E.ON Energiamegoldások Kft.

Cégváltozással kapcsolatban felmerülő kérdések és válaszok

 
 
 

Versenypiaci földgáz üzleti ügyfelek

 
 
 
 
 
 

Cégváltozás

A németországi E.ON és az RWE csoport 2018-ban széles körű részesedés- és eszközcseréről állapodott meg egymással. Magyarországon ez azt jelenti, hogy az E.ON csoport a tranzakcióval kizárólagos  tulajdonossá vált az ELMŰ-ÉMÁSZ csoportban.

Az Európai Bizottság a tranzakciót jóváhagyta, és a németországi E.ON olyan kötelezettségvállalásokat tett, mely az E.ON Magyarországon végzett tevékenységét is érinti. Így az Európai Bizottság kötelezettségként előírta az E.ON Hungária csoport számára, hogy a villamos energia kiskereskedelmi versenypiacon végzett és az ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenységét értékesítse.

Ennek megfelelően 2020. május 1-től az E.ON Energiamegoldások Kft. végzi a földgáz kis- és nagykereskedelmi, illetve a villamos energia nagykereskedelmi tevékenységet az energetikai megoldások nyújtása mellett. Az E.ON Áramszolgáltató Kft. látja el a villamos energia egyetemes szolgáltatásban lévő ügyfeleket és a havidíjas biztosítási szolgáltatásokat. Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. pedig a versenypiaci villamos energia kiskereskedelmi üzletág tevékenységét viszi tovább, mely értékesítésre kerül.

A fenti változásokat az E.ON egy olyan jogi tranzakcióval (szétválás) oldja meg, amely miatt bekövetkező jogutódlással az érintett felhasználók ellátása továbbra is biztosítva marad.

A változásra azért volt szükség, hogy az E.ON Hungária csoport teljesítse az Európai Bizottság által előírt kötelezettséget, és értékesíteni tudja a villamos energia kiskereskedelmi versenypiacon végzett és az ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenységét.

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. földgáz szerződéssel rendelkező ügyfelek számára annyi változás történik, hogy E.ON Energiamegoldások Kft.-vel állnak majd szerződésben. Amennyiben már megkötött szerződése van az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel, úgy a szétválást követő jogutódlással átkerül az E.ON Energiamegoldások Kft.-hez. Az energiaszolgáltatás színvonalában és feltételeiben nem történik változás.

A versenypiaci villamos energia kiskereskedelmi üzletág tevékenységét továbbra is az E.ON Energiakereskedelmi Kft. végzi, mely értékesítésre kerül. Már meglévő villamos energia szerződésében és annak feltételeiben semmilyen változás nem következik be.

2020. május 1-től a versenypiaci villamosenergia kiskereskedelmi üzletág tevékenységét továbbra is az E.ON Energiakereskedelmi Kft. végzi, mely értékesítésre kerül.

Az eladás időpontja később kerül meghatározásra.

Versenypiacon jelenleg közvetlenül nem, a további lehetőségekről később fogjuk tájékoztatni. Az E.ON Energiamegoldások Kft. csak földgáz kis- és nagykereskedelemmel, a villamos energia nagykereskedelemmel és az energetikai megoldásokkal foglalkozik.

A további lehetőségekről később fogjuk tájékoztatni. Jelenleg az E.ON Energiamegoldások Kft. csak a földgáz kis- és nagykereskedelemmel, a villamos energia nagykereskedelemmel és az energetikai megoldásokkal foglalkozik.

Szerződés

Nem, földgáz szerződése jogutódlással kerül át az E.ON Energiamegoldások Kft.-hez, így a szerződése és annak feltételei nem változnak.

A szerződés fennállása és annak feltételei nem változnak, az Önnel szerződött E.ON társaság változhat.

  • A Versenypiaci villamos energia kiskereskedelem: nem változik, az E.ON Energiakereskedelmi Kft. marad.
  • Minden, ami nem villamos energia kiskereskedelem: változik, az EON Energiamegoldások Kft. lesz
  • Egyetemes villamos energia szolgáltatás: az E.ON Áramszolgáltató Kft. lesz.
  • 2020. április 30-ig - az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel tud szerződni (2020. május 1-vel szerződése jogutódlással átkerül az E.ON Energiamegoldások Kft-hez, így a szerződése és annak feltételei nem változnak)
  • 2020. május 1-től - az E.ON Energiamegoldások Kft-vel tud szerződni

Szerződésének felmondási feltételei változatlanok maradnak, a cégváltozás önmagában nem felmondási ok.

Nem befolyásolja, ahogy eddig, ez után is mindent megteszünk, hogy ügyfeleinket a lehető legjobb színvonalon szolgáljuk ki.

Az Ön számlázásához, illetve ügyintézéséhez kapcsolódó azonosító adatai nem változnak, ezeket továbbra is változatlan formában megtalálja a számláján.

A jelenleg érvényben lévő szerződései változatlanul érvényesek, így az ár sem változik, ahogy a szerződési feltételek sem.

A jelenleg érvényben lévő szerződések változatlanul érvényesek, abban az E.ON által vállalt kötelezettségek és a jótállás sem változik.

Minden szerződés kiküldésekor megadjuk, hogy az aláírt szerződéseket milyen formában és címre kell visszaküldeni.

Elérhetőség, kapcsolattartó

Jelenleg nem változik, továbbra is a megszokott elérhetőségeken, illetve saját földgáz és/vagy termék értékesítő kapcsolattartóján keresztül tud velünk kapcsolatba kerülni.

Önt, mint kiemelt ügyfelünket az eddig megszokott módon és színvonalon szolgáljuk ki, saját földgáz és/vagy termék értékesítő kapcsolattartója továbbra is rendelkezésre áll.

E.ON honlap

Nem, továbbra is az eon.hu oldalt használhatják, látogathatják.

Online ügyfélszolgálat, applikáció

Nem, Online ügyfélszolgálatunk zavartalanul megy tovább, a korábbi bejelentkezési adatait használva érheti el online szolgáltatásainkat.

→ eon.hu/uzletiugyintezes

Igen, továbbra is a megszokott módon használhatják az E.ON Ügyfélszolgálat applikációt.

Diktálás

Változatlanul az Online ügyfélszolgálaton érheti el a szolgáltatásunkat, a megszokott időszakban tudják elvégezni a mérőállás rögzítését.

Elszámoló számla érintettség

Az elszámoló számla célja, hogy a cégváltozás kapcsán minél pontosabb elszámolást készítsünk Önnek. Az elosztó emiatt leolvasást kezdeményezhet.

A földgázelosztók technikai lehetőségeiktől és a mérőórák adottságaitól függően részszámlát, vagy elszámoló számlát állítanak ki. Egyeztetéshez keresse kapcsolattartóját.

Májusban küldjük Önnek. Amennyiben a megkeresés időpontjában még nem áll rendelkezésére a számla, úgy azt a következő napokban fogja kézhez kapni. Ezt a számlát Ön még az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-től kapja.

Hívja fel saját kapcsolattartóját!

Amennyiben a 2020. májusban készített elszámoló számlájával kapcsolatban túlfizetés merülne fel, abban az esetben azt természetesen a megszokott módon korrigáljuk.

Elszámolás és számlázás

A 2020. április 30-ig a villamos energia és/vagy földgáz fogyasztására vonatkozó számlákat az E.ON Energiakereskedelmi Kft. fogja kibocsátani Önnek.

Igen, a 2020. május 1-jétől kezdődő időszak földgáz fogyasztására vonatkozó számlákat már az E.ON Energiamegoldások Kft. fogja kibocsátani Önnek.

A 2020. május 1-jétől kezdődő időszak villamos energia fogyasztására vonatkozó számlákat továbbra is az E.ON Energiakereskedelmi Kft. fogja kibocsátani Önnek.

2020. április 30-ig a földgáz számlák összegének átutalásakor minden esetben a számlán feltüntetett E.ON Energiakereskedelmi Kft. bankszámlaszámát használja, hivatkozva a számlasorszámra.

Kérjük, fokozottan figyeljen, hogy a földgáz számlák összegének 2020. május 1. utáni átutalásakor már az E.ON Energiamegoldások Kft. bankszámlaszámát használja, hivatkozva a számlasorszámra. A befizetéseit a megszokott módon nyomon követjük, és téves utalás esetén felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Nem, amennyiben csekken rendezi felénk számláját, kérjük használja továbbra is az Ön részére megküldött csekket.

Igen. Kérjük fokozottan figyeljen, hogy a földgáz számlák összegének 2020. május 1. utáni átutalásakor már a megváltozott, új bankszámlaszámokat használja, hivatkozva a számlasorszámra.

Állandó átutalási megbízás esetén a megbízást módosítani kell a banknál vagy az online banki felületen. Egyedi átutaláskor az új bankszámlaszámot kell megadni az utalás devizanemének megfelelően.

Igen, ha csoportos beszedési megbízással teljesíti felénk földgáz számláinak fizetési kötelezettségét, akkor új csoportos beszedésre jogosító felhatalmazást kell adnia az E.ON Energiamegoldások Kft. javára az Ön számlavezető bankjánál, melynek érvényességének kezdetét 2020. május 1-re állítsa be.

A teendőkről hamarosan külön levélben fogjuk ügyfeleinket tájékoztatni, továbbá saját kapcsolattartója is fel fogja keresni.

A rendszerben történő technikai beállítások miatt az utolsó csoportos beszedést az E.ON Energiakereskedelmi Kft. nevében a 2020. április 22-ig esedékes számlákra indítjuk. A rendszer visszaállítások  az első beszedést 2020. május 26-án már az E.ON Energiamegoldások Kft. nevében indítjuk a 2020. április 23 - május 26. között esedékes számlákra (amennyiben új csoportos beszedésre jogosító felhatalmazást adott az E.ON Energiamegoldások Kft. javára az Ön számlavezető bankjánál). Sikertelen levonás esetén a fennálló tartozást átutalással tudja teljesíteni. 

Amennyiben új csoportos beszedésre jogosító felhatalmazást adott az E.ON Energiamegoldások Kft. javára az Ön számlavezető bankjánál, úgy nem jelentkezik fennálló tartozása.

Nem, mert az E.ON Energiamegoldások Kft. javára új csoportos beszedésre jogosító felhatalmazást kell adnia az Ön számlavezető bankjánál. Amíg ez nem történik meg, addig az új cég nem tudja csoportos beszedéssel az Ön tartozását kiegyenlíteni.

A teendőkről hamarosan külön levélben fogjuk Önöket tájékoztatni, továbbá saját kapcsolattartója is fel fogja keresni.

Az e-számla szolgáltatásunk zavartalanul megy tovább. A számlák összegének kiegyenlítésekor az Önnek megküldött tájékoztatónak megfelelően járjon el.

Részletfizetés, felszólítás, tartozás

Amennyiben a fordulónapig (2020. április 30.) nem kerül kiegyenlítésre a tartozás, azt 2020. május 1-től már az E.ON Energiamegoldások Kft. fogja nyilvántartani, a fennálló tartozást az E.ON Energiamegoldások Kft. részére szükséges megfizetnie.

A részletfizetési megállapodása jogutódlással kerül át az E.ON Energiamegoldások Kft.-hez, így annak feltételei, a részletek összegei és a fizetési határidők nem változnak.

2020. április 30-ig a földgáz számlák összegének átutalásakor minden esetben a számlán feltüntetett E.ON Energiakereskedelmi Kft. bankszámlaszámát használja, hivatkozva a számlasorszámra.

Kérjük, fokozottan figyeljen, hogy a földgáz számlák összegének 2020. május 1. utáni átutalásakor már az E.ON Energiamegoldások Kft. bankszámlaszámát használja, hivatkozva a számlasorszámra.

A befizetéseit rövid átmeneti ideig nyomon követjük. Ennek ellenére előfordulhat, hogy olyan számla kapcsán küldünk Önnek fizetési emlékeztetőt, amit Ön már befizetett, ez esetben kérjük, hogy jelezze ezt megszokott csatornáinkon!