tevékenységét is érinti. Így az Európai Bizottság kötelezettségként előírta az E.ON Hungária csoport számára, hogy a villamos energia kiskereskedelmi versenypiacon végzett és az ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenységét értékesítse.


Ennek megfelelően 2020. május 1-től az E.ON Energiamegoldások Kft. végzi a földgáz kis- és nagykereskedelmi, illetve villamos energia nagykereskedelmi tevékenységet az energetikai megoldások nyújtása mellett. Az E.ON Áramszolgáltató Kft. látja el a villamos energia egyetemes szolgáltatásban lévő ügyfeleket és a havidíjas biztosítási szolgáltatásokat. Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. a versenypiaci villamos energia kiskereskedelmi üzletág tevékenységét viszi tovább, mely értékesítésre kerül.

A fenti változásokat az E.ON egy olyan jogi tranzakcióval (szétválás) oldja meg, amely miatt bekövetkező jogutódlással az érintett felhasználók ellátása továbbra is biztosítva marad.

A változásra azért volt szükség, hogy az E.ON Hungária csoport teljesítse az Európai Bizottság által előírt kötelezettségét, és értékesíteni tudja a villamos energia kiskereskedelmi versenypiacon végzett és az ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenységét.

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. földgáz szerződéssel rendelkező ügyfelei számára annyi változás történik, hogy E.ON Energiamegoldások Kft.-vel állnak majd szerződésben. Amennyiben már megkötött szerződése van az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel, úgy az jogutódlással átkerül az E.ON Energiamegoldások Kft.-hez. Az energiaszolgáltatás színvonalában és feltételeiben nem történik változás.

A versenypiaci villamos energia kiskereskedelmi üzletág tevékenységét továbbra is az E.ON Energiakereskedelmi Kft. végzi, mely értékesítésre kerül. Már meglévő villamos energia szerződésében és annak feltételeiben semmilyen változás nem következik be.

2020. május 1-től a versenypiaci villamosenergia kiskereskedelmi üzletág tevékenységét továbbra is az E.ON Energiakereskedelmi Kft. végzi, mely értékesítésre kerül.

Szerződés

Nem, földgáz szerződése jogutódlással kerül át az E.ON Energiamegoldások Kft.-hez, így a szerződése és annak feltételei nem változnak.

A szerződés fennállása és annak feltételei nem változnak, az Önnel szerződött E.ON vállalat változik.

  • E.ON Gáz Plusz földgáz szerződésével kapcsolatban: változik, EON Energiamegoldások Kft. lesz.
  • Egyetemes villamos energiaszolgáltatás: E.ON Áramszolgáltató Kft. lesz
  • 2020. április 30-ig az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel tud szerződni (2020. május 1-vel szerződése jogutódlással átkerül az E.ON Energiamegoldások Kft.-hez, így a szerződése és annak feltételei nem változnak)
  • 2020. május 1-től - az E.ON Energiamegoldások Kft.-vel tud szerződni

Szerződésének felmondási feltételeit a cégváltozás nem módosítja, és emiatt nem szükséges szerződésfelmondás, vagy új szerződéskötés.

Nem befolyásolja, ahogy eddig, ez után is mindent megteszünk, hogy ügyfeleinket a lehető legjobb színvonalon szolgáljuk ki.

Az Ön számlázásához, illetve ügyintézéséhez kapcsolódó azonosító adatai nem változnak, ezeket továbbra is változatlan formában megtalálja a számláján.

A jelenleg érvényben lévő szerződései változatlanul érvényesek, így az ár sem változik, ahogy a szerződési feltételek sem.

A jelenleg érvényben lévő szerződések változatlanul érvényesek, abban az E.ON által vállalt kötelezettségek és a jótállás sem változik.

Minden szerződés kiküldésekor megadjuk, hogy az aláírt szerződéseket milyen formában és címre kell visszaküldeni.

Elérhetőség, kapcsolattartó

Nem változnak, továbbra is a megszokott ügyfélszolgálati elérhetőségeken tud kapcsolatba lépni velünk:

E.ON Gáz Plusz honlap

Nem, továbbra is az www.eongazplusz.hu oldalt használhatják, látogathatják.

Online ügyfélszolgálat, applikáció

Nem, Online ügyfélszolgálatunk zavartalanul megy tovább, a korábbi bejelentkezési adatait használva érheti el online szolgáltatásainkat.

Igen, továbbra is a megszokott módon használhatják az E.ON Ügyfélszolgálat applikációt.

Diktálás

Változatlanul az Online ügyfélszolgálaton érheti el a szolgáltatásunkat, a megszokott időszakban tudja elvégezni a mérőállás rögzítését.

Elszámoló számla érintettség

Az elszámoló számla célja, hogy a cégváltozás kapcsán minél pontosabb elszámolást készítsünk Önnek. Az elosztó társaság emiatt leolvasást kezdeményezhet.

Májusban küldjük Önnek. Amennyiben a megkeresés időpontjában még nem áll rendelkezésére a számla, úgy azt a következő napokban fogja kézhez kapni. Ezt a számlát Ön még az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-től kapja.

Ha az elszámoló számlájának összege magasabb, mint a megszokott és várt részszámláinak összege, és ennek befizetése nehézséget jelentene Önnek, kérjük, keresse munkatársainkat az ügyfélszolgálatunkon.

Kérjük, keresse munkatársainkat a megszokott ügyfélszolgálati elérhetőségeken.

Amennyiben a 2020. májusban készített elszámoló számlájával kapcsolatban túlfizetés merülne fel, abban az esetben azt természetesen a megszokott módon korrigáljuk. 

Elszámolás és számlázás

A 2020. április 30-ig a földgáz fogyasztására vonatkozó számlákat az E.ON Energiakereskedelmi Kft. fogja küldeni Önnek. 

Igen, a 2020. május 1-jétől kezdődő időszak földgáz fogyasztására vonatkozó számlákat már az E.ON Energiamegoldások Kft. fogja kibocsátani Önnek.

2020. április 30-ig a földgáz számlák összegének átutalásakor minden esetben a számlán feltüntetett E.ON Energiakereskedelmi Kft. bankszámlaszámát használja, hivatkozva a számlasorszámra.

Kérjük, fokozottan figyeljen, hogy a földgáz számlák összegének 2020. május 1. utáni átutalásakor már az E.ON Energiamegoldások Kft. bankszámlaszámát használja, hivatkozva a számlasorszámra.

A befizetéseit a megszokott módon nyomon követjük, és téves utalás esetén felvesszük Önnel a kapcsolatot.

 

Nem, amennyiben csekken rendezi felénk számláját, kérjük használja továbbra is az Ön részére megküldött csekket.

Igen. Kérjük fokozottan figyeljen, hogy a földgáz számlák összegének 2020. május 1. utáni átutalásakor már a megváltozott, új bankszámlaszámokat használja, hivatkozva a számlasorszámra.

Állandó átutalási megbízás esetén a megbízást módosítani kell a banknál vagy az online banki felületen.

Egyedi átutaláskor az új bankszámlaszámot kell megadni.

Igen, ha csoportos beszedési megbízással fizeti földgáz számláit , akkor új csoportos beszedésre jogosító felhatalmazást kell adnia az E.ON Energiamegoldások Kft. javára az Ön számlavezető bankjánál, mely érvényességének kezdetét 2020. május 1-re állítsa be.

A teendőkről hamarosan külön levélben fogjuk ügyfeleinket tájékoztatni. 

A Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére nyomtatványt letöltheti oldalunkról, vagy megtalálja a megszokott elérhetőségen, az eon.hu/gazplusz oldalon a letölthető nyomtatványok között. Illetve a változással kapcsolatban küldünk/küldtünk Önnek postai úton egy levelet, és ha az Ön fizetési módja csoportos beszedés, akkor a szükséges nyomtatványt e levélhez mellékeljük.

Amennyiben a fizetendő számla 2020. április 30-án esedékes és a levonás sikeres, abban az esetben a számla kiegyenlítésre kerül. Sikertelen levonás esetén ismételt benyújtásra nincs lehetőség. A fennálló tartozást átutalással vagy csekk befizetésével tudja teljesíteni.

Igen, amennyiben a fordulónapig (2020. április 30.) nem kerül kiegyenlítésre számlája, azt 2020. május 1-től már az E.ON Energiamegoldások Kft. fogja nyilvántartani, és a fennálló tartozást az E.ON Energiamegoldások Kft. részére szükséges megfizetnie.

Nem, mert az E.ON Energiamegoldások Kft. javára új csoportos beszedésre jogosító felhatalmazást kell adnia az Ön számlavezető bankjánál. Amíg ez nem történik meg, addig az új vállalat nem tudja csoportos beszedéssel az Ön tartozását kiegyenlíteni.

A teendőkről hamarosan külön levélben értesítettük/értesítjük Önt.

Az e-számla szolgáltatásunk zavartalanul megy tovább. A számlák összegének kiegyenlítésekor az Önnek megküldött tájékoztatónak megfelelően járjon el. 

Részletfizetés, felszólítás, tartozás

Amennyiben a fordulónapig (2020. április 30.) nem kerül kiegyenlítésre a tartozás, azt 2020. május 1-től már az E.ON Energiamegoldások Kft. fogja nyilvántartani, a fennálló tartozást az E.ON Energiamegoldások Kft. részére szükséges megfizetnie.

A részletfizetési megállapodása jogutódlással kerül át az E.ON Energiamegoldások Kft.-hez, így annak feltételei, a részletek összegei és a fizetési határidők nem változnak.

2020. április 30-ig a földgáz számlák összegének átutalásakor minden esetben a számlán feltüntetett E.ON Energiakereskedelmi Kft. bankszámlaszámát használja, hivatkozva a számlasorszámra.

Kérjük, fokozottan figyeljen, hogy a földgáz számlák összegének 2020. május 1. utáni átutalásakor már az E.ON Energiamegoldások Kft. bankszámlaszámát használja, hivatkozva a számlasorszámra.

A befizetéseit rövid átmeneti ideig nyomon követjük. Ennek ellenére előfordulhat, hogy olyan számla kapcsán küldünk Önnek fizetési emlékeztetőt, amit Ön már befizetett, ez esetben kérjük, hogy jelezze ezt megszokott csatornáinkon.

OtthonAngyal Partner szolgáltatás E.ON Gáz Plusz szerződéshez kapcsolódóan

Nem, szerződése jogutódlással kerül át az E.ON Energiamegoldások Kft.-hez. A szerződése és annak feltételei változatlanok maradnak, Önnek ezzel kapcsolatban nincs teendője.

Nem, sem a szerződéses feltételek - így a biztosított szolgáltatások és fedezetei - sem az ár nem változik. A szolgáltatás folyamatos és zavartalan marad a jövőben is.

Nem, a szerződés minden eleme, így az azonosítók is változatlanok maradnak.

Nem, a szolgáltatáshoz kapcsolódó elérhetőségek nem változnak, továbbra is a megszokott elérhetőségeken jelentheti be kárigényét.