E.ON Energiakereskedelmi Kft.

Versenypiaci villamos energia üzletággal kapcsolatosan felmerülő kérdések és válaszok

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cégváltozás

A németországi E.ON és az RWE csoport 2018-ban széles körű részesedés- és eszközcseréről állapodott meg egymással. Magyarországon ez azt jelenti, hogy az E.ON csoport a tranzakcióval kizárólagos tulajdonossá vált az ELMŰ-ÉMÁSZ csoportban.

Az Európai Bizottság a tranzakciót jóváhagyta, és a németországi E.ON olyan kötelezettségvállalásokat tett, mely az E.ON Magyarországon végzett tevékenységét is érinti. Így az Európai Bizottság kötelezettségként előírta az E.ON Hungária csoport számára, hogy a villamos energia kiskereskedelmi versenypiacon végzett és az ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenységét értékesítse.

Ennek megfelelően 2020. május 1-től az E.ON Energiamegoldások Kft. végzi a földgáz kis- és nagykereskedelmi, illetve a villamos energia nagykereskedelmi tevékenységet az energetikai megoldások nyújtása mellett. Az E.ON Áramszolgáltató Kft. látja el a villamos energia egyetemes szolgáltatásban lévő ügyfeleket és nyújtja a havidíjas biztosítási szolgáltatásokat. Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. pedig a versenypiaci villamos energia kiskereskedelmi üzletág tevékenységét viszi tovább, mely értékesítésre kerül.

A fenti változásokat az E.ON egy olyan jogi tranzakcióval (szétválás ) oldja meg, amely miatt bekövetkező jogutódlással az érintett felhasználók ellátása továbbra is biztosítva marad.

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2020. 09. 23-tól nem része az E.ON Hungária csoportnak, az Audax csoport tagja.

A változásra azért volt szükség, hogy az E.ON Hungária csoport teljesítse az Európai Bizottság által előírt kötelezettséget, és értékesíteni tudja a villamos energia kiskereskedelmi versenypiacon végzett és az ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenységét.

A versenypiaci villamos energia kiskereskedelmi üzletág tevékenységét továbbra is az E.ON Energiakereskedelmi Kft. végzi. Már meglévő villamos energia szerződésében és annak feltételeiben semmilyen változás nem következik be. Az ellátás folyamatos lesz, nincs semmilyen teendője.

A versenypiaci villamosenergia kiskereskedelmi szerződéseket, azok időtartamától függetlenül semmilyen változás nem érinti, hosszú távú partneri kapcsolatunk fenntartása a célunk a jövőben is.

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. nem része az E.ON Hungária csoportnak, 2020. 09. 23-tól az Audax csoport tagja.

A további lehetőségekről később fogjuk tájékoztatni.

2020. május 1-jét követően az E.ON Energiakereskedelmi Kft. foglalkozik a versenypiaci villamos energia kiskereskedelemmel, az E.ON Energiamegoldások Kft. végzi a földgáz kis- és nagykereskedelmi, illetve a villamos energia nagykereskedelmi tevékenységet az energetikai megoldások nyújtása mellett.
 

Szerződés

A szerződés fennállása és annak feltételei nem változnak, az Önnel szerződött E.ON társaság változhat 2020. május 1-től, amennyiben szerződése ebbe a társaságba átkerül

  • Versenypiaci villamos energia kiskereskedelem: nem változik, az E.ON Energiakereskedelmi Kft. marad a szolgáltató.
  • Minden, ami nem villamos energia kiskereskedelem: változik, az E.ON Energiamegoldások Kft. a szolgáltató.
  • Egyetemes villamos energia szolgáltatás: az E.ON Áramszolgáltató Kft. a szolgáltató

Szerződésének felmondási feltételei változatlanok maradnak, a cégváltozás önmagában nem felmondási ok.

Nem befolyásolja, ahogy eddig, ezután is mindent megteszünk, hogy ügyfeleinket a lehető legjobb színvonalon szolgáljuk ki.

Az Ön számlázásához, illetve ügyintézéséhez kapcsolódó azonosító adatai nem változnak, ezeket továbbra is változatlan formában megtalálja a számláján.

A jelenleg érvényben lévő szerződései változatlanul érvényesek, így az ár sem változik, ahogy a szerződési feltételek sem.

A jelenleg érvényben lévő szerződések változatlanul érvényesek, abban az E.ON által vállalt kötelezettségek és a jótállás sem változik.

Elérhetőség, kapcsolattartó

Igen, szeptember 1-től a versenypiaci telefonszámaink megváltoznak.

Tájékoztatjuk, hogy a vállalkozásoknak szóló versenypiaci villamosenergia-kereskedelmi hívószámunk megváltozott.

Amennyiben Ön villamosenergia ügyfélként keres bennünket, kérjük, hogy 2020. szeptember 1-től a 1403-as telefonszámon hívja szerződés szerinti kapcsolattartóját, majd az eddig megszokott módon adja meg 10 jegyű üzleti partnerazonosítóját.

Tájékoztatjuk, hogy az önkormányzatoknak és a közigazgatási ügyfeleknek szóló versenypiaci villamosenergia-kereskedelmi hívószámunk megváltozott.

Amennyiben Ön villamosenergia ügyfélként keres bennünket, kérjük, hogy 2020. szeptember 1-től a 06 80 262 100-as telefonszámon hívja szerződés szerinti kapcsolattartóját, majd az eddig megszokott módon adja meg 10 jegyű partnerazonosítóját.

Jelenleg nem változik, továbbra is a megszokott elérhetőségeken, értékesítő kapcsolattartóján keresztül tud velünk kapcsolatba kerülni.

Jelenleg nem változik ügyfélszolgálati elérhetőségünk, továbbra is a megszokott módon, értékesítő kapcsolattartóján keresztül tud velünk kapcsolatba kerülni.

Önt, mint kiemelt ügyfelünket az eddig megszokott módon és színvonalon és az ismert elérhetőségeken szolgáljuk ki.
 

E.ON honlap, Online ügyfélszolgálat

Igen, 2020. szeptember 29-től az eon-energiakereskedo.hu weboldalt használhatják, látogathatják az E.ON Energiakereskedelmi Kft. ügyfelei.

Igen, 2020. május 18-tól az Online ügyfélszolgálat elérhetősége megváltozik, innentől az ugyintezes.eon-energiakereskedo.hu oldalon nyílik lehetőség az online ügyintézésre.

Diktálás

Igen, 2020. május 18-tól az Online ügyfélszolgálat elérhetősége megváltozik, innentől az ugyintezes.eon-energiakereskedo.hu oldalon nyílik lehetőség az online ügyintézésre.

Elszámolás és számlázás

A 2020. április 30-ig a villamos energia és/vagy földgáz fogyasztására vonatkozó számlákat az E.ON Energiakereskedelmi Kft. fogja kibocsátani Önnek.

A 2020. május 1-jétől kezdődő időszak villamos energia fogyasztására vonatkozó számlákat továbbra is az E.ON Energiakereskedelmi Kft. fogja kibocsátani a versenypiaci villamos energia üzleti ügyfelek részére.

Jelenleg nem változik, számláit a megszokott módon kapja továbbra is.

Amennyiben csekken kívánja kiegyenlíteni a számlája összegét kérjük, használja az Ön részére megküldött csekkjeinket.

Ha a csekk alapján átutalással rendezi számláját, kérjük, hogy a versenypiaci villamos energia számlák összegének 2020. május 1. utáni átutalásakor már az új bankszámlaszámot használja. Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni a csekken szereplő Megbízóazonosító (Befizetőazonosító) nevű mező teljes tartalmát.

 

Nem. Amennyiben Ön forint (HUF) utalással fizeti villamos energia számláit, a bankszámlaszám-változás az Ön utalásait nem érinti. Kérjük, hogy 2020. május 1. után is, változatlanul az eddigi bankszámlaszámot használja hivatkozva a számlasorszámra.
 

Állandó átutalási megbízás esetén a megbízást módosítani kell a banknál vagy az online banki felületen. Egyedi átutaláskor az új bankszámlaszámot kell megadni az utalás devizanemének megfelelően.

Igen. Amennyiben Ön deviza (EUR vagy USD) átutalással fizeti számláit, kérjük, hogy a villamos energia számlák összegének 2020. május 1. utáni átutalásakor már a megváltozott, új bankszámlaszámokat használja, hivatkozva a számlasorszámra.

 

Állandó átutalási megbízás esetén a megbízást módosítani kell a banknál vagy az online banki felületen. Egyedi átutaláskor az új bankszámlaszámot kell megadni az utalás devizanemének megfelelően.

Nincs változás, a korábban adott felhatalmazások továbbra is megfelelőek.

Ha Ön csoportos beszedés helyett átutalással teljesítené számlájának fizetését részünkre, akkor 2020. május 1. utáni átutalásakor már a megváltozott, új bankszámlaszámot használja, hivatkozva a számlasorszámra.

Igen. Amennyiben Ön felhatalmazó levélen alapuló beszedéssel (inkasszó) egyenlíti ki a számláit, kérjük, hogy a korábban az E.ON Energiakereskedelmi Kft. részére adott felhatalmazó levelet a bankszámlaszámunk változása miatt módosítsa számlavezető bankjánál az alábbi adatok megadásával:

Amennyiben a fenti módosítást nem áll módjában számlavezető bankjánál átvezetni, akkor számláját átutalással is ki tudja egyenlíteni a fenti bankszámlaszámra indított átutalással. Átutalásának beazonosítása érdekében az átutalás közlemény rovatában a számla sorszámát kérjük feltüntetni.