E.ON Energiakereskedelmi Kft.

Versenypiaci villamos energia üzletággal kapcsolatosan felmerülő kérdések és válaszok

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cégváltozás

A németországi E.ON és az RWE csoport 2018-ban széles körű részesedés- és eszközcseréről állapodott meg egymással. Magyarországon ez azt jelenti, hogy az E.ON csoport a tranzakcióval kizárólagos tulajdonossá vált az ELMŰ-ÉMÁSZ csoportban.

Az Európai Bizottság a tranzakciót jóváhagyta, és a németországi E.ON olyan kötelezettségvállalásokat tett, mely az E.ON Magyarországon végzett tevékenységét is érinti. Így az Európai Bizottság kötelezettségként előírta az E.ON Hungária csoport számára, hogy a villamos energia kiskereskedelmi versenypiacon végzett és az ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenységét értékesítse.

Ennek megfelelően 2020. május 1-től az E.ON Energiamegoldások Kft. végzi a földgáz kis- és nagykereskedelmi, illetve a villamos energia nagykereskedelmi tevékenységet az energetikai megoldások nyújtása mellett. Az E.ON Áramszolgáltató Kft. látja el a villamos energia egyetemes szolgáltatásban lévő ügyfeleket és nyújtja a havidíjas biztosítási szolgáltatásokat. Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. pedig a versenypiaci villamos energia kiskereskedelmi üzletág tevékenységét viszi tovább, mely értékesítésre kerül.

A fenti változásokat az E.ON egy olyan jogi tranzakcióval (szétválás ) oldja meg, amely miatt bekövetkező jogutódlással az érintett felhasználók ellátása továbbra is biztosítva marad.

A változásra azért volt szükség, hogy az E.ON Hungária csoport teljesítse az Európai Bizottság által előírt kötelezettséget, és értékesíteni tudja a villamos energia kiskereskedelmi versenypiacon végzett és az ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenységét.

A versenypiaci villamos energia kiskereskedelmi üzletág tevékenységét továbbra is az E.ON Energiakereskedelmi Kft. végzi. Már meglévő villamos energia szerződésében és annak feltételeiben semmilyen változás nem következik be. Az ellátás folyamatos lesz, nincs semmilyen teendője.

A versenypiaci villamosenergia kiskereskedelmi szerződéseket, azok időtartamától függetlenül semmilyen változás nem érinti, hosszú távú partneri kapcsolatunk fenntartása a célunk a jövőben is.

Az eladás időpontja később kerül meghatározásra.

A további lehetőségekről később fogjuk tájékoztatni.

2020. május 1-jét követően az E.ON Energiakereskedelmi Kft. foglalkozik a versenypiaci villamos energia kiskereskedelemmel, az E.ON Energiamegoldások Kft. végzi a földgáz kis- és nagykereskedelmi, illetve a villamos energia nagykereskedelmi tevékenységet az energetikai megoldások nyújtása mellett.
 

Időszakos rendszerkorlátozások (ügyintézés, számlázás)

A Cégváltozás témakörben említettük, hogy az E.ON-RWE széleskörű eszközcsere megállapodásának folyományaképpen az E.ON Hungária csoport köteles értékesíteni az E.ON Energiakereskedelmi Kft-ben lévő villamos energia kiskereskedelmi üzletágát.

Az értékesítést megelőzi az E.ON Energiakereskedelmi Kft. beolvadásos kiválása, amelynek eredményeképpen 2020. május 1.-től csak a villamos energia kiskereskedelmi üzletág marad az E.ON Energiakereskedelmi Kft-ben.

Ez a változás pedig megköveteli, hogy az érintett IT rendszerekben is a változásokat átvezessük, mind az E.ON Energiakereskedelmi Kft., mind a beolvadásos kiválással érintett cégek vonatkozásában.

Főként a számlaküldésben és az Online ügyfélszolgálatunkon történő ügyintézésben lépnek fel időszakos korlátozások.

A számlázási rendszerben történő technikai beállítások miatt 2020. május 1. és 17. között nem állítunk ki versenypiaci számlát. Így Ön az áprilisi időszakra vonatkozó számláit a megszokott ütemezéstől eltérően, várhatóan egy-két héttel később kapja meg. Emiatt előfordulhat, hogy az áprilisi és a májusi fogyasztására vonatkozó számlák fizetési határideje közeli időpontra, 30 napon belülre esik.

Kérjük, hogy figyeljen a kiállított számlák megfelelő sorrendben, határidőre történő rendezésére.

2020. május 1. és 17. között korlátozott ügyintézéssel állunk ügyfeleink rendelkezésére. Ezen időszak alatt a versenypiaci villamos energiaszolgáltatásainkkal kapcsolatos általános kérdések megválaszolásán túlmenően az energia szerződéseit érintő módosítási igényeket rögzítjük (pl.: éves szerződött mennyiség módosítása, adatpontosítás) és rendszerünkben várhatóan 2020. május 18-a után visszamenőleg átvezetjük.

Versenypiaci villamos energiaügyfeleink számára 2020. május 7-e 22:00 és május 17-e 23:59 között az Online ügyfélszolgálat és a mobil applikáció nem lesz elérhető.

Igen, mérőállás diktálását változatlanul az Online ügyfélszolgálaton intézheti a megszokott időszakban (2020. május 1.-5. között).

A rendszerben történő technikai beállítások megkezdése előtt az utolsó csoportos beszedést a 2020. április 22-ig esedékes számlákra indítjuk 2020. április 22-i terheléssel.

A rendszerbeállítások elvégzését követően az első beszedést 2020. május 26-i terheléssel indítjuk a 2020. április 23. – május 26. között esedékes számlákra.

Sikertelen levonás esetén a fennálló tartozást átutalással tudja teljesíteni.

További hasznos információért kérjük, olvassa el az Elszámolás és számlázás menüpont alatt található tájékoztatásunkat, a csoportos beszedéssel történő fizetés témakörben.

A számlázási rendszerben történő technikai beállítások miatt 2020. május 1. és 17. között nem állítunk ki versenypiaci villamos energia számlát. Így Ön az áprilisi időszakra vonatkozó számláit a megszokott ütemezéstől eltérően, várhatóan egy-két héttel később kapja meg. Emiatt előfordulhat, hogy az áprilisi és a májusi fogyasztására vonatkozó számlák fizetési határideje közeli időpontra, 30 napon belülre esik.

Kérjük, hogy figyeljen a kiállított számlák megfelelő sorrendben, határidőre történő rendezésére.

A rendszerben történő technikai beállítások megkezdése előtt az utolsó inkasszót 2020. április 29-i terheléssel indítjuk a 2020. április 30-ig esedékes számlákra.

A rendszerbeállítások elvégzését követően az első inkasszót előreláthatólag 2020. május 19-i terheléssel indítjuk a 2020. május 1. – május 21. között esedékes számlákra.

Sikertelen levonás esetén a fennálló tartozást átutalással tudja teljesíteni.

További hasznos információért kérjük, olvassa el a tájékoztatást az Elszámolás és számlázás menüpont alatt található tájékoztatásunkat az inkasszóval történő fizetés témakörben.


Szerződés

A szerződés fennállása és annak feltételei nem változnak, az Önnel szerződött E.ON társaság változhat 2020. május 1-től, amennyiben szerződése ebbe a társaságba átkerül

  • Versenypiaci villamos energia kiskereskedelem: nem változik, az E.ON Energiakereskedelmi Kft. marad a szolgáltató.
  • Minden, ami nem villamos energia kiskereskedelem: változik, az E.ON Energiamegoldások Kft. a szolgáltató.
  • Egyetemes villamos energia szolgáltatás: az E.ON Áramszolgáltató Kft. a szolgáltató

Szerződésének felmondási feltételei változatlanok maradnak, a cégváltozás önmagában nem felmondási ok.

Nem befolyásolja, ahogy eddig, ezután is mindent megteszünk, hogy ügyfeleinket a lehető legjobb színvonalon szolgáljuk ki.

Az Ön számlázásához, illetve ügyintézéséhez kapcsolódó azonosító adatai nem változnak, ezeket továbbra is változatlan formában megtalálja a számláján.

A jelenleg érvényben lévő szerződései változatlanul érvényesek, így az ár sem változik, ahogy a szerződési feltételek sem.

A jelenleg érvényben lévő szerződések változatlanul érvényesek, abban az E.ON által vállalt kötelezettségek és a jótállás sem változik.

Elérhetőség, kapcsolattartó

Jelenleg nem változik, továbbra is a megszokott elérhetőségeken, értékesítő kapcsolattartóján keresztül tud velünk kapcsolatba kerülni.

Jelenleg nem változik ügyfélszolgálati elérhetőségünk, továbbra is a megszokott módon, értékesítő kapcsolattartóján keresztül tud velünk kapcsolatba kerülni.

Önt, mint kiemelt ügyfelünket az eddig megszokott módon és színvonalon és az ismert elérhetőségeken szolgáljuk ki.
 

E.ON honlap, Online ügyfélszolgálat

Jelenleg nem változik honlap címünk, továbbra is az eon.hu oldalt használhatják, látogathatják az E.ON Energiakereskedelmi Kft. ügyfelei.

Kérjük, hogy kövesse figyelemmel tájékoztatásunkat a honlap címének változásáról, itt az eon.hu/fontosvaltozas oldalon. A 2020. május 1-jét követő lehetséges változásokról itt nyújtunk tájékoztatást.

Igen, 2020. május 18-tól az Online ügyfélszolgálat elérhetősége megváltozik, innentől az ugyintezes.eon-energiakereskedo.hu oldalon nyílik lehetőség az online ügyintézésre.

Diktálás

Igen, 2020. május 18-tól az Online ügyfélszolgálat elérhetősége megváltozik, innentől az ugyintezes.eon-energiakereskedo.hu oldalon nyílik lehetőség az online ügyintézésre.

Elszámolás és számlázás

A 2020. április 30-ig a villamos energia és/vagy földgáz fogyasztására vonatkozó számlákat az E.ON Energiakereskedelmi Kft. fogja kibocsátani Önnek.

A 2020. május 1-jétől kezdődő időszak villamos energia fogyasztására vonatkozó számlákat továbbra is az E.ON Energiakereskedelmi Kft. fogja kibocsátani a versenypiaci villamos energia üzleti ügyfelek részére.

Jelenleg nem változik, számláit a megszokott módon kapja továbbra is.

Amennyiben csekken kívánja kiegyenlíteni a számlája összegét kérjük, használja az Ön részére megküldött csekkjeinket.

Ha a csekk alapján átutalással rendezi számláját, kérjük, hogy a versenypiaci villamos energia számlák összegének 2020. május 1. utáni átutalásakor már az új bankszámlaszámot használja. Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni a csekken szereplő Megbízóazonosító (Befizetőazonosító) nevű mező teljes tartalmát.

 

Nem. Amennyiben Ön forint (HUF) utalással fizeti villamos energia számláit, a bankszámlaszám-változás az Ön utalásait nem érinti. Kérjük, hogy 2020. május 1. után is, változatlanul az eddigi bankszámlaszámot használja hivatkozva a számlasorszámra.
 

Állandó átutalási megbízás esetén a megbízást módosítani kell a banknál vagy az online banki felületen. Egyedi átutaláskor az új bankszámlaszámot kell megadni az utalás devizanemének megfelelően.

Igen. Amennyiben Ön deviza (EUR vagy USD) átutalással fizeti számláit, kérjük, hogy a villamos energia számlák összegének 2020. május 1. utáni átutalásakor már a megváltozott, új bankszámlaszámokat használja, hivatkozva a számlasorszámra.

 

Állandó átutalási megbízás esetén a megbízást módosítani kell a banknál vagy az online banki felületen. Egyedi átutaláskor az új bankszámlaszámot kell megadni az utalás devizanemének megfelelően.

Nincs változás, a korábban adott felhatalmazások továbbra is megfelelőek.

Ha Ön csoportos beszedés helyett átutalással teljesítené számlájának fizetését részünkre, akkor 2020. május 1. utáni átutalásakor már a megváltozott, új bankszámlaszámot használja, hivatkozva a számlasorszámra.

Igen. Amennyiben Ön felhatalmazó levélen alapuló beszedéssel (inkasszó) egyenlíti ki a számláit, kérjük, hogy a korábban az E.ON Energiakereskedelmi Kft. részére adott felhatalmazó levelet a bankszámlaszámunk változása miatt módosítsa számlavezető bankjánál az alábbi adatok megadásával:

Amennyiben a fenti módosítást nem áll módjában számlavezető bankjánál átvezetni, akkor számláját átutalással is ki tudja egyenlíteni a fenti bankszámlaszámra indított átutalással. Átutalásának beazonosítása érdekében az átutalás közlemény rovatában a számla sorszámát kérjük feltüntetni.